Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 117/2016/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 4354 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 185.309 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 52.757 CÔNG VĂN
181

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11672:2016 về Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định vitamin C (axit ascorbic dạng khử) - Phương pháp chuẩn độ bằng 2,6 - dichloroindophenol

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11672:2016 SỮA CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - XÁC ĐỊNH VITAMIN C (AXIT ASCORBIC DẠNG KHỬ) - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ BẰNG 2,6- DICHLOROINDOPHENOL Infant formula and adult nutritionals - Determination of vitamin A - by normal phase high performance liquid chromatography method (UPLC) and UV

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

182

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11675:2016 về Sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định vitamin D3(cholecalciferol) - Phương pháp sắc ký lỏng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11675:2016 SỮA CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - XÁC ĐỊNH VITAMIN D3 (CHOLECALCIFEROL) - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Milk-based infant formula - Determination of cobalamin (vitamin B12 activity) - Turbidimetric method Lời nói đầu TCVN 11675:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

183

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11669:2016 (ISO 20639:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn - Xác định axit pantothenic bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng - Phổ khối lượng hai lần (UHPLC- MS/MS)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11669:2016 ISO 20639:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO NGƯỜI LỚN - XÁC ĐỊNH AXIT PANTOTHENIC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG-PHỔ KHỐI LƯỢNG HAI LẦN (UHPLC-MS/MS) Infant formula and adult nutritionals - Determination of pantothenic

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

184

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11668:2016 (ISO 20633:2015) về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh và sản phẩm dinh dưỡng dành cho người lớn - Xác định vitamin A và vitamin E bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha thường

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11668:2016 ISO 20633:2015 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH VÀ SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÀNH CHO NGƯỜI LỚN - XÁC ĐỊNH VITAMIN A VÀ VITAMIN E BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO PHA THƯỜNG Infant formula and adult nutritionals - Determination of vitamin E and vitamin A by normal

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11674:2016 về Thức ăn công thức dành cho trẻ sơ sinh - Xác định axit folic - Phương pháp vi sinh

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11674:2016 THỨC ĂN CÔNG THỨC DÀNH CHO TRẺ SƠ SINH - XÁC ĐỊNH AXIT FOLIC - PHƯƠNG PHÁP VI SINH Infant formula - Determination of folic acid - Microbiological method Lời nói đầu TCVN 11674:2016 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 992.05, Folic acid (pteroylglutamic acid)

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

186

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11651:2016 (ISO 6839:1982) về Chất hoạt động bề mặt anion - Xác định độ tan trong nước

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11651:2016 ISO 6893:1982 CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT ANION - XÁC ĐỊNH ĐỘ TAN TRONG NƯỚC Anionic surface active agents - Determination of solubility in water Lời nói đầu TCVN 11651:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 6839:1982. TCVN 11651:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

187

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11648:2016 (ISO 6122:1978) về Chất hoạt động bề mặt - Alkan sulfonat kỹ thuật - Xác định tổng hàm lượng alkan monusulfonat

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11648:2016 ISO 6122:1978 CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT - ALKAN SULFONAT KỸ THUẬT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG ALKAN MONUSULFONAT Surface active agents - Technical alkane sulphonates - Determination of total alkane sulphonates content Lời nói đầu TCVN 11648:2016 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

188

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11647:2016 (ISO 6121:1988) về Chất hoạt động bề mặt - Alkan sulfonat kỹ thuật - Xác định tổng hàm lượng alkan monusulfonat bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11647:2016 ISO 6121:1988 CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT - ALKAN SULFONAT KỸ THUẬT - XÁC ĐỊNH TỔNG HÀM LƯỢNG ALKAN MONUSULFONAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ HAI PHA TRỰC TIẾP Surface active agents - Technical alkane sulfonates - Determination of alkane monosulfonates content by direct two-phase

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

189

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11650:2016 (ISO 6388:1989) về Chất hoạt động bề mặt - Xác định đặc tính dòng chảy sử dụng nhớt kế quay

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11650:2016 ISO 6388:1989 CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT - XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH DÒNG CHẢY SỬ DỤNG NHỚT KẾ QUAY Surface active agents - Determination of flow properties using a rotational viscometer Lời nói đầu TCVN 11650:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 6383:1989. TCVN 11650:2016 do

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

190

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11649:2016 (ISO 6384:1981) về Chất hoạt động bề mặt - Amin béo ethoxylat kỹ thuật - Phương pháp phân tích

