Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 11537/TTr-TNMT-QLTN, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 102949 văn bản

1

Thông báo 11537/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Que thép không gỉ cán nóng do Tổng cục Hải quan ban hành

11537/TB-TCHQ,Thông báo 11537 2014,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

2

Chương trình phối hợp 25/CTPH-MTTW-TCTV-TNMT năm 2017 về giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2019 do Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Tổng liên đoàn lao động Việt Nam - Hội

25/CTPH-MTTW-TCTV-TNMT,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Hội Cựu chiến binh Việt Nam,Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam,Hội Nông dân Việt Nam,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Ch,Tổng hội Y học Việt Nam,Khai thác tài nguyên,Giám sát thực hiện ,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường BAN THƯỜNG TRỰC ỦY

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

3

Hướng dẫn 776/HD-TNMT năm 2014 thực hiện trích lục bản đồ địa chính và trích đo địa chính trên địa bàn tỉnh Long An

776/HD-TNMT,Hướng dẫn 776 2014,Tỉnh Long An,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH LONG AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 776/HD-STNMT Long An,

Ban hành: 29/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

4

Hướng dẫn tạm thời 04/HD-TNMT năm 2014 về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh ban hành

04/HD-TNMT,Hướng dẫn 04 2014,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài chính nhà nước UBND TỈNH BẮC NINH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 04/HD-TNMT Bắc Ninh, ngày 13

Ban hành: 13/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2014

5

Hướng dẫn 206/HD-TNMT năm 2013 về kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

206/HD-TNMT,Hướng dẫn 206 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH TUYÊN QUANG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 206/HD-TNMT Tuyên

Ban hành: 28/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

6

Quyết định 1201/QĐ-TNMT năm 2011 về phê duyệt kế hoạch triển khai đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015

1201/QD-TNMT,Quyết định 1201 2011,Tỉnh Thái Nguyên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1201/QĐ-TNMT Thái Nguyên, ngày 13 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 13/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

7

Hướng dẫn 413/HDLS-SXD-TNMT năm 2014 xử lý trường hợp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Xây dựng - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang ban hành

413/HDLS-SXD-TNMT,Hướng dẫn 413 2014,Tỉnh Bắc Giang,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH BẮC GIANG LIÊN SỞ XÂY DỰNG - TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2014

8

Quyết định 753/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

753/QD-BNN-TTr,Quyết định 753 2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng Bộ Nông nghiệp,Phòng chống tham nhũng năm 2021,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2021

9

Quyết định 144/QĐ-TNMT năm 2008 về cơ chế một cửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tỉnh do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh ban hành

144/QD-TNMT,Quyết định 144 2008,Tỉnh Hà Tĩnh,Cơ chế một cửa,Sở Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 30/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

10

Hướng dẫn 01/HD-SXD-NNPTNT-TNMT năm 2012 thực hiện Thông tư liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT Quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới do Sở Xây dựng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định ban hành

01/HD-SXD-NNPTNT-TNMT,Hướng dẫn 01 2012,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH SỞ XÂY DỰNG - SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

11

Hướng dẫn liên ngành 1154/SXD-NNPTNT-TNMT thực hiện Thông tư liên lịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới do Sở Xây dựng - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long ban hành

1154/SXD-NNPTNT-TNMT,Hướng dẫn 1154 2011,Tỉnh Vĩnh Long,Phê duyệt quy hoạch xây dựng,Thẩm định quy hoạch xây dựng,Lập quy hoạch xây dựng,Xây dựng xã nông thôn mới,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH VĨNH LONG SỞ XÂY DỰNG - SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

12

Hướng dẫn 3100/HDLCQ-TNMT-STC-SXD-CT năm 2015 về áp dụng bảng giá các loại đất ban hành kèm theo Quyết định 51/2014/QĐ-UBND do Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3100/HDLCQ-TNMT-STC-SXD-CT,Hướng dẫn 3100 2015,Thành phố Hồ Chí Minh,Bảng giá các loại đất 2015 ,Áp dụng bảng giá đất,Bảng giá đất,Bảng giá đất 2015,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-SỞ TÀI CHÍNH-SỞ XÂY DỰNG-CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 15/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

13

Quyết định 502/QĐ-BNN-TTr về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

502/QD-BNN-TTr,Quyết định 502 2020,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng,Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng 2020,Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng,Tài chính nhà nước BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

14

Hướng dẫn liên ngành 885/HDLN/TNMT-CT năm 2011 về thu tiền sử dụng đất và trình tự thực hiện đối với trường hợp được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất cơ sở sản xuất kinh doanh sang đất ở tại đô thị thuộc khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai

885/HDLN/TNMT-CT,Hướng dẫn 885 2011,Tỉnh Lào Cai,Bất động sản,Tài chính nhà nước UBND TỈNH LÀO CAI LIÊN NGÀNH: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG – CỤC THUẾ TỈNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

15

Hướng dẫn liên ngành 407/HD-TNMT-NNPTNT năm 2011 về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

407/HD-TNMT-NNPTNT,Hướng dẫn 407 2011,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH AN GIANG SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG – SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/HD-TNMT

Ban hành: 19/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

16

Quyết định 4249/QĐ-BNN-TTr năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4249/QD-BNN-TTr,Quyết định 4249 2019,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giáo dục pháp luật,Phòng chống tham nhũng,Tuyên truyền,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

17

Quyết định 61/QĐ-TNMT năm 2007 Quy định về thẩm định Thiết kế kỹ thuật – Dự toán và kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành

61/QD-TNMT,Quyết định 61 2007,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản UBND TỈNH VĨNH PHÚC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 61/QĐ-TNMT Vĩnh Yên, ngày 25 tháng 05 năm

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2011

18

Quyết định 366/QĐ-TNMT năm 2007 về Quy trình xử lý văn bản hành chính và hồ sơ tài nguyên và môi trường do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi ban hành

366/QD-TNMT,Quyết định 366 2007,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy trình xử lý văn bản hành chính,Hồ sơ tài nguyên và môi trường ,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH QUẢNG NGÃI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 19/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

19

Quyết định 1121 QĐ/QLTN năm 1996 Quy định nguyên tắc, thủ tục cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác đá quý nhóm 1 do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

1121QD/QLTN,Quyết định 1121QD 1996,Bộ Công nghiệp,Đá quý nhóm 1,Khảo sát thăm dò BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1121QĐ/QLTN Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 1996

Ban hành: 23/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Báo cáo 33/BC-MTTƯ-TNMT kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2004/NQLT-MTTQ-BTNMT về Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

33/BC-MTTU-TNMT,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia ,Tài nguyên - Môi trường BTT ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 22/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.179.79