Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65878 văn bản

1

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND qui định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh do tỉnh Gia Lai ban hành

115/2006/QD-UBND,Quyết định 115 2006,Tỉnh Gia Lai,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2006/QĐ-UBND Pleiku,

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2013

2

Thông tư 115/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 132/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

115/2006/TT-BTC,Thông tư 115 2006,Bộ Tài chính,Lệ phí sở hữu công nghiệp,Phí sở hữu công nghiệp,Phí lệ phí sỡ hữu công nghiệp,Sở hữu công nghiệp,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Sở hữu trí tuệ BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2007

3

Quyết định 115/2006/QĐ-BNN về việc thành lập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 3 trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

115/2006/QD-BNN,Quyết định 115 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thành lập ban quản lý,Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3,Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 3,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ

Ban hành: 12/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

4

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý thực hiện Chương trình Phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

115/2006/QD-UBND,Quyết định 115 2006,Tỉnh Bình Phước,Chương trình phát triển kinh tế xã hội,Xã đặc biệt khó khăn,Vùng đồng bào dân tộc,Đồng bào miền núi,Tỉnh Bình Phước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 06/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2010

5

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND về chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn khu kinh tế Nhơn Hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

115/2006/QD-UBND,Quyết định 115 2006,Tỉnh Bình Định,Khu Kinh tế Nhơn Hội,Chính sách bồi thường,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 115/2006/QĐ-UBND Quy

Ban hành: 26/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2008

6

Nghị định 115/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin

115/2006/ND-CP,Nghị định 115 2006,Chính phủ,Thanh tra Bưu chính,Công nghệ thông tin,Thanh tra Công nghệ thông tin,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 115/2006/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 04/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

7

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

115/2006/QD-UBND,Quyết định 115 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Chuyển dịch cơ cấu kinh tế,Chương trình hành động,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 21/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2006

8

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND về phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Xuân La Cổ Nhuế, ga Phú Diễn - Xuân Phương, tỷ lệ 1:500 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

115/2006/QD-UBND,Quyết định 115 2006,Thành phố Hà Nội,Chỉ giới đường đỏ,Xây dựng tỷ lệ 1/500,Tuyến đường Xuân La Cổ Nhuế,Ga Phú Diễn Xuân Phương,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

9

Quyết định 115/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2006/QD-TTg,Quyết định 115 2006,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới nông lâm trường quốc doanh,UBND tỉnh Gia Lai,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2006

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

10

Quyết định 115/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Bình Dương

115/2006/QD-UBND,Quyết định 115 2006,Tỉnh Bình Dương,Nhiệm vụ quyền hạn,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2014

11

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022, tỉnh Sóc Trăng

115/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Tiêm chủng vắc xin phòng Covid 19 tỉnh Sóc Trăng,Chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid 19 tỉnh Sóc Trăng,Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid 19 tỉnh Sóc Trăng,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 25/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

12

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em do thành phố Cần Thơ ban hành

115/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Thực hiện Quyết định 1472/QĐ-TTg thành phố Cần Thơ,Chính sách về phòng chống xâm hại trẻ em Cần Thơ,Phòng chống xâm hại trẻ em Cần Thơ 2021,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

13

Thông báo 115/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

115/TB-VPCP,Thông báo 115 2021,Văn phòng Chính phủ,Phòng chống dịch COVID19 tại cuộc họp với tỉnh Bắc Giang,Kết luận phòng chống dịch COVID19 tỉnh Bắc Giang,Kết luận phòng chống COVID tại cuộc họp với Bắc Giang,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2021

14

Kế hoạch 115/KH-UBND về công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

115/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Thực hiện công tác dân vận chính quyền Bắc Kạn,Công tác dân vận chính quyền tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch về công tác dân vận Bắc Kạn 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

15

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2021 về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo - Ba Thê, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê,Tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê,Bảo quản Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo Ba Thê,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

16

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kéo dài đến năm 2025

115/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội dân tộc thiểu số Quảng Bình,Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

17

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công Thương, Lưu thông hàng hóa trong nước và Kinh doanh khí áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

115/QD-UBND,Quyết định 115 2021,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực công thương ,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

18

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025

115/QD-UBND,Quyết định 115 2021,Tỉnh Nghệ An,Kế hoạch phòng chống bệnh Lở mồm long móng,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng tỉnh Nghệ An,Phòng chống bệnh Lở mồm long móng 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2021

19

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 703/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

115/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 703/QĐ-TTg Tuyên Quang,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang,Sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

20

Kế hoạch 115/KH-UBND về thực hiện Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 tại Quyết định 283/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Cần Thơ

115/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Thực hiện Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ,Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ Cần Thơ,Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến 2020,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69