Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 117/2016/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 4354 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 185.257 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 52.743 CÔNG VĂN
41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11560:2016 (ISO 4785:1997) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Van thủy tinh lỗ thẳng để sử dụng chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11560:2016 ISO 4785:1997 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - VAN THỦY TINH LỖ THẲNG ĐỂ SỬ DỤNG CHUNG Laboratory glassware - Straight-bore glass stopcocks for general purposes Lời nói đầu TCVN 11560:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 4785:1997. ISO 4785:1997 đã được rà soát và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11553:2016 (EN 384:2015) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh và chất dẻo - Nguyên tắc thiết kế và kết cấu của dụng cụ đo thể tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11553:2016 EN 384:2015 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH VÀ CHẤT DẺO - NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ VÀ KẾT CẤU CỦA DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH Laboratory glass and plastics ware - Principles of design and construction of volumetric instruments Lời nói đầu TCVN 11553:2016 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11554:2016 (EN 387:1977) về Tỉ trọng kế - Nguyên tắc kết cấu và điều chỉnh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11554:2016 EN 387:1977 TỈ TRỌNG KẾ - NGUYÊN TẮC KẾT CẤU VÀ ĐIỀU CHỈNH Hydrometers - Principles of construction and adjustment Lời nói đầu TCVN 11554:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 387:1977. ISO 387:1977 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2015 với bố cục và nội dung

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11555:2016 (ISO 652:1975) về Nhiệt kế thang đo kín để đo nhiệt lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11555:2016 ISO 652:1975 NHIỆT KẾ THANG ĐO KÍN ĐỂ ĐO NHIỆT LƯỢNG Enclosed-scale calorimeter thermometers Lời nói đầu TCVN 11555:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 652:1975. ISO 652:1975 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2015 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11556:2016 (ISO 1768:1975) về Tỉ trọng kế thủy tinh - Hệ số giãn nở nhiệt khối qui ước (để xây dựng các bảng đo chất lỏng)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11556:2016 ISO 1768:1975 TỈ TRỌNG KẾ THỦY TINH - HỆ SỐ GIÃN NỞ NHIỆT KHỐI QUI ƯỚC (ĐỂ XÂY DỰNG CÁC BẢNG ĐO CHẤT LỎNG) Glass hydrometers - Conventional value for the thermal cubic expansion coefficient (for use in the preparation of measurement tables for liquids) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

46

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11390:2016 về Phương tiện giao thông đường sắt - Yêu cầu kỹ thuật của thiết bị ghi tốc độ và dữ liệu đoàn tàu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11390:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA THIẾT BỊ GHI TỐC ĐỘ VÀ DỮ LIỆU ĐOÀN TÀU Railway vehicles - Train speed and data recorder specifications Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Thuật ngữ và định nghĩa 3  Yêu cầu chung và điều kiện

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

47

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11415:2016 về Bê tông nhựa - Phương pháp xác định độ hao mòn cantabro

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11415:2016 BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HAO MÒN CANTABRO Asphalt concrete - Determination method of cantabro abrasion loss Mục lục 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ, định nghĩa 4  Tóm tắt phương pháp thử nghiệm 5  Thiết bị, dụng cụ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11385:2016 (ISO/IEC 19792:2009) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Đánh giá an toàn sinh trắc học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11385:2016 ISO/IEC 19792:2009 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SINH TRẮC HỌC Information technology - Evaluation methodology for environmental influence in biometric system performance Lời nói đầu TCVN 11385:2016 hoàn toàn tương đương ISO/IEC

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11386:2016 (ISO/IEC 18045:2008) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11386:2016 ISO/IEC 18045:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation Lời nói đầu TCVN 11386:2016 (ISO/IEC 18045:2008) hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10883:2016 về Xác định dioxin và furan clo hóa từ tetra đến octa trong đất và trầm tích bằng phương pháp sắc ký khí - Khối phổ phân giải cao pha loãng đồng vị

