Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 4885 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6567:2006 về phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử khí thải ô nhiễm trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6567:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6567:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6567 : 2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐỘNG CƠ CHÁY DO NÉN, ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC SỬ DỤNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG KHÍ THIÊN NHIÊN LẮP TRÊN ÔTÔ - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÍ THẢI Ô NHIỄM TRONG

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7524:2006 (CODEX STAN 36 :1981, REV.1 : 1995) về Cá đông lạnh nhanh chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7524:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7524:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ, Cá đông lạnh nhanh,TCVN 7524:2006 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7524:2006 CODEX STAN 36 -1981, REV.1 - 1995 CÁ ĐÔNG LẠNH NHANH Quick frozen finfish uneviscerated and eviscerated Lời nói đầu TCVN 7524 : 2006 hoàn

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7525:2006 (CODEX STAN 189 - 1993) về Vây cá mập khô chuyển đổi năm 2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7525:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7525:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vây cá mập khô ,TCVN 7525:2006 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7525 : 2006 CODEX STAN 189 - 1993 VÂY CÁ MẬP KHÔ Dried shark fins Lời nói đầu TCVN 7525 : 2006 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 189 - 1993; TCVN

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-11-5:2013 (IEC 60695-11-5:2004) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-5: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử nghiệm ngọn lửa hình kim - Thiết bị, bố trí thử nghiệm chấp nhận và hướng dẫn

TCVN9900-11-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-11-5:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-11-5:2013 IEC 60695-11-5:2004 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 11-5: NGỌN LỬA THỬ NGHIỆM - PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG NGỌN LỬA HÌNH KIM - THIẾT BỊ, BỐ TRÍ THỬ NGHIỆM XÁC NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN Fire hazard testing - Part 11-5: Test

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

65

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2006 về quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN89:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN89:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng thông,Phòng cháy chữa cháy,Phòng cháy chữa cháy rừng,04 TCN 89:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 89:2006 QUY PHẠM PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THÔNG (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 88:2006 về quy trình phòng cháy, chữa cháy rừng tràm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN88:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN88:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phòng cháy chữa cháy rừng tràm,Rừng tràm,Phòng cháy chữa cháy,04 TCN 88:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 88:2006 QUY TRÌNH PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRÀM (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 125:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN125:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN125:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy phạm kỹ thuật nuôi rắn hổ mang ,Quy phạm kỹ thuật,04TCN 125:2006,Rắn hổ mang ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 125:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT NUÔI RẮN HỔ MANG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm này quy

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 86:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi trăn đất và trăn gấm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN86:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN86:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quy phạm kỹ thuật nuôi trăn đất,Quy phạm kỹ thuật nuôi trăn gấm ,04TCN 86:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 86:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT NUÔI TRĂN ĐẤT VÀ TRĂN GẤM 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm kỹ thuật

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 87:2006 về quy phạm kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN87:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN87:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Kỹ thuật nuôi cá sấu nước ngọt,Cá sấu nước ngọt ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 87:2006 QUY PHẠM KỸ THUẬT VỀ NUÔI CÁ SẤU NƯỚC NGỌT 1. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Mục tiêu, nội dung Quy phạm kỹ thuật này quy định các kỹ thuật chủ

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7447-7-710:2006 (IEC 60364-7-710:2002) về Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà - Phần 7 - 710: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt - Khu vực y tế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7447-7-710:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7447-7-710:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Hệ thống lắp đặt điện của các toà nhà,Hệ thống lắp đặt điện,Hệ thống lắp đặt đặc biệt,Khu vực y tế ,TCVN 7447-7-710:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7447-7-710:2006 IEC 60364-7-710:2002 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN CỦA CÁC TÒA NHÀ -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

71

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7590-2-8:2006 (IEC 61347-2-8 : 2006) về Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-8: Yêu cầu cụ thể đối với Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7590-2-8:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-8:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Bộ điều khiển bóng đèn, Balát dùng cho bóng đèn huỳnh quang,TCVN 7590-2-8:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7590-2-8 : 2006 IEC 61347-2-8 : 2006 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN - Phần 2-8 : YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BALÁT DÙNG CHO BÓNG ĐÈN

