Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 4886 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 233:2006 về qui định giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao - vui chơi giải trí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN233:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN233:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 233:2006 ,Qui định giám sát và kiểm tra ,An toàn kỹ thuật tàu thể thao,Vui chơi giải trí ,Bộ Giao thông vận tải TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 233:2006 QUI ĐỊNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA  AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ (Ban hành theo Quyết

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 357:2006 về phương tiện giao thông đường sắt - đầu máy diesel - yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN357:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN357:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 357:2006 ,Phương tiện giao thông đường sắt,Đầu máy Diesel,Yêu cầu kỹ thuật,Sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 357:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - ĐẦU MÁY DIESEL - YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI

Ban hành: 27/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 188:2006 về Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật

14TCN188:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN188:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 188 : 2006 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHUN PHỦ KẼM KẾT CẤU THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT Ban hành kèm theo Quyết định số 4024/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.

Ban hành: 26/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

164

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 849:2006 về tiêu chuẩn nông sản thực phẩm - Phương pháp xác định hàm lượng chất béo thô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN849:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN849:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông sản thực phẩm,Xác định hàm lượng chất béo thô,10TCN 849:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 849:2006 TIÊU CHUẨN NÔNG SẢN THỰC PHẨM PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO THÔ 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 26/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 850:2006 về tiêu chuẩn nông sản thực phẩm - Phương pháp xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN850:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN850:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xác định hàm lượng nitơ ,Nông sản thực phẩm,Tính hàm lượng protein thô,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 850:2006 TIÊU CHUẨN NÔNG SẢN THỰC PHẨM PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ 1. Phạm vi áp

Ban hành: 26/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

166

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 851:2006 về tiêu chuẩn ngũ cốc, đậu đỗ và các sản phẩm nghiền - Phương pháp xác định độ axít béo do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN851:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN851:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Ngũ cốc,Phương pháp xác định độ axít béo,Ngũ cốc và đậu đỗ ,Sản phẩm nghiền từ ngũ cốc ,10TCN 851:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 851:2006 TIÊU CHUẨN NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ CÁC SẢN PHẦM NGHIỀN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ AXÍT BÉO

Ban hành: 26/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

167

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 852:2006 về tiêu chuẩn ngũ cốc và đậu đỗ - Gạo nếp xát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN852:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN852:2006,***,Ngũ cốc và đậu đỗ,Gạo nếp xát,Phương pháp thử,Yêu cầu kỹ thuật ,10TCN 852:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 852:2006 TIÊU CHUẨN NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ GẠO NẾP XÁT - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu

Ban hành: 26/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 689:2006 về ngũ cốc và đậu đỗ – Gạo lật - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN689:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN689:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Yêu cầu kỹ thuật,Gạo lật,Phương pháp thử,Ngũ cốc và đậu đỗ ,10 TCN 689:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 689:2006 NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ – GẠO LẬT - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định

Ban hành: 26/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 184:2006 về đá xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp phân tích thạch học bằng soi kính lát mỏng để xác định tên đá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN184:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN184:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 184:2006,Đá xây dựng công trình thủy lợi ,Phương pháp phân tích thạch học,Soi kính lát mỏng ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xác định tên đá,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 184:2006 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

170

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 185:2006 về đá xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp xác định khối lượng riêng của đá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN185:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN185:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 185:2006,Đá xây dựng công trình thủy lợi ,Phương pháp xác định khối lượng riêng,Khối lượng riêng của đá ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 185:2006 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – PHƯƠNG PHÁP XÁC

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

171

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 183:2006 về đá xây dựng công trình thủy lợi – phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, lựa chọn mẫu thí nghiệm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN183:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN183:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 183:2006,Đá xây dựng công trình thủy lợi ,Phương pháp lấy mẫu,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vận chuyển lựa chọn mẫu thí nghiệm ,Tiêu chuẩn ngành 14TCN 183:2006 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 183:2006 ĐÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 186:2006 về Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi

14TCN186:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN186:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN NGÀNH  14TCN 186 : 2006 THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH TRONG CÁC GIAI ĐOẠN LẬP DỰ ÁN VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Volume of the topopraphic work in hydraulic design periods (Ban

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

173

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2006 về dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-227:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-227:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ truy nhập Internet ADSL,Tiêu chuẩn chất lượng,Chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL,TCN 68-227:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 227: 2006 DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 về công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-254:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-254:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Công trình ngoại vi viễn thông,Quy định kỹ thuật,Tiêu chuẩn quy định kỹ thuật,TCN 68-254:2006 ,Điện - điện tử TCN 68 - 254: 2006 CÔNG TRÌNH NGOẠI VI VIỄN THÔNG QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Lời nói đầu Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 “Công trình

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-255:2006 về trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - Phương pháp đo mức phơi nhiễm điện từ do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-255:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-255:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Trạm gốc điện thoại di động mặt đất , Phương pháp đo mức phơi nhiễm điện từ ,TCN 68-255:2006 ,Mức phơi nhiễm điện từ ,Điện - điện tử TCN 68 - 255: 2006 TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO MỨC PHƠI NHIỄM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ Lời nói

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 181:2006 về công trình thủy lợi – cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép – hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN181:2006,Tiêu chuẩn ngành 14TCN181:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 181:2006,Công trình thủy lợi,Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép ,Hướng dẫn tính toán thiết kế kết cấu,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 181 : 2006 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – CẦU MÁNG VỎ MỎNG XI MĂNG LƯỚI

Ban hành: 19/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 356:2006 về quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa sử dụng nhựa đường polime do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN356:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN356:2006,Bộ Xây dựng,22TCN 356:2006 ,Quy trình công nghệ,Thi công và nghiệm thu,Mặt đường bê tông nhựa ,Bộ Giao thông vận tải,Sử dụng nhựa đường polime,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 356:2006 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA SỬ DỤNG NHỰA ĐƯỜNG POLIME

Ban hành: 19/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

178

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 777:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn không tan trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN777:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN777:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tiêu chuẩn rau quả ,Hàm lượng chất rắn không tan trong nước,Chất rắn không tan trong nước,10TCN 777:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 777:2006 TIÊU CHUẨN RAU QUẢ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT RẮN KHÔNG TAN TRONG NƯỚC

Ban hành: 26/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 780:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Dưa chuột tươi – Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN780:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN780:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Dưa chuột tươi ,Tiêu chuẩn rau quả ,Yêu cầu kỹ thuật,10TCN 780:2006 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 780:2006 TIÊU CHUẨN RAU QUẢ DƯA CHUỘT TƯƠI – YÊU CẦU KỸ THUẬT Tiêu chuẩn này hoàn toàn phù hợp với CAC 1677/88 sửa đổi

Ban hành: 26/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 783:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Măng tre đóng hộp - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN783:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN783:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Măng tre đóng hộp,Tiêu chuẩn rau quả ,Yêu cầu kỹ thuật,10TCN 783:2006 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 783:2006 TIÊU CHUẨN RAU QUẢ MĂNG TRE ĐÓNG HỘP- YÊU CẦU KỸ THUẬT Tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với Codex Stan

Ban hành: 26/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254