Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 115/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13846 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê,Tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê,Bảo quản Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

2

Công điện 115/CĐ-TTg năm 2015 đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Mùi do Thủ tướng Chính phủ điện

115/CD-TTg,Công điện 115 2015,Thủ tướng Chính phủ,Tết Nguyên đán,Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015,Chuẩn bị đón Tết,Nhiệm vụ chuẩn bị đón Tết 2015,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

3

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2014,Thủ tướng Chính phủ,Phát hành xuất bản phẩm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

4

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

5

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 32 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 23/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2008

6

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2006 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2006,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ,Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ,Trường Đại học Cảnh sát nhân dân,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/QĐ-TTg

Ban hành: 20/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

7

Quyết định 115/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2009/QD-TTg,Quyết định 115 2009,Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 115/2009/QĐ-TTg

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

8

Quyết định 115/2008/QĐ-TTg về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2008/QD-TTg,Quyết định 115 2008,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Cơ quan nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 27/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

9

Kế hoạch 115/KH-UBND về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

115/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Hà Tĩnh,Đào tạo bồi dưỡng công chức viên chức Hà Tĩnh,Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2022

10

Thông báo 115/TB-VPCP năm 2022 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

115/TB-VPCP,Thông báo 115 2022,Văn phòng Chính phủ,Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc,Kết luận gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc,Triển khai gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

11

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2022 về nâng cao hiệu quả công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

115/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị Hà Nội,Cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị 2021 2025,Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị Hà Nội 20212025,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2022

12

Kế hoạch 115/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

phúc --------------- Số: 115/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2022 KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022 Căn cứ Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của

Ban hành: 22/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2022

13

Quyết định 115/QĐ-BNV về Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030” năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

115/QD-BNV,Quyết định 115 2022,Bộ Nội vụ,Ứng dụng công nghệ đánh giá cải cách hành chính,Ứng dụng công nghệ đo lường sự hài lòng người dân,Sử dụng công nghệ đánh giá cải cách hành chính,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2022

14

Quyết định 115/QĐ-TTg - 2003 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2003,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Tỉnh Cà Mau,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm

Ban hành: 27/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2007

15

Quyết định 115/2007/QĐ-TTg về Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2007/QD-TTg,Quyết định 115 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

16

Quyết định 115/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

115/QD-CTN,Quyết định 115 2022,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam 05 công dân tại Nhật Bản,Cho thôi quốc tịch Việt Nam công dân tại Nhật Bản,Cho thôi quốc tịch 05 công dân cư trú tại Nhật Bản,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2022

17

Quyết định 115/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022

115/QD-BVHTTDL,Quyết định 115 2022,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa,Theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Văn hóa,Bộ máy hành chính BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

18

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025

115/QD-UBND,Quyết định 115 2022,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã,Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Vĩnh Phúc,Điều lệ Liên minh Hợp tác xã,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2022

19

Nghị quyết 115/NQ-HĐND về phân bổ kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

115/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Phân bổ kinh phí do ngân sách Trung ương bổ sung Huế,Phân bổ kinh phí thường xuyên tỉnh Thừa Thiên Huế,Phân bổ kinh phí thường xuyên xây dựng nông thôn mới Huế,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2021

20

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 về di chuyển F1 ra khỏi cơ sở cách ly tập trung có phát sinh nhiều F0 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

115/KH-UBND,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Di chuyển F1 ra khỏi cơ sở cách ly tập trung Bà Rịa Vũng Tàu,Cơ sở cách ly tập trung phát sinh nhiều F0 Bà Rịa Vũng Tàu,Di chuyển F1 ra khỏi cơ sở cách ly phát sinh nhiều F0 Vũng Tàu,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 07/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113