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11649:2016 ISO 6384:1981 CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT - AMIN BÉO ETHOXYLAT KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Surface active agents - Technical ethoxylated fatty amines - Methods of analysis Lời nói đầu TCVN 11649:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 6384:1981. TCVN 11649:2016 do Ban

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

191

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9902:2016 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9902:2016 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ ĐÊ SÔNG Hydraulic structures - Requirements for river dike design Lời nói đầu TCVN 9902:2016 do Trung tâm Khoa học và Triển khai kỹ thuật thủy lợi thuộc trường Đại học Thủy lợi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

192

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11521:2016 về Tiếng ồn dọc hai bên đường sắt phát sinh do hoạt động tàu chạy - Yêu cầu và phương pháp đo

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11521:2016 TIẾNG ỒN DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG SẮT PHÁT SINH DO HOẠT ĐỘNG TÀU CHẠY - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Noise alongside railway lines emitted by raiway operation - Specifications and method of measurement Lời nói đầu TCVN 11521: 2016 được biên soạn trên cơ sở tham khảo GB 12.525-90.

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

193

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11636:2016 (ISO 6623:2013) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng tiết diện lưỡi cạo làm bằng gang đúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11636:2016 ISO 6623:2013 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - VÒNG GĂNG -VÒNG GĂNG TIẾT DIỆN LƯỠI CẠO LÀM BẰNG GANG ĐÚC Internal combustion engines - Piston rings - Scraper rings made of cast iron Lời nói đầu TCVN 11636:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 6623:2013. TCVN 11636:2016 do Ban

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

194

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11638:2016 (ISO 6625:1986) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11638:2016 ISO 6625:1986 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - VÒNG GĂNG - VÒNG GĂNG DẦU Internal combustion engines - Piston rings - Oil control rings Lời nói đầu TCVN 11638:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 6625:1986. TCVN 11638:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 70 Động cơ

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

195

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11640:2016 (ISO 6627:2011) về Động cơ đốt trong - Vòng găng - Vòng găng dầu tổ hợp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11640:2016 ISO 6627:2011 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - VÒNG GĂNG - VÒNG GĂNG DẦU TỔ HỢP Internal combustion engines - Piston rings - Expander/segment oil-control rings Lời nói đầu TCVN 11640:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 6626:2011. TCVN 11640:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

196

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11774:2016 (ISO 11620:2014) về Thông tin và Tư liệu - Bộ chỉ số đánh giá hoạt động thư viện

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11774:2016 ISO 11620:2014 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Information and documentation - Library performance indicators Lời nói đầu TCVN 11774:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 11620:2014. TCVN 11774:2016 do Vụ Thư viện biên soạn, Bộ Văn hóa,

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

197

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11465:2016 (ISO 16304:2013) về Tàu biển và công nghệ hàng hải - Bảo vệ môi trường biển - Bố trí, quản lý các phương tiện tiếp nhận chất thải của cảng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11465:2016 ISO 16304:2013 TÀU BIỂN VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG HẢI - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN - BỐ TRÍ, QUẢN LÝ CÁC PHƯƠNG TIỆN TIẾP NHẬN CHẤT THẢI CỦA CẢNG Ships and marine technology - Marine environment protection - Arrangement and management of port waste reception facilities Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

198

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11585:2016 (ASTM D 2887-16) về Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định sự phân bố dải sôi của phân đoạn dầu mỏ bằng sắc ký khí

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11585:2016 ASTM D 2887-16 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỰ PHÂN BỐ DẢI SÔI CỦA PHÂN ĐOẠN DẦU MỎ BẰNG SẮC KÝ KHÍ Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography Lời nói đầu TCVN 11585:2016 được xây dựng trên cơ sở chấp

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

199

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3750:2016 (ASTM D 6560-12) về Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định asphalten (không tan trong heptan)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3750:2016 ASTM D 6560-12 DẦU THÔ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ASPHALTEN (KHÔNG TAN TRONG HEPTAN) Standard Test Method for Determination of Asphaltenes (Heptane Insolubles) in Crude Petroleum and Petroleum Products Lời nói đầu TCVN 3750:2016 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

200

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11754:2016 về Thức ăn thủy sản - Trứng bào xác artemia - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11754:2016 THỨC ĂN THỦY SẢN - TRỨNG BÀO XÁC ARTEMIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Aquaculture feeds - Brine shrimp (artemia) cysts - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 11754:2016 do Tổng cục Thủy sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.30