Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 115/2016/NĐ-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55940 công văn

1

Công văn 5940/TCHQ-PC năm 2018 thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 5940/TCHQ-PC V/v triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Cục Điều tra chống buôn lậu; - Cục Kiểm tra sau thông quan. Ngày 04/9/2018

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

2

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL,Công văn 362 2021,Bộ Tư pháp,08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP,Tổng kết thi hành Nghị định 56/2016/NĐ-CP,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2021

3

Công văn 1726/VPCP-KGVX năm 2014 sửa đổi Nghị định 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành

sung Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 858/BGDĐT-TCCB ngày 27 tháng 02 năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

4

Công văn 4267/VPCP-KGVX tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

4267/VPCP-KGVX,Công văn 4267,Văn phòng Chính phủ,Quản lý nhà nước về giáo dục,tổ chức hội nghị sơ kết,trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục,trách nhiệm nhà nước về giáo dục,Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2013

5

Công văn 3314/BNN-KHCN thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3314/BNN-KHCN,Công văn 3314 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3314/BNN-KHCN V/v: Triển

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

6

Công văn số 8564/VPCP-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8564/VPCP-KGVX,Công văn 8564 2008,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8564/VPCP-KGVX V/v thực hiện N/Đ số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

7

Công văn 2655/BKHCN-TCCB năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và 96/2010/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; - Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

8

Công văn 115/TCT-DNNCN năm 2020 về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

115/TCT-DNNCN,Công văn 115 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân ,Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân,Xác định thu nhập chịu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2020

9

Công văn 44/CATTT-CP năm 2018 thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP do Cục An toàn thông tin ban hành

Số: 44/CATTT-CP V/v thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2018 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Phúc đáp công văn số 261/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2018 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 108/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi Tiết

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

10

Công văn 490/VPCP-KTTH thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 512/BTC-TCDN ngày 12 tháng 01 năm 2010 về việc đánh giá thực

Ban hành: 21/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

11

Công văn 115/BTC-HCSN năm 2019 về cung cấp đường dẫn Chuyên mục công khai ngân sách do Bộ Tài chính ban hành

115/BTC-HCSN,Công văn 115 2019,Bộ Tài chính,Chuyên mục công khai ngân sách,Đường dẫn công khai ngân sách,Cung cấp đường dẫn công khai ngân sách,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

12

Công văn 6272/VPCP-KTTH về thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2009 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn văn số 1685/BNN-TL ngày 15 tháng 6 năm 2009). Bộ Tài

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

13

Công văn 114/CP-KTTH năm 2017 đính chính sai sót tại Nghị định 140/2016/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

đính chính sai sót tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính 01 sai

Ban hành: 28/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

14

Công văn 1983/VPCP-NN năm 2021 về xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

1983/VPCP-NN,Công văn 1983 2021,Văn phòng Chính phủ,Ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Xem xét Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP,Xử phạt vi phạm hành chính bảo vệ môi trường,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

15

Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

số 103/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 01/7/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều

Ban hành: 01/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

16

Công văn 47/ĐC-CP năm 2009 đính chính Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành

SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Do sơ xuất trong khâu đánh máy thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghị

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

17

Công văn 43/TCHQ-GSQL năm 2021 về kiểm tra, giám sát kho bãi, địa điểm theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

43/TCHQ-GSQL,Công văn 43 2021,Tổng cục Hải quan,Giám sát kho theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát bãi theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Giám sát địa điểm theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

18

Công văn 10973/VPCP-KTTH năm 2016 đính chính Nghị định 126/2016/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

10973/VPCP-KTTH V/v Đính chính Nghị định số 126/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Bộ Tài chính. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 183/TTr-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2016 về việc đính chính Nghị định số 126/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ ban hành

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

19

Công văn 11380/TCHQ-GSQL năm 2016 thực hiện Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11380/TCHQ-GSQL V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016 Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP.Hải Phòng. Phúc đáp công văn số 2000/UBND-CT (gửi Cục Hải quan TP.Hải Phòng đồng gửi Tổng cục Hải quan)

Ban hành: 02/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2016

20

Công văn 7415/TCHQ-TXNK năm 2020 về áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Nghị định 124/2016/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

7415/TCHQ-TXNK,Công văn 7415 2020,Tổng cục Hải quan,Áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 124/2016/NĐ-CP,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.221.162