Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2016/NĐ-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5664 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-115:2012/BNNPTNT về quy trình xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng trừ ruồi đục quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-115:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-115:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng ,Xử lý quả tươi trừ ruồi đục quả,QCVN 01-115:2012/BNNPTNT,Nông nghiệp QCVN 01 - 115 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUI TRÌNH XỬ LÝ QUẢ TƯƠI BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG TRỪ RUỒI ĐỤC QUẢ

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 115:2000 về thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN115:2000,Tiêu chuẩn ngành 14TCN115:2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khối lượng khảo sát địa chất,Khảo sát địa chất công trình,Thành phần khối lượng khảo sát địa chất ,Giai đoạn lập dự án,Giai đoạn lập dự án và thiết kế,Công trình thuỷ lợi,14 TCN 115:2000 ,Nội dung khảo sát địa chất ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN

Ban hành: 19/06/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 115:1999 về chất lượng nước xác định hàm lượng clo dư trong nước thải công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

64TCN115:1999,Tiêu chuẩn ngành 64TCN115:1999,Bộ Công nghiệp,64TCN 115:1999 ,Chất lượng nước,Hàm lượng clo dư ,Bộ Công nghiệp,Nước thải công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 115:1999 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLO DƯ TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này qui định phương pháp

Ban hành: 30/09/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11374:2016 (ISO 9364:2011) về Thép lá phủ mạ hợp kim 55% nhôm/kẽm nhúng nóng liên tục chất lượng thương mại, kéo và kết cấu

TCVN11374:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11374:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11374:2016 ISO 9364:2011 THÉP LÁ PHỦ MẠ HỢP KIM 55% NHÔM/KẼM NHÚNG NÓNG LIÊN TỤC CHẤT LƯỢNG THƯƠNG MẠI, KÉO VÀ KẾT CẤU Continuous hot dip 55% aluminium/zinc alloy-coated steel sheet of commercial, drawing and structural

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014) về Hệ thống quản lý năng lượng - Hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng

TCVNISO50004:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO50004:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 50004:2016 ISO 50004:2014 HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG Energy management systems - Guidance for the implementation, maintenance and improvement

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 50015:2016 (ISO 50015:2014) về Hệ thống quản lý năng lượng - Đo và kiểm tra xác nhận hiệu quả năng lượng của tổ chức - Nguyên tắc chung và hướng dẫn

TCVNISO50015:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO50015:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 50015:2016 ISO 50015:2014 HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG -  ĐO VÀ KIỂM TRA XÁC NHẬN HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CỦA TỔ CHỨC - NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN Energy management systems - Measurement and verification of energy

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014) về Hệ thống quản lý năng lượng - Đo hiệu quả năng lượng sử dụng đường cơ sở năng lượng (EnB) và chỉ số hiệu quả năng lượng (EnPI) - Nguyên tắc chung và hướng dẫn

TCVNISO50006:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO50006:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 50006:2016 ISO 50006:2014 HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG - ĐO HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG SỬ DỤNG ĐƯỜNG CƠ SỞ NĂNG LƯỢNG (EnB) VÀ CHỈ SỐ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (EnPI) - NGUYÊN TẮC CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN Energy management systems -

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11645:2016 (ISO 15511:2011) về Thông tin và tư liệu - Ký hiệu nhận dạng tiêu chuẩn quốc tế cho các thư viện và các tổ chức liên quan

TCVN11645:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11645:2016,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11645:2016 ISO 15511:2011 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - KÝ HIỆU NHẬN DẠNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ CHO CÁC THƯ VIỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN Information and documentation - International standard identifier for libraries and related organizations

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11773:2016 về Bản phim nhựa lưu trữ - Yêu cầu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN11773:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11773:2016,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11773:2016 BẢN PHIM NHỰA LƯU TRỮ - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Archival motion picture films - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 11773:2016 do Viện phim Việt Nam biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11685:2016 (ISO 17754:2014) về Kết cấu gỗ - Phương pháp thử - Độ bền bắt vít