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10883:2016 XÁC ĐỊNH DIOXIN VÀ FURAN CLO HÓA TỪ TETRA ĐẾN OCTA TRONG ĐẤT VÀ TRONG TRẦM TÍCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - KHỐI PHỔ PHÂN GIẢI CAO PHA LOÃNG ĐỒNG VỊ Determination of tetra-through octa-chlorinated dioxins and furans in soil sediment by isotope dilution high resolution gas

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11394:2016 (CAC/GL 30-1-1999) về Nguyên tắc và hướng dẫn đánh giá nguy cơ vi sinh đối với thực phẩm

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11394:2016 CAC/GL 30-1999 WITH AMENDMENT 2014 NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ VI SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM Principles and guidelines for the conduct of microbiological risk assessment Lời nói đầu TCVN 11394:2016 hoàn toàn tương đương với CAC/GL 30-1999, sửa đổi 2014;

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2017

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3769:2016 về Cao su thiên nhiên SVR - Quy định kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3769:2016 CAO SU THIÊN NHIÊN SVR - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Rubber, raw natural SVR - Specifications Lời nói đầu TCVN 3769:2016 thay thế cho TCVN 3769:2004. TCVN 3769:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 2000:2014. TCVN 3769:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11201:2016 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng sulfamethazin bằng phương pháp sắc kí lỏng có tạo dẫn xuất sau cột

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11201:2016 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SULFAMETHAZIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG CÓ TẠO DẪN XUẤT SAU CỘT Animal feeding stuffs - Determination of sulfamethazine content by liquid chromatographic method using post-column derivatization Lời nói đầu TCVN 11201:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5520:2016 (CAC/RCP 20:1979, REV 2010) về Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5520:2016 CAC/RCP 20-1979, REV 2010 QUY PHẠM ĐẠO ĐỨC TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VỀ THỰC PHẨM BAO GỒM CẢ GIAO DỊCH ƯU ĐÃI VÀ VIỆN TRỢ THỰC PHẨM Code of ethics for international trade in food including concessional and food aid transactions Lời nói đầu TCVN 5520:2016 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11202:2016 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng decoquinat bằng phương pháp sắc kí lỏng

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11202:2016 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG DECOQUINAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG Animal feeding stuffs - Determination of decoquinate content by liquid chromatographic method Lời nói đầu TCVN 11202:2016 được xây dựng dựa theo AOAC 2008.08 Decoquinate in Animal Feeds.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10909:2016 về Hạt giống rau muống - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10909:2016 HẠT GIỐNG RAU MUỐNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Water Spinach Seeds - Technical Requirements Lời nói đầu TCVN 10909:2016 do Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia - Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

57

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10910:2016 về Hạt giống cây trồng - Hướng dẫn xác định khả năng sống bằng phép thử Tetrazolium

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 10910:2016 HẠT GIỐNG CÂY TRỒNG - HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG SỐNG BẰNG PHÉP THỬ TETRAZOLIUM Crop Seeds - Guidelines for Viability Testing by Tetrazolium Lời nói đầu TCVN 10910:2016 được xây dựng dựa trên tài liệu “Thử nghiệm khả năng sống bằng sinh hóa, phép thử Tetrazolium”

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

58

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10908:2016 về Hạt giống vừng - Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 10908:2016 HẠT GIỐNG VỪNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Sesame seeds - Technical Requirements Lời nói đầu TCVN 10908_2016 do Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng Quốc gia - Cục Trồng trọt biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11200:2016 về Thức ăn chăn nuôi - Xác định độ ẩm bằng phương pháp chuẩn độ Karl Fischer

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11200:2016 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KARL FISCHER Animal feeding stuffs - Determination of moisture content by karl fischer titration method Lời nói đầu TCVN 11200:2016 được xây dựng dựa theo AOAC 2001.12 Determination of Water/Dry Matter

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2017

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6404:2016 (ISO 7218:2007 with amendment 1:2013) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6404:2016 ISO 7218:2007 WITH AMENDMENT 1:2013 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - YÊU CẦU CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VI SINH VẬT Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.254.12