Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1151/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 1723 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 200.068 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 31.923 CÔNG VĂN
341

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 317:2003 về hạt giống su hào - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

/BNN-KHCN ngày 29 tháng 12 năm 2003) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản để cấp chứng chỉ chất lượng các lô hạt giống su hào, thuộc loài Brassica oleracea (L) var. gongyloides L., được sản xuất và kinh doanh trên cả nước. 2. Yêu cầu kỹ thuật 2.1. Yêu cầu ruộng giống 2.1.1. Yêu cầu về đất.

Ban hành: 29/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: 24/02/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

343

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với bộ lọc dùng trong mặt nạ và bán mặt nạ phòng độc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất (Phương thức 3 trong « Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy » ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Ban hành: 25/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

344

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10737:2015 về Trứng tằm giống - Yêu cầu kỹ thuật

số mẫu (i trong trường hợp này là từ 1 đến 5). 5.8. Xác định tỷ lệ bệnh gai Xác định bệnh tằm gai theo TCVN 3245:1979. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quyết định 675/-BNN-CN ngày 04 tháng 4 năm 2014 Quyết định phê duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật cho các đàn vật nuôi giống gốc. [2] QCVN

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

345

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 526:2002 về phân hữu cơ vi sinh vật từ rác thải sinh hoạt - yêu cầu kỹ thuật - phương pháp kiểm tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

CẦU KỸ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA Organic-Biofertilizer from housewast - Technical parameters and testing methods Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2002/-BNN-KHCN ngày 16 tháng 5 năm 2002 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phân hữu cơ vi sinh vật sản xuất từ rác thải sinh hoạt. 2. Thuật ngữ định nghĩa

Ban hành: 17/05/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

346

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 525:2002 về phân hữu cơ vi sinh vật từ bã bùn mía - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra 10TCN 525-2002 Organic- Bio fertilizer from sugar cane refuse - Technical parameters, testing method Ban hành kèm theo Quyết định số 38/2002--BNN-KHCN ngày 16 tháng 5 năm 2002 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho phân hữu cơ vi sinh vật sản xuất chủ yếu từ bã bùn mía có bổ

Ban hành: 16/05/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

347

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5509:2009 về không khí vùng làm việc - Silic dioxit trong bụi hô hấp - Giới hạn tiếp xúc tối đa

số 3733/2002/-BYT, ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2002.  [3] OSHA Standard applies to Free Silica dust 29 CFR 1910.1000 Table Z-3  [4] CPL-02-07-007 CPL 2-2.7, Crystalline Silica Occupational Safety and Health Administration.  [5] United states Department of Labor. Occupational safety & Health administration. Quartz

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

348

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 476:2001 về cây giống nhãn Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN476:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN476:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống nhãn Nam ,10 TCN 476:2001 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 476:2001 CÂY GIỐNG NHÃN NAM The planting materials of longan (Ban hành theo quyết định số: 106/2001/-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: 12/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

349

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7240:2003 về bánh đậu xanh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

178/1999/-TTg: “Qui chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. Quyết định 3742/2001/-BYT: “Qui định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”. TCVN 3215 - 79 Sản phẩm thực phẩm. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm. TCVN 4067 - 85 Kẹo. Phương pháp lấy mẫu. TCVN 4069 : 1985 Kẹo.

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

351

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 486:2001 về quy trình sản xuất sữa ngô ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

trắng loại I, theo TCVN 1695 – 87 2.1.3. Phụ gia thực phẩm Dùng phụ gia thực phẩm theo quyết định số 867/ 1998/ -BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 4 tháng 4 năm 1998 về việc ban hành “ Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm " - Hương liệu: Sử dụng một số hương ngô thích hợp (corn flavour) - Phẩm màu: Sử dụng

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

352

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2008/BTNMT về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất biên soạn, Vụ Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT National technical regulation

Ban hành: 18/07/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

353

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2011/BTTTT về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

chất lượng" ban hành theo Quyết định số 29/2006/-BBCVT ngày 5 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 36:2011/BTTTT phù hợp với các Khuyến nghị của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU). QCVN 36:2011/BTTTT do Cục Quản

Ban hành: 26/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

354

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8928:2013 về Phòng trừ bệnh hại cây rừng - Hướng dẫn chung

quy định về dập tắt ổ dịch Khi có dấu hiệu dịch, cơ quan bảo vệ thực vật các cấp cần tiến hành xác định và hướng dẫn chủ rừng thực hiện phương pháp dập dịch. Khi có dịch các cơ quan bảo vệ thực vật cấp Tỉnh báo cáo để UBND tỉnh ra quyết định công bố dịch trong phạm vi của Tỉnh và báo cáo lên Bộ. Trường hợp vùng dịch thuộc phạm vi từ 2

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

355

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 27:2010/BGTVT về thùng nhiên liệu xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

định số 68/2001/-BKHCNMT ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THÙNG NHIÊN LIỆU XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on Fuel tanks of motorcycles and mopeds 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về kiểm

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

356

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 29:2010/BGTVT về ống xả xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1636/2002/-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ỐNG XẢ XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY National technical regulation on Exhaust pipes of motorcycles and mopeds 1. Quy định chung 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

357

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 30:2010/BGTVT về khung xe mô tô, xe gắn máy do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN 30: 2010/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01 tháng 12 năm 2010. Quy chuẩn này được chuyển đổi trên cơ sở tiêu chuẩn ngành 22 TCN 299-02 được ban hành kèm theo Quyết định số 1635/2002/-BGTVT ngày 30 tháng 5 năm

Ban hành: 01/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

358

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4894:1989 (ST SEV 2039-79) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

characteristics Cơ quan biên soạn: Trung tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng Cơ quan trình duyệt và đề nghị ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 695/ ngày 25 tháng 12 năm 1989 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

359

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 444:2001 về quy trình sản xuất cà chua an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

định số: 116 //BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1- Phạm vi áp dụng:  Quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua an toàn áp dụng cho các giống cà chua "Lycopesicum esculentum Mill "ở tất cả các mùa vụ tại các vùng sản xuất trong cả nước. 2- Quy định chung:  2.1- Quy trình kỹ

Ban hành: 04/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

360

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 470:2001 về hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

(Ban hành theo quyết định số: 115/2001//BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 30 tháng 11 năm 2001) 1. Phạm vi áp dụng: - Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi lô hạt giống dưa hấu thụ phấn tự do (Citrullus lanatus Thunb)được sản xuất và lưu thông trong cả nước . - Tiêu chuẩn này quy định những điều kiện cơ bản

Ban hành: 30/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182