Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1150/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 177776 văn bản

61

Quyết định 3601/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

3601/QD-UBND,Quyết định 3601 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

62

Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo quy định tại Điểm 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP

722/QD-UBND,Quyết định 722 2021,Tỉnh Bắc Giang,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid 19 Bắc Giang,Hỗ trợ lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid Bắc Giang,Chính sách hỗ trợ lao động gặp khó khăn do Covid Bắc Giang,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------

Ban hành: 17/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

63

Quyết định 1261/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch phát triển hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

1261/QD-UBND,Quyết định 1261 2021,Tỉnh Điện Biên,Phát triển hệ thống thư viện tỉnh Điện Biên,Kế hoạch phát triển hệ thống thư viện tỉnh Điện Biên,Kế hoạch phát triển thư viện tỉnh Điện Biên 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

64

Quyết định 1019/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp theo dõi, xử lý thông tin xấu, độc trên không gian mạng do tỉnh Đắk Nông ban hành

1019/QD-UBND,Quyết định 1019 2021,Tỉnh Đắk Nông,Quy chế phối hợp theo dõi thông tin xấu trên mạng Đắk Nông,Theo dõi thông tin xấu trên không gian mạng tỉnh Đắk Nông,Xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng tỉnh Đắk Nông,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

65

Quyết định 2551/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp dôi dư khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức do thành

2551/QD-UBND,Quyết định 2551 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt Đề án sắp xếp đội ngũ cán bộ Hồ Chí Minh,Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,Đề án sắp xếp công chức viên chức chức Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

66

Quyết định 1988/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam

1988/QD-UBND,Quyết định 1988 2021,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Quảng Nam,Thủ tục hỗ trợ do COVID 19 Sở Lao động tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục hỗ trợ do COVID 19 tỉnh Quảng Nam,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

67

Quyết định 1989/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được thay thế; sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam

1989/QD-UBND,Quyết định 1989 2021,Tỉnh Quảng Nam,Thủ tục hoạt động xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam,Thủ tục kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng Quảng Nam,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

68

Quyết định 627/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai

627/QD-UBND,Quyết định 627 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Giáo dục tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục bổ sung Sở Giáo dục tỉnh Gia Lai,Công bố Danh mục thủ tục Sở Giáo dục tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

69

Quyết định 399/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

399/QD-UBND,Quyết định 399 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Chương trình ứng dụng khoa học tỉnh Tuyên Quang,Đổi mới công nghệ nâng cao năng suất Tuyên Quang,Phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực Tuyên Quang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

70

Quyết định 3569/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

3569/QD-UBND,Quyết định 3569 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hà Nội,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021 2025,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

71

Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

626/QD-UBND,Quyết định 626 2021,Tỉnh Gia Lai,Giải quyết thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Gia Lai,Giải quyết thủ tục của Sở Lao động tỉnh Gia Lai 2021,Thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

72

Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1793/QD-UBND,Quyết định 1793 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID19,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn tỉnh Sóc Trăng,Hỗ trợ đối lao động tự do gặp khó khăn do Covid19,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

73

Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030

3567/QD-UBND,Quyết định 3567 2021,Thành phố Hà Nội,Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội,Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội,Phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội đến 2030,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

74

Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo môi trường an toàn, văn minh phục vụ phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2026

747/QD-UBND,Quyết định 747 2021,Tỉnh Ninh Bình,Nâng cao hiệu quả quản lý về an ninh trật tự tỉnh Ninh Bình,Đảm bảo môi trường an toàn văn minh tỉnh Ninh Bình,Phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

75

Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp, công chứng, lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

569/QD-UBND,Quyết định 569 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình 2021,Thủ tục về giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình,Thủ tục về công chứng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Ninh Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

76

Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

1012/QD-UBND,Quyết định 1012 2021,Tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

77

Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1970/QD-UBND,Quyết định 1970 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phát triển vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam,Thực hiện định hướng phát triển vùng Đông Nam,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

78

Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

1495/QD-UBND,Quyết định 1495 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục Sở Thông tin Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

79

Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản và quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1345/QD-UBND,Quyết định 1345 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

80

Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

1330/QD-UBND,Quyết định 1330 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau,Thủ tục kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223