Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4890 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-115:2012/BNNPTNT về quy trình xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng trừ ruồi đục quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-115:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-115:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng ,Xử lý quả tươi trừ ruồi đục quả,QCVN 01-115:2012/BNNPTNT,Nông nghiệp QCVN 01 - 115 : 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUI TRÌNH XỬ LÝ QUẢ TƯƠI BẰNG HƠI NƯỚC NÓNG TRỪ RUỒI ĐỤC QUẢ

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 115:2000 về thành phần, nội dung và khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thuỷ lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN115:2000,Tiêu chuẩn ngành 14TCN115:2000,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khối lượng khảo sát địa chất,Khảo sát địa chất công trình,Thành phần khối lượng khảo sát địa chất ,Giai đoạn lập dự án,Giai đoạn lập dự án và thiết kế,Công trình thuỷ lợi,14 TCN 115:2000 ,Nội dung khảo sát địa chất ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN

Ban hành: 19/06/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 115:1999 về chất lượng nước xác định hàm lượng clo dư trong nước thải công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

64TCN115:1999,Tiêu chuẩn ngành 64TCN115:1999,Bộ Công nghiệp,64TCN 115:1999 ,Chất lượng nước,Hàm lượng clo dư ,Bộ Công nghiệp,Nước thải công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 115:1999 CHẤT LƯỢNG NƯỚC XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CLO DƯ TRONG NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP 1. PHẠM VI ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này qui định phương pháp

Ban hành: 30/09/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7593:2006 (ISO 15473:2002) về Chất lượng đất - Hướng dẫn thử trong phòng thí nghiệm đối với quá trình phân huỷ sinh học của các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện yếm khí

TCVN7593:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7593:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7593:2006 ISO 15473:2002 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - HƯỚNG DẪN THỬ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY SINH HỌC CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG ĐẤT Ở ĐIỀU KIỆN YẾM KHÍ Soil quality - Guidance on laboratory testing

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7585:2006 (ISO 53:1998) về Bánh răng trụ trong công nghiệp và công nghiệp nặng - Prôfin răng tiêu chuẩn của thanh răng cơ sở

TCVN7585:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7585:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TCVN 7585:2006 ISO 53:1998 BÁNH RĂNG TRỤ TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG - PRÔFIN RĂNG TIÊU CHUẨN CỦA THANH RĂNG CƠ SỞ Cylindrical gear for general engineering and for heavy engineering - Standard basic rack tooth profile

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7170:2006 (ASTM D 2386 - 06) về Nhiên liệu hàng không – Phương pháp xác định điểm băng

TCVN7170:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7170:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hóa chất TCVN 7170:2006 ASTM D 2386 - 06 NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM BĂNG Aviation fuels - Test method for determination of freezing point Lời nói đầu TCVN 7170:2006 thay thế TCVN 7170:2002. TCVN 7170:

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7567:2006 về Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) - Quy tắc giao nhận

TCVN7567:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7567:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7567 : 2006 KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) - QUY TẮC GIAO NHẬN Liquefied Petroleum Gas (LPG) - Handling Principles, Measurement and Calculation Lời nói đầu TCVN 7567:2006 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7594:2006 (ISO 11271 : 2002) về Chất lượng đất - Xác định thế oxy hoá khử - Phương pháp đồng ruộng

TCVN7594:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7594:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7594 : 2006 ISO 11271 : 2002 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH THẾ OXY HÓA KHỬ - PHƯƠNG PHÁP ĐỒNG RUỘNG Soil quality - Determination of redox potential - Field method Lời nói đầu

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5363:2006 (ISO 4649 : 2002) về Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5363:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5363:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Xác định độ chịu mài mòn,Sử dụng thiết bị trống quay hình trụ,TCVN 5363:2006, Cao su lưu hoá ,Cao su,Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo,TCVN 5363:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5363 : 2006 ISO 4649 : 2002 CAO SU, LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO – XÁC

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6524:2006 về Thép tấm kết cấu cán nguội do Bộ Khoa học Công nghệ ban hành

TCVN6524:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6524:2006,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Thép tấm kết cấu cán nguội,TCVN 6524:2006,Công nghiệp

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6523:2006 (ISO 4996 : 1999) về Thép tấm kết cấu cán nóng có giới hạn chảy cao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6523:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6523:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép tấm kết cấu cán nóng,Giới hạn chảy cao ,TCVN 6523:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6523 : 2006 ISO 4996 : 1999 THÉP TẤM KẾT CẤU CÁN NÓNG CÓ GIỚI HẠN CHẢY CAO Hot-rolled steel sheet of high yield stress structural quality

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6526:2006 về Thép băng kết cấu cán nóng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6526:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6526:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép băng kết cấu cán nóng,TCVN 6526:2006 ,Công nghiệp

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5436:2006 về Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử

TCVN5436:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5436:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5436 : 2006 SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH - PHƯƠNG PHÁP THỬ Sanitary ceramic wares - Test methods Lời nói đầu TCVN 5436 : 2006 thay thế TCVN 5436 : 1998. TCVN 5436 : 2006 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7573:2006 (ISO 16160 : 2005) về Thép tấm cán nóng liên tục - Dung sai kích thước và hình dạng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7573:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7573:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép tấm cán nóng liên tục,Dung sai kích thước và hình dạng ,TCVN 7573:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7573 : 2006 ISO 16160 : 2005 THÉP TẤM CÁN NÓNG LIÊN TỤC - DUNG SAI KÍCH THƯỚC VÀ HÌNH DẠNG Continuously hot-rolled sheet products

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1826:2006 (ISO 7801 : 1984) về Vật liệu kim loại – Dây -Thử uốn gập hai chiều do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN1826:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1826:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vật liệu kim loại,Thử uốn gập hai chiều,Dây kim loại,TCVN 1826:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1826 : 2006 ISO 7801 : 1984 VẬT LIỆU KIM LOẠI - DÂY - THỬ UỐN GẬP HAI CHIỀU Metallic materials - Wire - Reverse bend test Lời nói đầu

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7584:2006 (ISO 54:1996) về Bánh răng trụ trong công nghiệp và công nghiệp nặng - Mô đun

TCVN7584:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7584:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TCVN 7584:2006 ISO 54:1996 BÁNH RĂNG TRỤ TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG - MÔ ĐUN Cylindrical gear for general engineering and for heavy engineering - Modules Lời nói đầu TCVN 7584:2006 thay thế cho TCVN

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

17

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 371: 2006 về nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN371:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN371:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 371: 2006 ,Nghiệm thu chất lượng thi công,Công trình xây dựng,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 371: 2006 NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG Acceptance of constructional quality of building works Hà Nội -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7586:2006 về Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

TCVN7586:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7586:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TCVN 7586:2006 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CAO SU THIÊN NHIÊN Water quality - Effluent discharge standards for natural rubber processing industry Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7591:2006 (IEC 61199 : 1999) về Bóng đèn huỳnh quang một đầu – Quy định về an toàn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7591:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7591:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy định về an toàn ,Bóng đèn huỳnh quang một đầu,TCVN 7591:2006 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7591 : 2006 IEC 61199 : 1999 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG MỘT ĐẦU – QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN Single-capped fluorescent lamps – Safety specifications

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7574:2006 về Thép tấm cán nguội liên tục - Dung sai kích thước và hình dạng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7574:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7574:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép tấm cán nguội liên tục,Dung sai kích thước và hình dạng ,TCVN 7574:2006 ,Công nghiệp

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251