Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 117/2016/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 4375 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 185.521 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 52.796 CÔNG VĂN
201

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11502:2016 (ISO 6119:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vòng bít đàn hồi cho xy lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 120°C)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11502:2016 ISO 6119:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÒNG BÍT ĐÀN HỒI CHO XY LANH PHANH ĐĨA THỦY LỰC SỬ DỤNG DẦU PHANH CÓ GỐC KHÔNG TỪ DẦU MỎ (NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC LỚN NHẤT 120 °C) Road vehicles - Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

202

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11500:2016 (ISO 6117:2005) về Phương tiện giao thông đường bộ - Nắp bít đàn hồi cho xy lanh phanh thủy lực kiểu tang trống của bánh xe sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 100°C)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11500:2016 ISO 6117:2005 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - NẮP BÍT ĐÀN HỒI CHO XY LANH PHANH THỦY LỰC KIỂU TANG TRỐNG CỦA BÁNH XE SỬ DỤNG DẦU PHANH CÓ GỐC KHÔNG TỪ DẦU MỎ (NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC LỚN NHẤT 100 oC) Road vehicles - Elastomeric boots for drum-type, hydraulic brake wheel cylinders

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

203

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11499:2016 (ISO 4930:2006) về Phương tiện giao thông đường bộ - Vòng bít đàn hồi cho xy lanh phanh đĩa thủy lực sử dụng dầu phanh có gốc không từ dầu mỏ (nhiệt độ làm việc lớn nhất 150°C)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11499:2016 ISO 4930:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - VÒNG BÍT ĐÀN HỒI CHO XY LANH PHANH ĐĨA THỦY LỰC SỬ DỤNG DẦU PHANH CÓ GÓC KHÔNG TỪ DẦU MỎ (NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC LỚN NHẤT 150 oC) Road vehicles - Elastomeric seals for hydraulic disc brake cylinders using a non-petroleum base

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

204

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7880:2016 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô – Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7880: 2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - TIẾNG ỒN PHÁT RA TỪ Ô TÔ - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU. Road vehicles - Noises emitted fromautomobiles - Requirements and test methods in type approval Lời nói đầu TCVN 7880:2016 thay thế TCVN 7880:2008.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

205

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11356:2016 về Thuốc bảo quản gỗ - Xác định hiệu lực chống nấm gây biến màu gỗ – Phương pháp trong phòng thí nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11356:2016 THUỐC BẢO QUẢN GỖ - XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CHỐNG NẤM GÂY BIẾN MÀU GỖ - PHƯƠNG PHÁP TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness of a preservative treatment against blue stain in wood in service - Laboratory method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

206

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9650:2016 (ISO/TS 210:2014) về Tinh dầu - Nguyên tắc chung về bao gói điều kiện đóng gói và bảo quản

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9650:2016 ISO/TS 210:2014 TINH DẦU - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BAO GÓI, ĐIỀU KIỆN ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN Essential oils - General rules for packaging, conditioning and storage Lời nói đầu TCVN 9650:2016 thay thế TCVN 9650:2013; TCVN 9650:2016 hoàn toàn tương đương với ISO/TS

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

207

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11644:2016 (ISO 11798:1999) về Thông tin và tư liệu - Tính bền lâu và độ bền của việc viết in và sao chụp trên giấy - Yêu cầu và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11644:2016 ISO 11798:1999 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TÍNH BỀN LÂU VÀ ĐỘ BỀN CỦA VIỆC VIẾT, IN VÀ SAO CHỤP TRÊN GIẤY - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Information and documentation - Permanence and durability of writing, printing and copying on paper - Requirements and test methods Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

208

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11645:2016 (ISO 15511:2011) về Thông tin và tư liệu - Ký hiệu nhận dạng tiêu chuẩn quốc tế cho các thư viện và các tổ chức liên quan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11645:2016 ISO 15511:2011 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - KÝ HIỆU NHẬN DẠNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHO CÁC THƯ VIỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN Information and documentation - International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) Lời nói đầu TCVN 11645:2016 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

209

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11646:2016 (ISO 7275:1985) về Thông tin và tư liệu - Trình bày thông tin nhan đề của tùng thư

