Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1150/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 177993 văn bản

141

Quyết định 1179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn

1179/QD-UBND,Quyết định 1179 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Kạn,Giải quyết thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Kạn,Giải quyết thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Bắc Kạn,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

142

Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk

963/QD-UBND,Quyết định 963 2021,Tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Đắk Nông,Công bố thủ tục Vốn ODA Sở Kế hoạch tỉnh Đắk Nông,Thủ tục viện trợ không hoàn lại Sở Kế hoạch tỉnh Đắk Nông,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

143

Quyết định 1221/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

1221/QD-UBND,Quyết định 1221 2021,Tỉnh Điện Biên,Giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Điện Biên,Thủ tục về Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên tỉnh Điện Biên,Thủ tục về tài nguyên nước Sở Tài nguyên tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

144

Quyết định 1395/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, chuẩn hoá, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực công chứng, tư vấn pháp luật, lý lịch tư pháp, giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

1395/QD-UBND,Quyết định 1395 2021,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục về công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Thủ tục về tư vấn pháp luật Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Thủ tục về giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

145

Quyết định 1401/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

1401/QD-UBND,Quyết định 1401 2021,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục chuẩn hóa Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang 2021,Thủ tục hành chính chuẩn hóa Sở Giáo dục tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

146

Quyết định 1400/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang

1400/QD-UBND,Quyết định 1400 2021,Tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Giang 2021,Thủ tục theo đối tác công tư Sở Kế hoạch tỉnh Bắc Giang,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

147

Quyết định 1450/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

1450/QD-UBND,Quyết định 1450 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giáo dục Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục Sở Giáo dục Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

148

Quyết định 2872/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định

2872/QD-UBND,Quyết định 2872 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục chuẩn hóa Sở Giáo dục tỉnh Bình Định,Công bố Danh mục thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục bị bãi bỏ Sở Giáo dục tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

149

Quyết định 2878/QĐ-UBND năm 2021 về Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Bình Định

2878/QD-UBND,Quyết định 2878 2021,Tỉnh Bình Định,Đánh giá kết quả cải cách hành chính tỉnh Bình Định,Bộ chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính Bình Định,Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính của cơ quan Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

150

Quyết định 2873/QĐ-UBND năm 2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030

2873/QD-UBND,Quyết định 2873 2021,Tỉnh Bình Định,Kế hoạch Chiến lược về bình đẳng giới tỉnh Bình Định,Thực hiện Chiến lược về bình đẳng giới tỉnh Bình Định,Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

151

Quyết định 1750/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

1750/QD-UBND,Quyết định 1750 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tỉnh Lâm Đồng,Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo tỉnh Lâm Đồng,Phát triển cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

152

Quyết định 1276/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc chức năng quản lý của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

1276/QD-UBND,Quyết định 1276 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Cà Mau,Thủ tục về hoạt động xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

153

Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

2879/QD-UBND,Quyết định 2879 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Bình Định,Thủ tục về Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Bình Định,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Lao động tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

154

Quyết định 2880/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

2880/QD-UBND,Quyết định 2880 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định 2021,Công bố thủ tục Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Thủ tục về Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

155

Quyết định 2875/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

2875/QD-UBND,Quyết định 2875 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục về Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

156

Quyết định 1271/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

1271/QD-UBND,Quyết định 1271 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau,Thủ tục về lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

157

Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

1748/QD-UBND,Quyết định 1748 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản Lâm Đồng,Đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản tỉnh Lâm Đồng,Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản Lâm Đồng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

158

Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

1188/QD-UBND,Quyết định 1188 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục về Thú y Sở Nông nghiệp Điện Biên,Thủ tục lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

159

Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1189/QD-UBND,Quyết định 1189 2021,Tỉnh Điện Biên,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên,Giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên,Giải quyết thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

160

Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

1277/QD-UBND,Quyết định 1277 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Ninh Thuận,Thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254