Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 4869 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6390:2006 (CODEX STAN 94 – 1981, REV.1 - 1995) về cá trích và các sản phẩm cá trích đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6390:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6390:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cá trích ,Các sản phẩm dạng cá trích đóng hộp ,TCVN 6390:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6390 : 2006 CODEX STAN 94 – 1981, REV.1 - 1995 CÁ TRÍCH VÀ CÁC SẢN PHẨM CÁ TRÍCH ĐÓNG HỘP Canned sardines and sardine-type products

Ban hành: 29/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6388:2006 (CODEX STAN 70 – 1981, REV.1- 1995) về cá ngừ đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6388:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6388:2006,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cá ngừ đóng hộp ,TCVN 6388:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6388 : 2006 CODEX STAN 70 – 1981, REV.1- 1995 CÁ NGỪ ĐÓNG HỘP Canned tuna and bonito Lời nói đầu TCVN 6388 : 2006 thay thế TCVN 6388 : 1998;

Ban hành: 29/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5649:2006 về thủy sản khô - yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5649:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5649:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu vệ sinh,Thủy sản khô,TCVN 5649:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5649 : 2006 THUỶ SẢN KHÔ – YÊU CẦU VỆ SINH Dried aquatic products – Hygienic requirements Lời nói đầu TCVN 5649 : 2006 thay thế TCVN 5649 : 1992;

Ban hành: 29/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

44

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6387:2006 (CODEX STAN 37 : 1981, REV.1 : 1995) về tôm đóng hộp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6387:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6387:2006,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Tôm đóng hộp ,TCVN 6387:2006 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6387 : 2006 CODEX STAN 37 – 1981, REV.1 - 1995 TÔM ĐÓNG HỘP Canned shrimps or prawns Lời nói đầu TCVN 6387 : 2006 thay thế TCVN 6387 : 1998;

Ban hành: 29/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5289:2006 về thuỷ sản đông lạnh - Yêu cầu vệ sinh do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5289:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5289:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu vệ sinh,Sản phẩm thuỷ sản đông lạnh ,Thuỷ sản đông lạnh ,TCVN 5289:2006,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5289 : 2006 THỦY SẢN ĐÔNG LẠNH – YÊU CẦU VỆ SINH Frozen aquatic products – Hygienic requirements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: 29/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 194:2006 về nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN194:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN194:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 194:2006,Nhà cao tầng,Công tác khảo sát địa kỹ thuật,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 194:2006 NHÀ CAO TẦNG – CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT High Rise Building – Guide for Geotechnical Investigation LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn

Ban hành: 24/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

47

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 361:2006 về chợ - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN361:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN361:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN361:2006,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng,Chợ tiêu chuẩn thiết kế ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 361:2006 CHỢ -  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Markets - Design Standard 1. Phạm vi áp dụng 1.1.  Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế xây dựng mới

Ban hành: 19/04/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

48

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 367:2006 về vật liệu chống thấm trong xây dựng - phân loại do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN367:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN367:2006,Bộ Xây dựng, Xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan ,TCXDVN 367: 2006 ,Vật liệu chống thấm trong xây dựng,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 367 : 2006 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM TRONG XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI Waterproofing Materials for Construction - Classification

Ban hành: 16/04/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

49

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2006 về chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN366:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN366:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 366:2006 ,Chỉ dẫn kỹ thuật ,Công tác khảo sát địa chất công trình,Công trình xây dựng vùng Karst,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 366:2006 Biên soạn lần 1 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY

Ban hành: 12/04/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 368:2006 về vật liệu chống thấm - sơn nhũ tương bitum polyme do Bộ Xây dựng ban hành

TCVN368:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN368:2006,Bộ Xây dựng,TCVN 368:2006 ,Vật liệu chống thấm,Bộ Xây dựng,Sơn nhũ tương bitum polyme,Xây dựng TCVN 368: 2006 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - SƠN NHŨ TƯƠNG BITUM POLYME Waterproofing materials - Emulsified bitumen - polymer paint Lời nói đầu TCVN…368..:2006 do Tiểu Ban Kỹ thuật tiêu

