Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 4890 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 918:2006 về máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Thiết bị bảo vệ cây trồng - Thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN918:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN918:2006,***,Thiết bị bảo vệ cây trồng,Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi,Thuật ngữ và định nghĩa ,10TCN 918:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 918:2006 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI - THIẾT BỊ BẢO VỆ CÂY TRỒNG - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 919-2:2006 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng – Phương pháp thử - Phần 2: Đánh giá hiệu quả hệ thống làm sạch bên ngoài thiết bị phun do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN919-2:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN919-2:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thiết bị phun thuốc nước,Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi,Thuốc nước bảo vệ cây trồng ,Phương pháp thử,Đánh giá hệ thống làm sạch ,10TCN 919-2:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 919-2:2006 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THỦY LỢI - THIẾT BỊ

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 129:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng lát Mêxico do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN129:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN129:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng lát Mêxico ,Quy trình kỹ thuật trồng rừng lát Mêxico ,04TCN 129:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 129:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG LÁT MÊXICO 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 917-1:2006 về máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 1: Thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN917-1:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN917-1:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi,Thiết bị thu hoạch ,Thuật ngữ và định nghĩa,Máy liên hợp và các cụm chức năng ,10TCN 917-1:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 917-1:2006 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ LỢI - THIẾT BỊ THU HOẠCH - MÁY LIÊN

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 774-3:2006 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng - Phần 3: Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun của thiết bị phun thủy lực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN774-3:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN774-3:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi,Thiết bị phun thuốc nước,Hệ thống điều chỉnh mức phun ,Phương pháp thử,Thiết bị phun thủy lực,Thuốc nước bảo vệ cây trồng ,10TCN 774-3:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 774-3:2006 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 145:2006 về quy trình kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN145:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN145:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng tràm lá dài ,Quy trình kỹ thuật, Kỹ thuật trồng rừng tràm lá dài ,04TCN 145:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 145:2006 QUI TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG TRÀM LÁ DÀI 1. QUI ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 146:2006 về quy trình kỹ thuật trồng trúc sào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN146:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN146:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trúc sào,Quy trình kỹ thuật trồng trúc sào,Quy trình kỹ thuật,04TCN 146:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 146:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG TRÚC SÀO 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy định

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 142:2006 về quy trình kỹ thuật trồng thảo quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN142:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN142:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây thảo quả,Thảo quả,Quy trình kỹ thuật trồng thảo quả ,Quy trình kỹ thuật,04TCN 142:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 142:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG THẢO QUẢ 1. QUY ĐỊNH CHUNG. 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 143:2006 về quy trình kỹ thuật tỉa thưa rừng thông đuôi ngựa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN143:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN143:2006,***,Rừng thông đuôi ngựa ,Quy trình kỹ thuật,Quy trình kỹ thuật tỉa thưa ,04TCN 143:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 143:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TỈA THƯA RỪNG THÔNG ĐUÔI NGỰA 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy trình này quy định những nguyên

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 195:2006 về thành phần, khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN195:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN195:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 195:2006 ,Thành phần khối lượng khảo sát địa chất ,Thiết kế công trình thủy lợi,Giai đoạn lập dự án,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tiêu chuẩn ngành 14TCN 195:2006 ,Giai đoạn lập dự án ,Lập thiết kế công trình thủy lợi ,Tài nguyên- Môi trường

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 833:2006 về thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng chlotetracycline, oxytetracyline và tetracycline bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn banh hành

10TCN833:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN833:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thức ăn chăn nuôi,10TCN 833:2006 ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xác định hàm lượng chlotetracycline,Hàm lượng oxytetracyline,Hàm lượng tetracycline,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caodo,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 833:2006

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 256-3:2006 về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell- Phần 3: Hiệu chuẩn tấm chuẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN256-3:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN256-3:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hiệu chuẩn tấm chuẩn ,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng Brinell,TCVN 256-3:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 256-3:2006 VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG BRINELL - PHẦN 3: HIỆU CHUẨN TẤM CHUẨN Metallic materials - Brinell hardness test - Part

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1591-2:2006 về Săm và lốp xe đạp – Phần 2: Lốp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN1591-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1591-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Săm và lốp xe đạp,Lốp xe đạp,TCVN 1591-2:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1591-2:2006 SĂM VÀ LỐP XE ĐẠP - PHẦN 2: LỐP Inner tubes and tyres for bicycles tyres- Part 2: Tyres 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1591-1:2006 về Săm và lốp xe đạp - Phần 1: Săm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN1591-1:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1591-1:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Săm và lốp xe đạp,TCVN 1591-1:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1591-1:2006 SĂM VÀ LỐP XE ĐẠP - PHẦN 1: SĂM Inner tubes and tyres for bicycles - Part 1: Inner tubes Lời nói đầu TCVN 1591-1 : 2006 thay thế các nội

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7590-1:2006 (IEC 61347-1 : 2003) về Bộ điều khiển bóng đèn - Phần 1: Yêu cầu chung và yêu cầu an toàn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7590-1:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-1:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7590-1 : 2006 IEC 61347-1 : 2003 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ YÊU CẦU AN TOÀN Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements Lời nói đầu TCVN 7590-1 : 2006

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6365-2:2006 về Dây thép làm lò xo cơ khí - Phần 2: Dây thép không hợp kim kéo nguội tôi chì do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6365-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6365-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dây thép không hợp kim kéo nguội tôi chì ,Dây thép làm lò xo cơ khí ,TCVN6365-2:2006,Công nghiệp

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-2:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Phương pháp thử,Phần 2,Xác định thành phần hạt,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-2 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT Aggregates for concrete and mortar –

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 264:2006 về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN264:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN264:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 264-06,Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm ,Phương tiện thủy nội địa,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 264:2006 QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA (Ban hành theo Quyết định số 50 ngày 28 tháng 12 .năm 2006 của Bộ

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 233:2006 về qui định giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao - vui chơi giải trí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN233:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN233:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 233:2006 ,Qui định giám sát và kiểm tra ,An toàn kỹ thuật tàu thể thao,Vui chơi giải trí ,Bộ Giao thông vận tải TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 233:2006 QUI ĐỊNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA  AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ (Ban hành theo Quyết

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Tiêu chuẩn ngành 22TCN265:2006 về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN265:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN265:2006,Bộ Giao thông vận tải,Đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ,Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng ,Bộ Giao thông vận tải,22TCN265:2006 ,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 265:2006 QUY PHẠM GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA CỠ NHỎ (Ban hành theo Quyết định số 51

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server250