Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 4869 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1013:2006 về Hoa lily - Quy phạm khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

10TCN1013:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN1013:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 1013 : 2006 HOA LILY-QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT        VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH Lily-Procedure to conduct tests for Distinctness Uniformity and Stability (Ban hành kèm theo

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

122

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1012:2006 về Hoa đồng tiền - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

10TCN1012:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN1012:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 1012 : 2006 HOA ĐỒNG TIỀN-QUI PHẠM KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH  ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH Gerbera-Procedure to conduct tests for Distinctness, Uniformity and Stability (Ban hành kèm theo

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

123

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 1011:2006 về Giống cà rốt - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cà rốt

10TCN1011:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN1011:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 1011 : 2006 GIỐNG CÀ RỐT-QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH Carrot-Procedure to conduct tests for Distinctness, Uniformity and Stability Cơ quan biên soạn:

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

124

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 602:2006 về Hữu cơ - Tiêu chuẩn về sản xuất nông nghiệp hữu cơ và chế biến

10TCN602:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN602:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 602 - 2006 HỮU CƠ-TIÊU CHUẨN VỀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VÀ CHẾ BIẾN Organic - Standard for organic agricultural Production and Processing Cơ quan biên soạn: Vụ Khoa học công nghệ Cơ

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

125

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-11:2006 (ISO 657-11 : 1980) về thép hình cán nóng - Phần 11:Thép chữ C - Kích thước và đặc tính mặt cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7571-11:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-11:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép hình cán nóng,Kích thước ,Đặc tính mặt cắt ,TCVN 7571-11:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7571-11:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 11: THÉP CHỮ C – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT Hot-rolled steel sections – Part 11: Sloping

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-15:2006 (ISO 657-15 : 1980) về thép hình cán nóng - Phần 15:Thép chữ I - Kích thước và đặc tính mặt cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7571-15:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-15:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đặc tính mặt cắt ,Kích thước ,TCVN 7571-15:2006 ,Thép hình cán nóng,Thép chữ I ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7571-15:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 15: THÉP CHỮ I – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT Hot-rolled steel sections – Part 15:

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-16:2006 (ISO 657-16 : 1980) về thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H - Kích thước và đặc tính mặt cắt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7571-16:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-16:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép hình cán nóng,Thép chữ H,Kích thước ,Đặc tính mặt cắt ,TCVN 7571-16:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7571-16:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG PHẦN 16: THÉP CHỮ H – KÍCH THƯỚC VÀ ĐẶC TÍNH MẶT CẮT Hot-rolled steel sections – Part 16:

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7582-4:2006 (ISO 5456-4:1996) về Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 4: Phép chiếu xuyên tâm

TCVN7582-4:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7582-4:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TCVN 7582-4:2006 (ISO 5456-4:1996) BẢN VẼ KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP CHIẾU - PHẦN 4 - PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM Technical drawings - Projection methods - Part 4: Central Projection Lời nói đầu TCVN 7582-4:2006 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

129

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7582-2:2006 (ISO 5456-2:1996) về Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 2: Hình chiếu vuông góc

TCVN7582-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7582-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7582-2:2006 (ISO 5456-2:1996) BẢN VẼ KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP CHIẾU - PHẦN 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Technical drawings - Projection methods - Part 2: Orthographic representations Lời nói đầu TCVN 7582-2:2006 do Ban kỹ thuật

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7582-3:2006 (ISO 5456-3:1996) về Bản vẽ kỹ thuật – Phương pháp chiếu – Phần 3: Hình chiếu trục đo

TCVN7582-3:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7582-3:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7582-3:2006 (ISO 5456-3:1996) BẢN VẼ KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP CHIẾU - PHẦN 3: HÌNH CHIẾU TRỤC ĐO Technical drawings - Projection methods Part 3:Axonometric representations Lời nói đầu TCVN 7582-3:2006 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-5:2006 (ISO 4548-5: 1990) về Động cơ đốt trong - Bộ lọc dầu bôi trơn toàn phần - Phần 5: Thử thủy lực và khởi động giả định

TCVN7576-5:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7576-5:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7576-5: 2006 ISO 4548-5: 1990 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG BỘ LỌC DẦU BÔI TRƠN TOÀN PHẦN - PHẦN 5: THỬ THUỶ LỰC VÀ KHỞI ĐỘNG GIẢ ĐỊNH Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-7:2006 (ISO 4548-7: 1990) về Động cơ đốt trong - Bộ lọc dầu bôi trơn toàn phần - Phần 7: Thử mỏi do rung