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6365-3:2006 về Dây thép làm lò xo cơ khí - Phần 3: Dây thép tôi và ram trong dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6365-3:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6365-3:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Dây thép tôi và ram trong dầu,Dây thép làm lò xo cơ khí ,TCVN 6365-3:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6365-3:2006 DÂY THÉP LÀM LÒ XO CƠ KHÍ - PHẦN 3: DÂY THÉP TÔI VÀ RAM TRONG DẦU Steel wire for mechanical springs - Part 3:

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1597-1:2006 (ISO 34-1 : 2004) về cao su, lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ bền xé rách – Phần 1: Mẫu thử dạng quần, góc và cong lưỡi liềm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN1597-1:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1597-1:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền xé rách ,Mẫu thử dạng quần,Mẫu thử ,Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo,Cao su lưu hóa ,Cao su,TCVN 1597-1:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1597-1 : 2006 ISO 34-1 : 2004 CAO SU, LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN XÉ

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6306-1:2006 (IEC 60076-1 : 2000) về máy biến áp điện lực - phần 1: quy định chung do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ban hành

TCVN6306-1:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-1:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Máy biến áp điện lực,Quy định chung,TCVN 6306-1:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6306-1:2006 IEC 60076-1 : 2000 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 1: QUI ĐỊNH CHUNG Power transformers – Part 1: General

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 256-1:2006 về Vật liệu kim loại – Thử độ cứng Brinell- Phần 1: Phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN256-1:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN256-1:2006,***,Phương pháp thử,Vật liệu kim loại,Thử độ cứng Brinell,TCVN 256-1:2006,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 256-1 : 2006 (ISO 6506-1 : 2005); TCVN 256-2 : 2006 (ISO 6506-2 : 2005); TCVN 256-3 : 2006 (ISO 6506-3 : 2005). VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ ĐỘ CỨNG BRINELL

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7572-2:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Phương pháp thử,Phần 2,Xác định thành phần hạt,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-2 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HẠT Aggregates for concrete and mortar –

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7578-2:2006 (ISO 6336-2 : 1996) về Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - Phần 2: Tính toán độ bền bề mặt (tiếp xúc)

TCVN7578-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7578-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7578-2 : 2006 ISO 6336-2 : 1996 TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG TẢI CỦA BÁNH RĂNG THẲNG VÀ BÁNH RĂNG NGHIÊNG - PHẦN 2: TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN BỀ MẶT (TIẾP XÚC) Calculation of load capacity of spur and helical gears -

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7578-3:2006 (ISO 6336-3 : 1996) về Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - Phần 3: Tính toán độ bền uốn của răng

TCVN7578-3:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7578-3:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7578-3 : 2006 ISO 6336-3 : 1996 TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG TẢI CỦA BÁNH RĂNG THẲNG VÀ BÁNH RĂNG NGHIÊNG - PHẦN 3 - TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN UỐN CỦA RĂNG Calculation of load capacity of spur and helical gears - Part

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

79

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 126:2006 về hướng dẫn kỹ thuật trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng trồng để cung cấp gỗ lớn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN126:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN126:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trồng cây gỗ lá rộng dưới tán rừng,Cung cấp gỗ lớn,04TCN 126:2006,Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng ,Hướng dẫn kỹ thuật ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 126:2006 HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TRỒNG CÂY GỖ LÁ RỘNG DƯỚI TÁN RỪNG TRỒNG ĐỂ CUNG CẤP GỖ LỚN

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 130:2006 về quy phạm kỹ thuật trồng rừng giổi xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN130:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN130:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Rừng giổi xanh,Quy phạm kỹ thuật trồng rừng giổi xanh ,04TCN 130:2006,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 130:2006 QUI PHẠM KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG GIỔI XANH 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Qui phạm này qui định nội dung

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11