Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1150/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 177999 văn bản

101

Quyết định 582/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận; 19 thủ tục hành chính chuẩn hóa; 22 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

582/QD-UBND,Quyết định 582 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp Gia Lai,Thủ tục lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

102

Quyết định 1464/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1464/QD-UBND,Quyết định 1464 2021,Tỉnh Bắc Giang,Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Bắc Giang,Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Bắc Giang,Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Bắc Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

103

Quyết định 604/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai

604/QD-UBND,Quyết định 604 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Thủ tục lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

104

Quyết định 1956/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định 23/2021/-TTg quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa

1956/QD-UBND,Quyết định 1956 2021,Tỉnh Quảng Nam,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID 19 Quảng Nam,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do dịch COVID 19 Quảng Nam,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid 19,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

105

Quyết định 1962/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

1962/QD-UBND,Quyết định 1962 2021,Tỉnh Quảng Nam,Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam,Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

106

Quyết định 1848/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang

1848/QD-UBND,Quyết định 1848 2021,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục về xuất bản Sở Thông tin tỉnh Tiền Giang,Thủ tục về in và phát hành Sở Thông tin tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

107

Quyết định 1390/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: hoạt động xây dựng; nhà ở; kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên

1390/QD-UBND,Quyết định 1390 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Yên Bái,Công bố thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái,Thủ tục kinh doanh bất động sản Ủy ban huyện tỉnh Yên Bái,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

108

Quyết định 1849/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang

1849/QD-UBND,Quyết định 1849 2021,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Tiền Giang,Thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

109

Quyết định 2947/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

2947/QD-UBND,Quyết định 2947 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định,Thủ tục về Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế,Giải quyết thủ tục Hoạt động xây dựng tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

110

Quyết định 2944/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

2944/QD-UBND,Quyết định 2944 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định,Thủ tục Hoạt động xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định,Công bố thủ tục về xây dựng Ban Quản lý Khu kinh tế,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

111

Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau

1308/QD-UBND,Quyết định 1308 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Cà Mau 2021,Thủ tục về Xuất bản Sở Thông tin tỉnh Cà Mau,Thủ tục về In và Phát hành Sở Thông tin tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

112

Quyết định 1489/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

1489/QD-UBND,Quyết định 1489 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Nam Định 2021,Công bố thủ tục về Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Nam Định,Thủ tục lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Nam Định,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

113

Quyết định 1325/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

1325/QD-UBND,Quyết định 1325 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục theo đối tác công tư Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về đấu thầu Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

114

Quyết định 1309/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được chuẩn hoá, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Giáo dục Trung học cấp tỉnh và cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

1309/QD-UBND,Quyết định 1309 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Cà Mau 2021,Thủ tục Giáo dục Trung học cấp tỉnh Sở Giáo dục tỉnh Cà Mau,Thủ tục Giáo dục Trung học cấp huyện Sở Giáo dục Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

115

Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2021 quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

1795/QD-UBND,Quyết định 1795 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở,Số lượng cấp phó các sở thuộc Ủy ban tỉnh Lâm Đồng,Số lượng cấp phó cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

116

Quyết định 1987/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng

1987/QD-UBND,Quyết định 1987 2021,Thành phố Hải Phòng,Công bố thủ tục thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng,Thủ tục hành chính thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng,Danh mục thủ tục thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

117

Quyết định 2381/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai

2381/QD-UBND,Quyết định 2381 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Thủ tục được sửa đổi Sở Thông tin tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

118

Quyết định 588/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

588/QD-UBND,Quyết định 588 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Đơn giá thu gom chất thải y tế có nguy cơ lây Covid 19,Vận chuyển chất thải y tế có nguy cơ lây nhiễm Covid 19,Xử lý chất thải y tế có nguy cơ lây Covid 19 tỉnh Quảng Ngãi,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

119

Quyết định 1645/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính (lĩnh vực năng lượng) thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Sơn La

1645/QD-UBND,Quyết định 1645 2021,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục của Sở Công thương tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục về năng lượng Sở Công thương Sơn La,Thủ tục lĩnh vực năng lượng Sở Công thương tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

120

Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

2940/QD-UBND,Quyết định 2940 2021,Tỉnh Bình Định,Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định,Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định,Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Bình Định 2021,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254