Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1150/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 177934 văn bản

201

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

792/QD-UBND,Quyết định 792 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục về báo chí Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục lĩnh vực báo chí Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Thông tin Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

202

Quyết định 1421/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Cần Thơ

1421/QD-UBND,Quyết định 1421 2021,Thành phố Cần Thơ,Quy chế phối hợp quản lý về an toàn thực phẩm Cần Thơ,Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Cần Thơ,Trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm Cần Thơ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

203

Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

2833/QD-UBND,Quyết định 2833 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

204

Quyết định 2832/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

2832/QD-UBND,Quyết định 2832 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục về Hộ tịch Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

205

Quyết định 2824/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

2824/QD-UBND,Quyết định 2824 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về Đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

206

Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

1247/QD-UBND,Quyết định 1247 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau,Thủ tục về lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

207

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2021,Tỉnh Bình Dương,Công bố thủ tục mới Sở Lao động tỉnh Bình Dương,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Bình Dương,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp xã tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

208

Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ 22 thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ 25 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

1554/QD-UBND,Quyết định 1554 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục Đầu tư Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

209

Quyết định 1172/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

1172/QD-UBND,Quyết định 1172 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục được chuẩn hoá Sở Giáo dục tỉnh Điện Biên,Công bố Danh mục thủ tục Sở Giáo dục tỉnh Điện Biên,Danh mục thủ tục hành chính Sở Giáo dục tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

210

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Ninh Thuận,Thủ tục đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

211

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2021 quy định về khung khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

2341/QD-UBND,Quyết định 2341 2021,Thành phố Đà Nẵng,Khung khảo sát mức độ hài lòng với dịch vụ hành chính công,Mức độ hài lòng của tổ chức với dịch vụ công Đà Nẵng,Mức độ hài lòng của công dân với dịch vụ hành chính công,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 03/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

212

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ 01 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục lĩnh vực doanh nghiệp Sở Kế hoạch Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục về doanh nghiệp Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

213

Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định

2784/QD-UBND,Quyết định 2784 2021,Tỉnh Bình Định,Phòng chống tham nhũng tỉnh Bình Định,Báo cáo định kỳ công tác thanh tra tỉnh Bình Định,Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

214

Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

1236/QD-UBND,Quyết định 1236 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Cà Mau 2021,Thủ tục về năng lượng nguyên tử Sở Khoa học tỉnh Cà Mau,Thủ tục an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

215

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Thủ tục về Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

216

Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 20 quy trình nội bộ mới, 12 quy trình nội bộ sửa đổi, 12 quy trình nội bộ bãi bỏ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

1541/QD-UBND,Quyết định 1541 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Giao thông tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính của Sở Giao thông tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

217

Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và danh mục 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

1540/QD-UBND,Quyết định 1540 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Thủ tục lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

218

Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

1537/QD-UBND,Quyết định 1537 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

219

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

1538/QD-UBND,Quyết định 1538 2021,Tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục kinh doanh bất động sản tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

220

Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1606/QD-UBND,Quyết định 1606 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Chương trình phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk,Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk,Thực hiện Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69