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11646:2016 ISO 7275:1985 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TRÌNH BÀY THÔNG TIN NHAN ĐỀ CỦA TÙNG THƯ Documentation - Presentation of title information of series Lời nói đầu TCVN 11646:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 7275:1985 TCVN 11646:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

210

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11643:2016 (ISO 15924:2004) về Thông tin và tư liệu - Mã thể hiện tên của các hệ thống chữ viết

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11643:2016 ISO 15942:2004 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - MÃ THỂ HIỆN TÊN CỦA CÁC HỆ THỐNG CHỮ VIẾT Information and documentation - Codes for the representation of names of scripts Lời nói đầu TCVN 11643:2016 hoàn toàn tương với ISO 15924:2004. TCVN 11643:2016 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

211

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11621:2016 (ISO 23714:2014) về Bột giấy - Xác định giá trị ngậm nước (WRV)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11621:2016 ISO 23714:2014 BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NGẬM NƯỚC (WRV) Pulps - Determination of water retention value (WRV) Lời nói đầu TCVN 11621:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 23714:2014. TCVN 11621:2016 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC6 Giấy và sản phẩm

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

212

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11606:2016 (ISO 17132:2007) về Sơn và vecni - Phép thử uốn-T

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11606:2016 ISO 17132:2014 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ UỐN - T Paints and varnishes - T-bend test Lời nói đầu TCVN 11606:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 17132:2007. TCVN 11487-4:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

213

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11605:2016 (CAC/RCP 15-1976, REVISED 2007) về Quy phạm thực hành vệ sinh đối với trứng và sản phẩm trứng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11605:2016 CAC/RCP 15-1976, REVISED 2007 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI TRỨNG VÀ SẢN PHẨM TRỨNG Code of hygienic practice for eggs and egg products Lời nói đầu TCVN 11605:2016 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 15-1976, soát xét 2007; TCVN 11605:2016 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

214

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11618:2016 (ISO 11480:1997) về Bột giấy giấy và các tông - Xác định clo tổng số và clo liên kết hữu cơ

 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11618:2016 ISO 11480:1997 BỘT GIẤY, GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH CLO TỔNG SỐ VÀ CLO LIÊN KẾT HỮU CƠ Pulp, paper and board - Determination of total chlorine and organically bound chlorine Lời nói đầu TCVN 11618:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 11480:1997. ISO11480:1997 đã được

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

215

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11602:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng N-nitrosamin - Phương pháp sắc ký khí sử dụng thiết bị phân tích năng lượng nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11602:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG N-NITROSAMIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ SỬ DỤNG THIẾT BỊ PHÂN TÍCH NĂNG LƯỢNG NHIỆT Meat and meat products - Determination of N-nitrosamines content - Gas chromatographic-thermal energy analyzer method (GC-TEA) Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

216

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11601:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng narasin và monensin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11601:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NARASIN VÀ MONENSIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG - PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN Meat and meat products - Determination of narasin and monensin residues - Liquid chromatography with tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

217

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11604:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng nitơ tổng số bằng cách đốt cháy theo nguyên tắc Dumas và tính hàm lượng protein thô

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11604:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ TỔNG SỐ BẰNG CÁCH ĐỐT CHÁY THEO NGUYÊN TẮC DUMAS VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ Meat and meat products - Determination the total nitrogen content by combustion according to the dumas principle and calculation of the crude protein

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11603:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng nicarbazin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11603:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG NICARBAZIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG- PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN Meat and meat products - Determination of nicarbazin residues - Liquid chromatography with tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method Lời nói đầu TCVN 11603:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

219

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11600:2016 về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định dư lượng ractopamin - Phương pháp sắc ký lỏng - Phổ khối lượng hai lần

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11600:2016 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG RACTOPAMIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG - PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN Meat and meat products - Determination of ractopamine residues - Liquid chromatographic (HPLC) method with fluorescence detection Lời nói đầu TCVN 11600:2016 được xây

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11617:2016 (ISO 11476:2016) về Giấy và các tông - Xác định độ trắng CIE C/2° (Điều kiện chiếu sáng trong nhà)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11617:2016 ISO 11476:2016 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ TRẮNG CIE, C/2° (ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ) Paper and board - Determination of CIE whiteness, C/2° (indoor illumination conditions) Lời nói đầu TCVN 11617:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 11475:2016. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.4.76