Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 117/2016/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 4354 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 185.400 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 52.760 CÔNG VĂN
21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11490:2016 (CEN/TR 15641:2007) về Thực phẩm - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần (LC-MS/MS) - Các thông số đo phổ khối lượng hai lần

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11490:2016 CEN/TR 15641:2007 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BẰNG SẮC KÝ LỎNG-PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN (LC-MS/MS) - CÁC THÔNG SỐ ĐO PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN Food analysis - Determination of pesticide residues by LC-MS/MS - Tandem mass spectrometric parameters

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11494:2016 về Thực phẩm chức năng - Xác định hàm lượng lycopen - Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11494:2016 THỰC PHẨM CHỨC NĂNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LYCOPEN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Dietary supplements - Determination of lycopene - High-performance liquid chromatography method Lời nói đầu TCVN 11494:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 2009.04 Lycopene

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

23

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11520:2016 về Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi - Yêu cầu thiết kế

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11520:2016 MÓNG CỌC VÍT CÓ CÁNH ĐƠN Ở MŨI - YÊU CẦU THIẾT KẾ Bottom single blade steel rotation pile foundation - Design requirements Lời nói đầu TCVN 11520:2016 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

24

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11491:2016 về Thực phẩm có nguồn gốc thực vật - Xác định dư lượng nhóm pyrethroid tổng hợp - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11491:2016 THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NHÓM PYRETHROID TỔNG HỢP - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Food analysis - Determination of synthetic pyrethroids residues - Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 11491:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 998.01

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11492:2016 về Thực phẩm có nguồn gốc thực vật - Xác định glyphosate và axit aminomethylphosphonic (AMPA) - Phương pháp sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11492:2016 THỰC PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH GLYPHOSATE VÀ AXIT AMINOMETHYLPHOSPHONIC (AMPA) - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Foods of plant origin - Determination of glyphosate and aminomethylphosphonic (AMPA) - Gas chromatographic method Lời nói đầu TCVN 11492:2016 được xây

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

26

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11568:2016 về Keo dán gỗ - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11568:2016 KEO DÁN GỖ - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Wood adhesives - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 11568 : 2016 do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11243:2016 về Thép thanh dự ứng lực - Phương pháp thử kéo đồng bộ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11243:2016 THÉP THANH DỰ ỨNG LỰC - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO ĐỒNG BỘ Prestressed steel bars - Test method for pull of synchronic system Lời nói đầu TCVN 11243: 2016 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2016

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11351:2016 về Gỗ dán chậm cháy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11351:2016 GỖ DÁN CHẬM CHÁY Difficult flammability plywood Lời nói đầu TCVN 11351:2016 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo tiêu chuẩn GB/T18101-2000 - Difficult flammability plywood. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11350:2016 về Ván MDF chậm cháy

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11350:2016 VÁN MDF CHẬM CHÁY Fire retardant medium density fiberboard Lời nói đầu TCVN 11350:2016 do Trường Đại học Lâm nghiệp biên soạn, dựa theo GB/T 18958-2003-Fire retardant medium density fiberboard, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6882:2016 về Phụ gia khoáng cho xi măng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6882:2016 PHỤ GIA KHOÁNG CHO XI MĂNG Mineral additive for cement Lời nói đầu TCVN 6682:2016 thay thế TCVN 6882:2001. TCVN 6882:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4732:2016 về Đá ốp, lát tự nhiên

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4732:2016 ĐÁ ỐP, LÁT TỰ NHIÊN Natural stone facing slabs Lời nói đầu TCVN 4732:2016 thay thế TCVN 4732:2007. TCVN 4732:2016 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11389:2016 về Phương tiện giao thông đường sắt - Toa xe xi téc - Yêu cầu chế tạo và thử nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11389:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - TOA XE XI TÉC - YÊU CẦU CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM Railway vehicles - Tank wagons - Manufacturing requirements and test methods Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và định nghĩa 4  Yêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9651:2016 (ISO/TS 211:2014) về Tinh dầu - Nguyên tắc chung về dán nhãn và dập nhãn bao bì

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9651:2016 ISO/TS 211:2014 TINH DẦU - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ DÁN NHÃN VÀ DẬP NHÃN BAO BÌ Essential oils - General rules for labelling and marking of containers Lời nói đầu TCVN 9651:2016 thay thế TCVN 9651:2013; TCVN 9651:2016 hoàn toàn tương đương với ISO/TS 211:2014; TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11562:2016 (ISO 4803:1978) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Ống thủy tinh borosilicate

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11562:2016 ISO 4803:1978 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - ỐNG THỦY TINH BOROSILICATE Laboratory glassware - Borosilicate glass tubing Lời nói đầu TCVN 11562:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 4803:1978. ISO 4803:1978 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2015 với bố cục và

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11561:2016 (ISO 4794:1982) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Phương pháp đánh giá độ bền hóa của lớp men được sử dụng để mã màu và ghi nhãn bằng màu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11561:2016 ISO 4794:1982 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN HÓA CỦA LỚP MEN ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ MÃ MÀU VÀ GHI NHÃN BẰNG MÀU Laboratory glassware - Methods for assessing the chemical resistance of enamels used for colour coding and colour marking Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11563:2016 (ISO 7056:1981) về Dụng cụ thí nghiệm bằng chất dẻo - Cốc có mỏ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11563:2016 ISO 7056:1981 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG CHẤT DẺO - CỐC CÓ MỎ Plastics laboratory ware - Beakers Lời nói đầu TCVN 11563:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 7056:1981. ISO 7056:1981 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2015 với bố cục và nội dung không thay đổi.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11564:2016 (ISO 7057:1981) về Dụng cụ thí nghiệm bằng chất dẻo - Phễu lọc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11564:2016 ISO 7057:1981 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG CHẤT DẺO - PHỄU LỌC Plastics laboratory ware - Filter funnels Lời nói đầu TCVN 11564:2016 Hoàn toàn tương đương với ISO 7057:1981. ISO 7057:1981 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2015 với bố cục và nội dung không thay

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11557:2016 (ISO 1771:1981) về Nhiệt kế thang đo kín để sử dụng chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11557:2016 ISO 1771:1981 NHIỆT KẾ THANG ĐO KÍN ĐỂ SỬ DỤNG CHUNG Enclosed-scale general purpose thermometers Lời nói đầu TCVN 11557:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 1771:1981 và Sửa đổi 1:1983. ISO 1771:1981 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2015 với bố cục và nội

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11558:2016 (ISO 1775:1975) về Dụng cụ thí nghiệm bằng sứ - Yêu cầu và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11558:2016 ISO 1775:1975 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG SỨ - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Porcelain laboratory apparatus - Requirements and methods of test Lời nói đầu TCVN 11558:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 1775:1975. ISO 1775:1975 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2015

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11559:2016 (ISO 3585:1998) về Thủy tinh borosilicat 3-3 - Các tính chất

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11559:2016 ISO 3585:1998 THỦY TINH BOROSILICAT 3.3 - CÁC TÍNH CHẤT Borosilicate glass 3.3 - Properties Lời nói đầu TCVN 11559:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 3585:1998. ISO 3585:1998 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2015 với bố cục và nội dung không thay đổi.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83