Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1150/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 177890 văn bản

161

Quyết định 2863/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2021 do tỉnh Bình Định ban hành

2863/QD-UBND,Quyết định 2863 2021,Tỉnh Bình Định,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Bình Định,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu,Giá thóc thu thuế sử dụng đất vụ Hè Thu tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

162

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do thành phố Hà Nội ban hành

3033/QD-UBND,Quyết định 3033 2021,Thành phố Hà Nội,Phương án đơn giản hóa thủ tục Sở Lao động Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục Sở Lao động thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

163

Quyết định 2338/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

2338/QD-UBND,Quyết định 2338 2021,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn miền núi Nghệ An,Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

164

Quyết định 3059/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

3059/QD-UBND,Quyết định 3059 2021,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục thuộc Sở Nông nghiệp Hà Nội,Thủ tục Quản lý xây dựng Sở Nông nghiệp Hà Nội,Thủ tục Quản lý công trình Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

165

Quyết định 3158/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

3158/QD-UBND,Quyết định 3158 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Hà Nội,Giải quyết thủ tục thuộc Sở Giao thông Hà Nội,Quy trình giải quyết thủ tục thuộc Sở Giao thông Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

166

Quyết định 3058/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

3058/QD-UBND,Quyết định 3058 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục Quản lý xây dựng Sở Nông nghiệp Hà Nội,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Hà Nội 2021,Thủ tục Quản lý công trình Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

167

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2341/QD-UBND,Quyết định 2341 2021,Tỉnh Nghệ An,Quy chế phối hợp giải quyết nuôi con nuôi tỉnh Nghệ An,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tỉnh Nghệ An,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài Nghệ An,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

168

Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định

1446/QD-UBND,Quyết định 1446 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Nam Định,Thủ tục Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

169

Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đầu tư và lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

1710/QD-UBND,Quyết định 1710 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục của Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng,Thủ tục đầu tư Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục về lao động Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng,Đầu tư,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

170

Quyết định 1933/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1933/QD-UBND,Quyết định 1933 2021,Thành phố Hải Phòng,Công bố thủ tục lĩnh vực giao thông vận tải Hải Phòng,Thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải Hải Phòng,Công bố Danh mục thủ tục về giao thông vận tải Hải Phòng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

171

Quyết định 1262/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực Lao động, tiền lương, việc làm và Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận

1262/QD-UBND,Quyết định 1262 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về Lao động Sở Lao động tỉnh Ninh Thuận,ông bố thủ tục về tiền lương Sở Lao động tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về Bảo trợ xã hội Sở Lao động Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

172

Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

995/QD-UBND,Quyết định 995 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Ngãi,Phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi,Chiến lược phát triển kinh tế hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

173

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026

991/QD-UBND,Quyết định 991 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phân công nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi,Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi,Phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

174

Quyết định 1896/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền và giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

1896/QD-UBND,Quyết định 1896 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Thủ tục bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

175

Quyết định 1870/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1870/QD-UBND,Quyết định 1870 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ công trình tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch ứng phó sự cố sập đổ nhà cao tầng Quảng Nam,Ứng phó sự cố sập đổ công trình nhà cao tầng Quảng Nam,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

176

Quyết định 985/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ

985/QD-UBND,Quyết định 985 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch trồng cây xanh tỉnh Quảng Ngãi,Thực hiện Đề án Trồng một tỷ cây xanh tỉnh Quảng Ngãi,Trồng một tỷ cây xanh tỉnh Quảng Ngãi 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

177

Quyết định 1868/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

1868/QD-UBND,Quyết định 1868 2021,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Quảng Nam,Thủ tục đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

178

Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

1332/QD-UBND,Quyết định 1332 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

179

Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn

1333/QD-UBND,Quyết định 1333 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn,Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn,Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Lạng Sơn,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

180

Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

1336/QD-UBND,Quyết định 1336 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188