Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1151/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191886 văn bản

1

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2017 thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê” do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA, THẨM

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

2

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 30 tháng 6 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC DI

Ban hành: 30/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

3

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 04 tháng 10 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

4

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2016 về thu hồi đất của Công ty cổ phần giống bò thịt, sữa Yên Phú tại xã Kỳ Phú, xã Phú Long, xã Văn Phú, Xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH V/V THU HỒI ĐẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Ban hành: 06/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

Ban hành: 25/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

6

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2014 về quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh QHCTXD tỉ lệ 1/500 Khu nhà ở hỗn hợp và thu nhập thấp tại phường Khai Quang thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 24 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

7

Quyết định 1151/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 21 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ KINH

Ban hành: 21/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

8

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự án "Vệ sinh học đường: Nâng cao nhận thức vệ sinh thông qua trường tiểu học tại 03 xã thuộc miền Bắc Việt Nam" do Tổ chức Gruppo Trentino di Volontariato (GTV-Italia) huy động tài trợ do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 25 tháng 07 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN "VỆ SINH

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2013

9

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2013 công bố, công khai thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 19 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI THỦ TỤC

Ban hành: 19/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

10

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2013

11

Quyết định 1151/QĐ-UBND-HC năm 2016 công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 11 tháng 10 năm 2016   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

12

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1151/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 25/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2012

13

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1151/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 22 tháng 11 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI

Ban hành: 22/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2012

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

15

Quyết định 1151/QĐ-UBND phê duyệt diện tích tưới, tiêu, cấp nước thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 21 tháng 06 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DIỆN TÍCH TƯỚI, TIÊU,

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

16

Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt giá trị 97 công trình điện hạ áp nông thôn bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đợt 19) do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 17 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ TRỊ

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

17

Quyết định 1151/QĐ-CTN năm 2019 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Na uy do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG

Ban hành: 03/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

18

Quyết định 1151/QĐ-BNN-VP năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-BNN-VP Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH

Ban hành: 05/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

19

Quyết định 1151/QĐ-CTN năm 2013 cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

20

Quyết định 1151/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1151/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC, HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ

Ban hành: 20/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35