TCVN11685:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11685:2016,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11685:2016 ISO 17754:2014 KẾT CẤU GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ - ĐỘ BỀN BẮT VÍT Timber structures - Test methods - Torsional resistance of driving in screws Lời nói đầu TCVN 11685:2016 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11687:2016 (ISO 10983:2014) về Gỗ - Mối ghép ngón - Yêu cầu tối thiểu trong sản xuất và phương pháp thử

TCVN11687:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11687:2016,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11687:2016 ISO 10983:2014 GỖ - MỐI GHÉP NGÓN - YÊU CẦU TỐI THIỂU TRONG SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Timber - Finger joints - Minimum production requirements and testing methods Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11683:2016 (ISO 22390:2010) về Kết cấu gỗ - Gỗ nhiều lớp (LVL) - Tính chất kết cấu

TCVN11683:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11683:2016,***,Nông nghiệp,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11683:2016 ISO 22390:2010 KẾT CẤU GỖ - GỖ NHIỀU LỚP (LVL) - TÍNH CHẤT KẾT CẤU Timber structures - Laminated veneer lumber (LVL) - Structural properties Lời nói đầu TCVN 11683:2016 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11717:2016 (BS EN 1112:2008) về Vòi nước vệ sinh - Sen vòi dùng làm vòi nước vệ sinh cho hệ thống cấp nước kiểu 1 và kiểu 2 - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN11717:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11717:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11717:2016 BS EN 1112:2008 VÒI NƯỚC VỆ SINH - SEN VÒI DÙNG LÀM VÒI NƯỚC VỆ SINH CHO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC KIỂU 1 VÀ KIỂU 2 - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG Sanitary tapware - Shower outlets for sanitary tapware for water supply systems

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11588:2016 (ASTM D 5191-15) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định áp suất hơi (Phương pháp mini)

TCVN11588:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11588:2016,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11588:2016 ASTM D 5191-15 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH ÁP SUẤT HƠI (PHƯƠNG PHÁP MINI) Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Mini Method) Lời nói đầu TCVN 11588:2016 chấp nhận hoàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5145:2016 (ISO 8965:2013) về Công nghiệp khai thác gỗ - Công nghệ - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN5145:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5145:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5145:2016 ISO 8965:2013 CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC GỖ - CÔNG NGHỆ - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Logging industry - Technology - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 5145:2016 thay thế TCVN 5145:1990. TCVN 5145:2016

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11295:2016 (ISO 19790:2012) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu an toàn cho mô-đun mật mã

TCVN11295:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11295:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11295:2016 ISO/IEC 19790:2012 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - YÊU CẦU AN TOÀN CHO MÔ-ĐUN MẬT MÃ Information technology - Security techniques - Security requirements for cryptographic modules Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11386:2016 (ISO/IEC 18045:2008) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Phương pháp đánh giá an toàn công nghệ thông tin

TCVN11386:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11386:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11386:2016 ISO/IEC 18045:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Methodology for IT security evaluation Lời nói

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6404:2016 (ISO 7218:2007 with amendment 1:2013) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Yêu cầu chung và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật

TCVN6404:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6404:2016,***,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6404:2016 ISO 7218:2007 WITH AMENDMENT 1:2013 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - YÊU CẦU CHUNG VÀ HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VI SINH VẬT Microbiology of food and animal feeding stuffs - General

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11407:2016 về Phân bón rắn - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

TCVN11407:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11407:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11407:2016 PHÂN BÓN RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC HỮU HIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Solid fertilizers - Determination of available silicon content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN 11407:2016 do

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11332:2016 về Đồ chơi sử dụng điện - An toàn

TCVN11332:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11332:2016,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11332:2016 ĐỒ CHƠI SỬ DỤNG ĐIỆN - AN TOÀN Electric toys - Safety Lời nói đầu TCVN 11332:2016 hoàn toàn tương đương với IEC 62115:2011; TCVN 11332:2016 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E2

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.162