Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 117/2012/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 167409 văn bản

1

Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

117/2012/TT-BTC,Thông tư 117 2012,Bộ Tài chính,Dịch vụ làm thủ tục về thuế,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

2

Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

51/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 117/2012/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2017

3

Thông tư 117/2020/TT-BTC quy định về phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

117/2020/TT-BTC,Thông tư 117 2020,Bộ Tài chính,Tính số lợi bất hợp pháp do vi phạm về chứng khoán,Tính khoản thu do vi phạm pháp luật về chứng khoán,Số lợi bất hợp pháp do hành vi vi phạm chứng khoán,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

4

Thông tư 117/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

117/2018/TT-BTC,Thông tư 117 2018,Bộ Tài chính,Chế độ thu phí,An toàn vệ sinh thực phẩm,Sử dụng phí,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/2018/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 28/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

5

Thông tư 117/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

117/2017/TT-BTC,Thông tư 117 2017,Bộ Tài chính,Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc,Cai nghiện ma tuý tại cộng đồng,Cai nghiện ma tuý tại gia đình,Hỗ trợ cai nghiện ma tuý ,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

6

Thông tư 117/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

117/2014/TT-BTC,Thông tư 117 2014,Bộ Tài chính,Quy hoạch phát triển thủy sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 117/2014/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 21/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

Ban hành: 23/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2013

8

Thông tư 117/2011/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

117/2011/TT-BTC,Thông tư 117 2011,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Hàng hóa gia công xuất khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 117/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2011

9

Thông tư 117/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu của Bộ Tài chính ban hành

117/2010/TT-BTC,Thông tư 117 2010,Bộ Tài chính,Cơ chế tài chính,Nhà nước làm chủ sở hữu,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 117/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm

Ban hành: 05/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2010

10

Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

117/2020/TT-BCA,Thông tư 117 2020,Bộ Công An,Thông tư 117/2020/TT-BCA bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân,Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA,Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

11

Thông tư 117/2009/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 63/2009/QĐ-TTg ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với ngành hải quan năm 2009 và năm 2010 do Bộ Tài chính ban hành

117/2009/TT-BTC,Thông tư 117 2009,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Quản lý biên chế,Ngành hải quan,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 117/2009/TT-BTC

Ban hành: 05/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2009

12

Thông tư 117/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

117/2008/TT-BTC,Thông tư 117 2008,Bộ Tài chính,Quản lý chi phí,Sử dụng chi phí,Chi phí quản lý dự án đầu tư,Sử dụng vốn Ngân sách,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 05/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

13

Thông tư 117/2005/TT-BTC hướng dẫn xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết do Bộ Tài chính ban hành

117/2005/TT-BTC,Thông tư 117 2005,Bộ Tài chính,Giá thị trường trong giao dịch liên kết,Xác định giá thị trường,Doanh nghiệp,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

117/2004/TT-BTC,Thông tư 117 2004,Bộ Tài chính,Thu tiền sử dụng đất,Tiền sử dụng đất,Hướng dẫn,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2004

Ban hành: 07/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

15

Thông tư 117/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 111/1999/TT-BTC và Thông tư 29/2002/TT/BTC hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

117/2003/TT-BTC,Thông tư 117 2003,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Chế độ tài chính Ngân hàng Nhà nước,Ngân hàng Nhà nước,Bổ sung,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 117/2003/TT-BTC

Ban hành: 08/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

16

Thông tư 117/2002/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính đối với các công ty xổ số kiến thiết do Bộ Tài Chính ban hành

117/2002/TT-BTC,Thông tư 117 2002,Bộ Tài chính,Chế độ quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Công ty xổ số kiến thiết,Tài chính công ty XSKT,Quản lý tài chính công ty XSKT,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

17

Thông tư 117/2016/TT-BQP quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với nồi gia nhiệt dầu sử dụng trong Bộ Quốc phòng (QTKĐ 01:2016/BQP)

117/2016/TT-BQP,Thông tư 117 2016,Bộ Quốc phòng,Quy trình kiểm định,Kiểm định kỹ thuật an toàn,Quy trình kiểm định kỹ thuật,Nồi gia nhiệt dầu ,Lao động - Tiền lương BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2016

18

Quyết định 117/QĐ-BTC năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

117/QD-BTC,Quyết định 117 2013,Bộ Tài chính,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cục Công nghệ thông tin,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 117/QĐ-BTC

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2013

19

Thông Tư 117/2000/TT-BTC bổ sung Thông tư 40/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Quyết định 176/1999/QĐ-TTG về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên vật liệu do Bộ tài chính ban hành

117/2000/TT-BTC,Thông tư 117 2000,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu nguyên vật liệu,Miễn thuế nhập khẩu,Nhập khẩu nguyên vật liệu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 21/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

20

Thông tư 231/2012/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

231/2012/TT-BTC,Thông tư 231 2012,Bộ Tài chính,Quyết toán vốn đầu tư,Sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ,Giai đoạn 2012-2015,Vốn đầu tư từ trái phiếu Chính phủ ,Quản lý vốn đầu tư,Thanh toán vốn đầu tư,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182