TCVN7576-7:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7576-7:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7576-7: 2006 ISO 4548-7: 1990 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG BỘ LỌC DẦU BÔI TRƠN TOÀN PHẦN - PHẦN 7: THỬ MỎI DO RUNG Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines - Part 7:

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-2:2006 (ISO 4548-2: 1997) về Động cơ đốt trong - Bộ lọc dầu bôi trơn toàn phần - Phần 2: Phương pháp thử đặt tính của van thoát dầu

TCVN7576-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7576-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7576-2: 2006 ISO 4548-2: 1997 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - BỘ LỌC DẦU BÔI TRƠN TOÀN PHẦN - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẶC TÍNH CỦA VAN THOÁT DẦU Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7577-2:2006 (ISO 1328-2 : 1997) về Bánh răng trụ trong công nghiệp và công nghiệp nặng – Phần 2: Định nghĩa và các giá trị cho phép của sai lệch hỗn hợp hướng kính và độ đảo hướng kính

TCVN7577-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7577-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7577-2 : 2006 ISO 1328-2 : 1997 BÁNH RĂNG TRỤ TRONG CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP NẶNG - PHẦN 2 - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC GIÁ TRỊ CHO PHÉP CỦA SAI LỆCH HỖN HỢP HƯỚNG KÍNH VÀ ĐỘ ĐẢO HƯỚNG KÍNH Cylindrical gears

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-1:2006 (ISO 4548-1: 1997) về Động cơ đốt trong - Bộ lọc dầu bôi trơn toàn phần - Phần 1: Phương pháp thử xác định độ sụt áp lưu lượng

TCVN7576-1:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7576-1:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7576-1: 2006 ISO 4548-1: 1997 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - BỘ LỌC DẦU BÔI TRƠN TOÀN PHẦN - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT ÁP LƯU LƯỢNG Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-3:2006 (ISO 4548-3: 1997) về Động cơ đốt trong - Bộ lọc dầu bôi trơn toàn phần - Phần 3: Phương pháp thử độ bền chịu sụt áp cao và nhiệt độ tăng

TCVN7576-3:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7576-3:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7576-3: 2006 ISO 4548-3: 1997 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - BỘ LỌC DẦU BÔI TRƠN TOÀN PHẦN - PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN CHỊU SỤT ÁP CAO VÀ NHIỆT ĐỘ TĂNG Methods of test for full-flow lubricating oil filters

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

137

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 838:2006 về thức ăn chăn nuôi - tiêu chuẩn hàm lượng khoáng trong thức ăn hỗn hợp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN838:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN838:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,10TCN 838:2006,Thức ăn chăn nuôi,Tiêu chuẩn hàm lượng khoáng,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Thức ăn hỗn hợp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 838:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - TIÊU CHUẨN HÀM LƯỢNG KHOÁNG TRONG THỨC ĂN HỖN HỢP

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

138

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571-5:2006 (ISO 657-5:1976) về thép hình cán nóng - Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều - Dung sai hệ mét và hệ insơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7571-5:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-5:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thép hình cán nóng,Thép góc cạnh đều cán nóng,Thép góc cạnh không đều cán nóng,Dung sai hệ mét ,Dung sai hệ insơ,TCVN 7571-2:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7571-5:2006 THÉP HÌNH CÁN NÓNG – PHẦN 5: THÉP GÓC CẠNH ĐỀU VÀ KHÔNG ĐỀU –

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

139

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 917-2:2006 về máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Thiết bị thu hoạch - Máy liên hợp và các cụm chức năng - Phần 2: Đánh giá đặc tính và tính năng kỹ thuật đã định nghĩa trong phần 1 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN917-2:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN917-2:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Máy nông lâm nghiệp thủy lợi,Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi,Thiết bị thu hoạch ,Máy liên hợp và các cụm chức năng ,Đánh giá đặc tính,Tính năng kỹ thuật ,10TCN 917-2:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 917-2:2006 MÁY NÔNG LÂM NGHIỆP

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 920-1:2006 về máy nông lâm nghiệp và thuỷ lợi - Máy kéo nông nghiệp - Trục trích công suất phía sau loại 1, 2 và 3 - Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật chung, yêu cầu an toàn, kích thước vỏ bảo vệ và vùng không gian trống do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN920-1:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN920-1:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Máy kéo nông nghiệp,Trục trích công suất phía sau ,Yêu cầu an toàn,Đặc điểm kỹ thuật chung,Kích thước vỏ bảo vệ ,Vùng không gian trống ,10 TCN 920-1:2006,Máy nông lâm nghiệp và thủy lợi,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 920-1:2006 MÁY

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94