Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1150/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 177986 văn bản

121

Quyết định 1474/QĐ-UBND năm 2021 về Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định

1474/QD-UBND,Quyết định 1474 2021,Tỉnh Nam Định,Nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Nam Định,Cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

122

Quyết định 2912/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

2912/QD-UBND,Quyết định 2912 2021,Tỉnh Bình Định,Số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn,Số lượng cấp phó cơ quan thuộc Ủy ban tỉnh Bình Định,Số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

123

Quyết định 1295/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau

1295/QD-UBND,Quyết định 1295 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục Chính quyền địa phương Sở Nội vụ Cà Mau,Thủ tục về Chính quyền địa phương Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

124

Quyết định 1781/QĐ-UBND năm 2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

1781/QD-UBND,Quyết định 1781 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Chức năng Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,Nhiệm vụ Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng,Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

125

Quyết định 1625/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025

1625/QD-UBND,Quyết định 1625 2021,Tỉnh Bến Tre,Phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Bến Tre,Chương trình khuyến công tỉnh Bến Tre 2021 2025,Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

126

Quyết định 1626/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025

1626/QD-UBND,Quyết định 1626 2021,Tỉnh Bến Tre,Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre,Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 2025,Chương trình Xúc tiến thương mại 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

127

Quyết định 1640/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre

1640/QD-UBND,Quyết định 1640 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục Thương mại quốc tế tỉnh Bến Tre,Thủ tục Thương mại quốc tế Sở Công Thương tỉnh Bến Tre,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

128

Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện lĩnh vực Biển, Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

1929/QD-UBND,Quyết định 1929 2021,Tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Thủ tục về Biển của Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Thủ tục về Hải đảo Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

129

Quyết định 2114/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2114/QD-UBND,Quyết định 2114 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp Quảng Bình,Công bố thủ tục về Công chứng Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

130

Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2113/QD-UBND,Quyết định 2113 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Giám định tư pháp Sở Tư pháp Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Thủ tục Giám định tư pháp Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

131

Quyết định 2115/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

2115/QD-UBND,Quyết định 2115 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Quảng Bình,Thủ tục về Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

132

Quyết định 2379/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

2379/QD-UBND,Quyết định 2379 2021,Tỉnh Đồng Nai,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID Đồng Nai,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Đồng Nai,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng COVID,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

133

Quyết định 820/QĐ-UBND năm 2021 về sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

820/QD-UBND,Quyết định 820 2021,Tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng chuyên môn Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Sáp nhập các phòng nghiệp vụ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

134

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang

1414/QD-UBND,Quyết định 1414 2021,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục về năng lượng nguyên tử Sở Khoa học Bắc Giang,Thủ tục an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang,Công bố thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Bắc Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

135

Quyết định 1465/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

1465/QD-UBND,Quyết định 1465 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục Sở Tư pháp Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

136

Quyết định 1732/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1732/QD-UBND,Quyết định 1732 2021,Tỉnh Bình Thuận,Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận,Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tỉnh Bình Thuận,Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tỉnh Bình Thuận,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

137

Quyết định 1731/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định 1520/-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1731/QD-UBND,Quyết định 1731 2021,Tỉnh Bình Thuận,Chiến lược phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Thuận,Phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021 2030,KKế hoạch thực hiện phát triển chăn nuôi tỉnh Bình Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

138

Quyết định 1736/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp, hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1736/QD-UBND,Quyết định 1736 2021,Tỉnh Bình Thuận,Quy chế phối hợp xử lý đối với trẻ em bị bạo lực Bình Thuận,Hỗ trợ xử lý đối với trẻ em bị xâm hại tỉnh Bình Thuận,Hỗ trợ can thiệp xử lý đối với trẻ em bị bị bạo lực Bình Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

139

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

1464/QD-UBND,Quyết định 1464 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố Danh mục thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Thông tin tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục bổ sung Sở Thông tin tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

140

Quyết định 1614/QĐ-UBND năm 2021 công bố 04 quy trình nội bộ mới và 04 quy trình nội bộ sửa đổi trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

1614/QD-UBND,Quyết định 1614 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy trình giải quyết thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng Bến Tre,Thủ tục lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 09/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.64