Ban hành: 29/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

51

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 33:2006 về cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN33:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN33:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 33: 2006 ,Cấp nước,Mạng lưới đường ống và công trình,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 33 : 2006 CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH -TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ WATER SUPPLY - DISTRIBUTION SYSTEM AND FACILITIES -

Ban hành: 17/03/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 364: 2006 vê tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN364:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN364:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN364:2006,Xử lý số liệu GPS trắc địa công trình,Tiêu chuẩn kỹ thuật đo,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 364: 2006 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐO VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU GPS TRONG TRẮC ĐỊA CÔNG TRÌNH The technical specification for Engineering survey

Ban hành: 28/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

53

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 363:2006 về kết cấu bê tông cốt thép đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN363:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN363:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 363: 2006 ,Kết cấu bê tông cốt thép,Đánh giá độ bền,Các bộ phận kết cấu chịu uốn ,Phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 363: 2006 KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CỦA CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU CHỊU

Ban hành: 24/02/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

54

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 374:2006 về hỗn hợp bê tông trộn sẵn - các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu do Bộ xây dựng ban hành

TCXDVN374:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN374:2006,Bộ Xây dựng,TCXDVN 374:2006,Hỗn hợp bê tông trộn sẵn,Đánh giá chất lượng và nghiệm thu,Bộ Xây dựng,Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 374:2006 HỖN HỢP BÊ TÔNG TRỘN SẴN – CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ CHẤT

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

55

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7570:2006 về cốt liệu cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7570:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7570:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7570:2006,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7570:2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA ( YÊU CẦU KỸ THUẬT Aggregates for concrete and mortar - Specifications Lời nói

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5886:2006 (ISO 783 : 1999) về Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5886:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5886:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thử kéo ở nhiệt độ cao,TCVN 5886:2006 ,Vật liệu kim loại,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5886 : 2006 ISO 783 : 1999 VẬT LIỆU KIM LOẠI –  THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ CAO Metallic materials - Tensile testing at elevated temperature Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6785:2006 về Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu dùng cho động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6785:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6785:2006,***,Phương tiện giao thông đường bộ,Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô ,Chất gây ô nhiễm từ ô tô ,Chất gây ô nhiễm từ nhiên liệu động cơ ,Phê duyệt kiểu ,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,Phương pháp thử trong phê duyệt kiểu ,TCVN 6785:2006 ,Giao thông,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

58

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1596:2006 (ISO 36 : 2005) về Cao su, lưu hoá hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ kết dính với sợi dệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN1596:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1596:2006,***,Xác định độ kết dính với sợi dệt,Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo, TCVN 1596:2006 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1596 : 2006 ISO 36 : 2005 CAO SU, LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO – XÁC ĐỊNH ĐỘ KẾT DÍNH VỚI SỢI DỆT Rubber, vulcanized or thermoplastic –

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 239:2006 về bê tông nặng - chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông trên kết cấu công trình

TCXDVN239:2006,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN239:2006,***,TCXDVN239:2005,Bê tông nặng,Chỉ dẫn đánh giá cường độ bê tông ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 239 : 2006 BÊ TÔNG NẶNG - CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG TRÊN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH Heavyweight concrete - Guide to assessment of concrete strength in existing

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6567:2006 về phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hoá lỏng và động cơ sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử khí thải ô nhiễm trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6567:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6567:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6567 : 2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - ĐỘNG CƠ CHÁY DO NÉN, ĐỘNG CƠ CHÁY CƯỠNG BỨC SỬ DỤNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG VÀ ĐỘNG CƠ SỬ DỤNG KHÍ THIÊN NHIÊN LẮP TRÊN ÔTÔ - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ KHÍ THẢI Ô NHIỄM TRONG

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201