Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 115/2015/NĐ-CP: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 56111 công văn

1

Công văn 5940/TCHQ-PC năm 2018 thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 5940/TCHQ-PC V/v triển khai thực hiện Nghị định 115/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: - Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố; - Cục Điều tra chống buôn lậu; - Cục Kiểm tra sau thông quan. Ngày 04/9/2018

Ban hành: 11/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2018

2

Công văn 1726/VPCP-KGVX năm 2014 sửa đổi Nghị định 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục do Văn phòng Chính phủ ban hành

sung Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 858/BGDĐT-TCCB ngày 27 tháng 02 năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

3

Công văn 4267/VPCP-KGVX tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

4267/VPCP-KGVX,Công văn 4267,Văn phòng Chính phủ,Quản lý nhà nước về giáo dục,tổ chức hội nghị sơ kết,trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục,trách nhiệm nhà nước về giáo dục,Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định 115/2010/NĐ-CP,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2013

4

Công văn 3314/BNN-KHCN thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

3314/BNN-KHCN,Công văn 3314 2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3314/BNN-KHCN V/v: Triển

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2012

5

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

6

Công văn 2655/BKHCN-TCCB năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và 96/2010/NĐ-CP do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hình thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP và Nghị định 96/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh; - Ủy ban nhân dân các Tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2013

7

Công văn số 8564/VPCP-KGVX về việc thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8564/VPCP-KGVX,Công văn 8564 2008,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8564/VPCP-KGVX V/v thực hiện N/Đ số 115/2005/NĐ-CP và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP

Ban hành: 12/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2008

8

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

định số 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thực hiện công văn số 1492/BC-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách về kết quả giám sát tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang; về kiến nghị của tỉnh Bắc Giang về vướng

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

9

Công văn 490/VPCP-KTTH thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định 115/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2010 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 512/BTC-TCDN ngày 12 tháng 01 năm 2010 về việc đánh giá thực

Ban hành: 21/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

10

Công văn 6272/VPCP-KTTH về thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 115/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2009 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn văn số 1685/BNN-TL ngày 15 tháng 6 năm 2009). Bộ Tài

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2009

11

Công văn 47/ĐC-CP năm 2009 đính chính Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi do Chính phủ ban hành

SỐ 115/2008/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2008 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 143/2003/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI Do sơ xuất trong khâu đánh máy thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghị

Ban hành: 09/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2009

12

Công văn 115/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

dựng và Khoản 2 Điều 77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nhuệ Giang được tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình này thuộc Dự án, không yêu cầu phải thực hiện cấp giấy phép xây dựng”. Do đó, công trình xây dựng của Dự án thuộc đối tượng miễn giấy

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

13

Công văn 115/CNTT-CSHT năm 2017 tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin và đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin do Cục Công nghệ thông tin ban hành

115/CNTT-CSHT,Công văn 115 2017,Cục Công nghệ thông tin,Đảm bảo an toàn thông tin,Hệ thống an toàn thông tin ,Nâng cao nhận thức an toàn thông tin,An toàn thông tin mạng,Công nghệ thông tin BỘ Y TẾ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

14

Công văn 115/TCHQ-QLRR năm 2017 về phân luồng tờ khai đối với lô hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8, Điều 10 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa

Ban hành: 06/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2017

15

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

16

Công văn 115/KCB-QLCL&CĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện Quyết định 384/QĐ-BYT do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Đơn vị) Thực hiện quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 42 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, ngày 30/01/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 384/QĐ-BYT về Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Sau đây

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

17

Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó giao Bộ Xây dựng hướng

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

18

Công văn 276/KL-ĐTXL năm 2015 hướng dẫn áp dụng Nghị định 40/2015/NĐ-CP do Cục Kiểm lâm ban hành

276/KL-DTXL,Công văn 276 2015,Cục Kiểm lâm,Nghị định 40/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 40/2015/NĐ-CP,Phạt vi phạm hành chính quản lý rừng,Phát triển rừng,Bảo vệ và phát triển rừng,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 20/05/2017

Cập nhật: 06/07/2015

19

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 471/CĐSVN-KCHTGT ngày 12/3/2019 của Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường sắt Việt Nam) về việc đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

20

Công văn 8514/VPCP-ĐMDN năm 2016 thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8514/VPCP-DMDN,Công văn 8514,Văn phòng Chính phủ,Thực hiện Nghị định,Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP,Thông tin của doanh nghiệp ,Doanh nghiệp nhà nước,Quản lý doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.168.111.191