Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 4869 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 860:2006 về thức ăn chăn nuôi - độ dao động phân tích cho phép đối với các chỉ tiêu chất lượng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN860:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN860:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 860:2006,Thức ăn chăn nuôi,Độ dao động phân tích cho phép,Chỉ tiêu chất lượng,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 860:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – ĐỘ DAO ĐỘNG PHÂN TÍCH CHO PHÉP ĐỐI VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHẤT

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 861:2006 về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng kháng sinh và dược liệu tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN861:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN861:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 861:2006,Thức ăn chăn nuôi,Hàm lượng kháng sinh,Dược liệu tối đa cho phép,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thức ăn hỗn hợp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 861:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH VÀ DƯỢC LIỆU TỐI ĐA CHO

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 862:2006 về thức ăn chăn nuôi - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN862:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN862:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 862:2006,Thức ăn chăn nuôi,Thuật ngữ và định nghĩa,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 862:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Animal feeding stuffs – Terms and Definitions (Ban

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

144

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 864:2006 về thức ăn chăn nuôi - cám gạo - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN864:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN864:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 864:2006,Thức ăn chăn nuôi,Cám gạo,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 864:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – CÁM GẠO YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal Feedstuffs.  Rice bran - Specification

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

145

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 865:2006 về thức ăn chăn nuôi - khô dầu đậu tương - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN865:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN865:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 865:2006,Thức ăn chăn nuôi,Khô dầu đậu tương,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 865:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – KHÔ DẦU ĐẬU TƯƠNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal feestuffs - Soybean meal -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 866:2006 về thức ăn chăn nuôi - khô dầu lạc - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN866:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN866:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 866:2006,Thức ăn chăn nuôi,khô dầu lạc,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Yêu cầu kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 866:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – KHÔ DẦU LẠC - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal feedstuffs - Ground nut

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 832:2006 về quy trình chế biến bột xương làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn banh hành

10TCN832:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN832:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 832:2006,Quy trình chế biến bột xương,Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 832:2006 QUY TRÌNH CHẾ BIẾN BỘT XƯƠNG LÀM NGUYÊN LIỆU THỨC ĂN CHĂN NUÔI The

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 869:2006 về thức ăn chăn nuôi - sắn khô - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN869:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN869:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thức ăn chăn nuôi,10TCN 869:2006,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 869:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – SẮN KHÔ YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal  feedstuffs - Dry cassava - Specification

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

149

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 984:2006 về thức ăn chăn nuôi - bột cá - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN984:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN984:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thức ăn chăn nuôi,10TCN 984:2006 ,Bột cá,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Yêu cầu kỹ thuật,Tiêu chuẩn ngành 10TCN 984:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 984:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – BỘT CÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1591-2:2006 về Săm và lốp xe đạp – Phần 2: Lốp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN1591-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1591-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Săm và lốp xe đạp,Lốp xe đạp,TCVN 1591-2:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1591-2:2006 SĂM VÀ LỐP XE ĐẠP - PHẦN 2: LỐP Inner tubes and tyres for bicycles tyres- Part 2: Tyres 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1591-1:2006 về Săm và lốp xe đạp - Phần 1: Săm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN1591-1:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1591-1:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Săm và lốp xe đạp,TCVN 1591-1:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1591-1:2006 SĂM VÀ LỐP XE ĐẠP - PHẦN 1: SĂM Inner tubes and tyres for bicycles - Part 1: Inner tubes Lời nói đầu TCVN 1591-1 : 2006 thay thế các nội

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6365-2:2006 về Dây thép làm lò xo cơ khí - Phần 2: Dây thép không hợp kim kéo nguội tôi chì do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6365-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6365-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dây thép không hợp kim kéo nguội tôi chì ,Dây thép làm lò xo cơ khí ,TCVN6365-2:2006,Công nghiệp

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3 : 2000) về Máy biến áp điện lực - Phần 3: Mức cách điện và thử nghiệm điện môi và khoảng cách ly bên ngoài trong không khí do Bộ Khoa học và Công nghệ

TCVN6306-3:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-3:2006,***, Mức cách điện,Thử nghiệm điện môi ,Khoảng cách ly bên ngoài trong không khí ,Máy biến áp điện lực,TCVN 6306-3:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6306-3:2006 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC –  PHẦN 3 : MỨC CÁCH ĐIỆN, THỬ NGHIỆM ĐIỆN MÔI VÀ KHOẢNG CÁCH LY BÊN NGOÀI KHÔNG

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2013

154

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6306-2:2006 (IEC 60076-2 : 1993) về máy biến áp điện lực - Phần 2: Độ tăng nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6306-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Máy biến áp điện lực,Độ tăng nhiệt,TCVN 6306-2:2006 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6306-2 : 2006 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 2: ĐỘ TĂNG NHIỆT Power transformers- Part 2: Temperature rise Lời nói đầu TCVN 6306-2 :

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 256-1:2006 về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell- Phần 1: Phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN256-1:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN256-1:2006,***,Phương pháp thử,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng Brinell,TCVN 256-1:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 256-1 : 2006 (ISO 6506-1 : 2005); TCVN 256-2 : 2006 (ISO 6506-2 : 2005); TCVN 256-3 : 2006 (ISO 6506-3 : 2005). VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG BRINELL

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 774-3:2006 về máy nông lâm nghiệp và thủy lợi - Thiết bị phun thuốc nước bảo vệ cây trồng - Phần 3: Phương pháp thử hệ thống điều chỉnh mức phun của thiết bị phun thủy lực do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN774-3:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN774-3:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi,Thiết bị phun thuốc nước,Hệ thống điều chỉnh mức phun ,Phương pháp thử,Thiết bị phun thủy lực,Thuốc nước bảo vệ cây trồng ,10TCN 774-3:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 774-3:2006 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 141:2006 về quy trình kỹ thuật trồng bời lời đỏ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN141:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN141:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Bời lời đỏ,Quy trình kỹ thuật trồng bời lời đỏ,Quy trình kỹ thuật,04TCN 141:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 141:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG BỜI LỜI ĐỎ 1. Những quy định chung 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 233:2006 về qui định giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao - vui chơi giải trí do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN233:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN233:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 233:2006 ,Qui định giám sát và kiểm tra ,An toàn kỹ thuật tàu thể thao,Vui chơi giải trí ,Bộ Giao thông vận tải TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 233:2006 QUI ĐỊNH GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA  AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU THỂ THAO, VUI CHƠI GIẢI TRÍ (Ban hành theo Quyết

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:2006 về áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN211:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN211:2006,Bộ Giao thông vận tải,Áo đường mềm,22TCN 211:2006 ,Yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 211:2006 ÁO ĐƯỜNG MỀM - CÁC YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN THIẾT KẾ (Ban hành kèm theo quyết định số 52 /2006/QĐ-BGTVT ngày 28 / 12 / 2006 của Bộ trưởng Bộ

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Tiêu chuẩn ngành 22TCN265:2006 về quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN265:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN265:2006,Bộ Giao thông vận tải,Đóng phương tiện thủy nội địa cỡ nhỏ,Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng ,Bộ Giao thông vận tải,22TCN265:2006 ,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 265:2006 QUY PHẠM GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA CỠ NHỎ (Ban hành theo Quyết định số 51

Ban hành: 28/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104