Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1151/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 261-280 trong 1723 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 200.417 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 31.936 CÔNG VĂN
261

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 465:2001 về cây giống vải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN465:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN465:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống vải ,10 TCN 465:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 465:2001 CÂY GIỐNG VẢI The planting materials of litchi (Ban hành theo quyết định số: 108//BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 15

Ban hành: 15/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

262

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 466:2001 về cây giống hồng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN466:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN466:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống hồng,10 TCN 466:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH: 10 TCN 466:2001 CÂY GIỐNG HỒNG The planting materials of persimmon (Ban hành theo quyết định số: 108 //BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày

Ban hành: 15/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

263

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 475:2001 về cây giống măng cụt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN475:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN475:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống măng cụt ,10 TCN 475:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 475:2001 CÂY GIỐNG MĂNG CỤT The planting materials of mangosteen (Ban hành theo quyết định số: 106/2001/-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: 12/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

264

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01–27:2010/BNNPTNT về nhân hạt điều – các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

quy ban hành kèm theo Quyết định số 24/2007/-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 4.2. Các tổ chức, cá nhân tham gia nhập khẩu, chế biến và tiêu thụ nhân hạt điều phải thực hiện công bố hợp quy theo quy chuẩn này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 5. Quy định về kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm 5.1. Cơ quan quản lý

Ban hành: 25/06/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

265

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BTTTT về dịch vụ bưu chính công ích do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 50/2008/-BTTTT ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. QCVN 01: 2008/BTTTT được xây dựng trên cơ sở các Khuyến nghị của Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) trong “Bản ghi nhớ về nghĩa vụ và các tiêu chuẩn dịch vụ bưu chính phổ cập”, có tham

Ban hành: 12/11/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

266

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2012/BLĐTBXH về mũ an toàn công nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

theo Quyết định số 24/2007/ – BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). 4.1.2. Mũ sản xuất trong nước trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải gắn dấu hợp quy trên thân mũ. 4.2. Mũ nhập khẩu 4.2.1. Mũ nhập khẩu phải được chứng nhận hợp quy phù hợp với các quy định tại mục 2 của Quy chuẩn này. Việc chứng nhận hợp quy

Ban hành: 16/02/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

267

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 609:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Dứa lạnh đông nhanh

định số 867/1998/-BYT ngày 04-04-1998 của Bộ Y tế về việc ban hành: “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. 2.2. Yêu cầu thành phẩm 2.2.1. Chỉ tiêu cảm quan 2.2.1.1. Trạng thái Trước khi rã đông: Các miếng dứa ở trạng thái cứng và rời. Khng được phép có biểu hiện tái đông. Sau khi rã đông ở nhiệt độ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

268

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 611:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Ngô ngọt nguyên hạt lạnh đông nhanh

2.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04-4-0998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. 2.2. Yêu cầu thành phẩm 2.2.1. Chỉ tiêu cảm quan 2.2.1.1. Trạng thái Trước khi rã đông: Hạt ngô ở trạng thái cứng và rời. Không được phép có biểu

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

269

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 647:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Dưa chuột tươi cho chế biến - Yêu cầu kỹ thuật

2.6.1. Hàm lượng kim loại nặng Theo Quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm”. Kim loại nặng                                      Giới hạn tối đa (mg/kg) Asen   (As)                                                        1 Chì    

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

270

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 443:2001 về quy trình sản xuất đậu cô ve leo an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

theo quyết định số: 116 //BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 04 tháng 12 năm 2001) 1. Phạm vi áp dụng: - Quy trình sản xuất đậu cô ve leo (Phaseolus vulgaris L.) áp dụng cho tất cả các giống đậu cô ve leo. Không áp dụng cho giống đậu cô ve lùn. - Quy trình này nêu lên kỹ thuật cơ bản về sản xuất đậu cô

Ban hành: 04/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

271

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 8:2012/BKHCN về khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

24/2007/-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: Phương thức 5: “Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất”, hoặc Phương thức 7: “Thử nghiệm mẫu đại diện, đánh giá sự phù hợp của lô sản phẩm,

Ban hành: 12/04/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

272

Quy chuẩn quốc gia QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

4.1. Quy chuẩn này áp dụng thay thế QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4.2. Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc

Ban hành: 21/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

273

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 576:2004 về tiêu chuẩn cà chua nguyên liệu cho chế biến

Theo quyết định số 867/1998/-BYT của Bộ Y tế ngày 04/04/1998 về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực thực phẩm. Tên kim loại Mức độ cho phép: Không lớn hơn Asen (As) 1 ppm Chì (Pb) 2 ppm Đồng

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

274

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 577:2004 về tiêu chuẩn ngô ngọt nguyên liệu cho chế biến

220-300 9 đến 14 4,0- 5,0 3,0-4,5 5 Loại III 150 đến 220 trên 8 3,8-5,0 4,5-6,0 5-25 2.3. Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Theo quyết định 867/1998/ -BYT ngày 04/04/1998

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

275

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8873:2012 về xi măng nở

(MKN), %, không lớn hơn 4,0 4. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O) (1), %, không lớn hơn 0,6 (1) Áp dụng khi xi măng sử dụng với cốt liệu có khả năng xảy ra phản ứng kiềm - silic. Hàm lượng kiềm quy đổi (Na2O) tính theo công thức: % (Na2O) = %Na2O + 0,658 %

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

276

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 788:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến ngô ngọt lạnh đông

hơn 41mm. Chiều cao của hạt ngô: Từ 5 đến 8mm Chiều dày của hạt ngô: Từ 3 đến 5mm 2.1.6. Hàm lượng chất khô hòa tan (đo bằng khúc xạ kế ở 20oC) Không nhỏ hơn 12%. 2.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Quyết định số 867/1998/-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

277

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 844:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến hỗn hợp cà chua bi và dưa chuột bao tử giầm dấm

Theo Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của Bộ Y tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lư­ơng thực, thực phẩm”. 3. Quy trình chế biến 3.1. Sơ đồ quy trình Nguyên liệu ↓ ↓ Cà chua bi

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

278

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 845:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến mận nước đường

lượng Axit (tính theo Axit xitric) Không lớn hơn 1,5% 2.1.1.7. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Theo Quyết định số 867/1998 -BYT ngày 04/4/1998 của BộY tế về việc ban hành “Danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lư­ơng thực, thực phẩm”. 2.1.2. Đường kính Theo TCVN 6958:2001; TCVN 6959:2001; TCVN 7270:2003 2.1.3. Axit

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

279

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2008/BTNMT về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

HÀ NỘI – 2008 LỜI NÓI ĐẦU Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Xây dựng lưới độ cao QCVN 11: 2008/BTNMT do Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo Quyết định số 11/2008/-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008. Quy chuẩn này được biên soạn trên cơ sở rà soát và chuyển

Ban hành: 18/12/2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

280

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 121:2002 về hồ chứa nước - công trình thủy lợi - quy định về lập và ban hành Quy trình vận hành điều tiết do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

nâng cấp do Tỉnh, Thành phố là chủ đầu tư, hoặc hồ chứa nước đang khai thác cấp 3, cấp 4, cấp 5 (cấp công trình được phân theo TCVN 5060-90). Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định Qui trình và trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố phê duyệt. 5. LƯU TRỮ, PHÁT HÀNH VÀ TỔ CHỨC

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144