Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 4890 tiêu chuẩn

401

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9820:2013 (ISO 10203:2006) về Quặng sắt - Xác định canxi - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9820:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9820:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9820:2013 ISO 10203:2006 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH CANXI - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Iron ores - Determination of calcium - Flame atomic absorption spectrometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

402

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9821:2013 (ISO 10204:2006) về Quặng sắt - Xác định magie - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN9821:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9821:2013,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9821:2013 ISO 10204:2006 QUẶNG SẮT - XÁC ĐỊNH MAGIE - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Iron ores - Determination of magnesium - Flame atomic absorption spectrometric method Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2014

403

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9814:2013 (ISO 18894:2006) về Cốc - Xác định chỉ số khả năng phản ứng cốc (CRI) và độ bền cốc sau phản ứng (CSR)

TCVN9814:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9814:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9814:2013 ISO 18894:2006 CỐC - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG CỐC (CRI) VÀ ĐỘ BỀN CỐC SAU PHẢN ỨNG (CSR) Coke - Determination of coke reactivity index (CRI) and coke strength after reaction (CSR) Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

404

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10136:2013 (ISO/TS 17996:2006) về Phomat – Xác định tính chất lưu biến bằng nén đơn trục ở tốc độ dịch chuyển không đổi

TCVN10136:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10136:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10136:2013 ISO/TS 17996:2006 PHOMAT - XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT LƯU BIẾN BẰNG NÉN ĐƠN TRỤC Ở TỐC ĐỘ DỊCH CHUYỀN KHÔNG ĐỔI Cheese - Determination of rheological properties by uniaxial compression at constant displacement

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

405

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10072:2013 (ISO 18895:2006) về Giầy dép - Phương pháp thử chi tiết độn cứng - Độ bền mỏi

TCVN10072:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10072:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10072:2013 ISO 18895:2006 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHI TIẾT ĐỘN CỨNG - ĐỘ BỀN MỎI Footwear - Test methods for shanks - Fatigue resistance Lời nói đầu TCVN 10072:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 18895:2006

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

406

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10073:2013 (ISO 18896:2006) về Giầy dép - Phương pháp thử chi tiết độn cứng - Độ cứng theo chiều dọc

TCVN10073:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10073:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10073:2013 ISO 18896:2006 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHI TIẾT ĐỘN CỨNG – ĐỘ CỨNG THEO CHIỀU DỌC Footwear - Test methods for shanks - Longitudinal stiffness Lời nói đầu TCVN 10073:2013 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

407

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10089: 2013 (EN 648:2006) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm – Xác định độ bền màu của giấy và cáctông được làm trắng bằng chất huỳnh quang

TCVN10089:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10089:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10089:2013 EN 648:2006 GIẤY VÀ CÁCTÔNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU CỦA GIẤY VÀ CÁC TÔNG ĐƯỢC LÀM TRẮNG BẰNG CHẤT HUỲNH QUANG Paper and board intended to come into contact with foodstuffs – Determination of the

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

408

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10087:2013 (EN 646:2006) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm – Xác định độ bền màu của giấy và cáctông được nhuộm màu

TCVN10087:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10087:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10087 : 2013 EN 646:2006 GIẤY VÀ CÁCTÔNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU CỦA GIẤY VÀ CÁCTÔNG ĐƯỢC NHUỘM MÀU Paper and board intended to come into contact with foodstuffs - Determination

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

409

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9553:2013 (ISO 4098:2006) về Vải tráng phủ cao su hoặc chất dẻo - Xác định độ chống hư hỏng do uốn

TCVN9553:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9553:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9554:2013 ISO 4098:2006 DA - PHÉP THỬ HÓA - XÁC ĐỊNH CHẤT TAN TRONG NƯỚC, CHẤT VÔ CƠ TAN TRONG NƯỚC VÀ CHẤT HỮU CƠ TAN TRONG NƯỚC Leather- Chemical tests - Determination of water-soluble matter, water-soluble inorganic

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

410

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9971:2013 (ISO 18252:2006) về Chất béo sữa dạng khan – Xác định thành phần sterol bằng sắc ký khí lỏng (Phương pháp thông dụng)

TCVN9971:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9971:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9971:2013 ISO 18252:2006 CHẤT BÉO SỮA DẠNG KHAN – XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN STEROL BẰNG SẮC KÝ KHÍ LỎNG (PHƯƠNG PHÁP THÔNG DỤNG) Anhydrous milk fat – Determination of sterol composition by gas liquid chromatography (Routine

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

411

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10181:2013 (ISO 8180:2006) về Đường ống bằng gang dẻo - Lớp bọc Polyetylen sử dụng tại hiện trường

TCVN10181:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10181:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10181:2013 ISO 8180:2006 ĐƯỜNG ỐNG BẰNG GANG DẺO - LỚP BỌC POLYETYLEN SỬ DỤNG TẠI HIỆN TRƯỜNG Ductile iron pipelines - Polyethylene sleeving for site application Lời nói đầu TCVN 10181:2013 hoàn toàn tương với

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

412

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7163:2013 (ISO 10297 : 2006) về Chai chứa khí di động - Van chai - Đặc tính kỹ thuật và thử kiểu

TCVN7163:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7163:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7163 : 2013 ISO 10297 : 2006 CHAI CHỨA KHÍ DI ĐỘNG - VAN CHAI ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ THỬ KIỂU  Transportable gas cylinders – Cylider valves - Specification and type testing Lời nói đầu TCVN 7163:2013 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

413

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9663:2013 (ISO 21543:2006) về Sản phẩm sữa - Hướng dẫn áp dụng đo phổ hồng ngoại gần

TCVN9663:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9663:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9663:2013 ISO 21543:2006 SẢN PHẨM SỮA – HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN Milk products – Guidelines for the application of near infrared spectrometry Lời nói đầu TCVN 9663:2013 hoàn thành tương đương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

414

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9590:2013 (ISO 16472:2006) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng xơ xử lý bằng chất tẩy trung tính và amylaza (aNDF)

TCVN9590:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9590:2013,***,Xác định hàm lượng xơ xử lý,Thức ăn chăn nuôi,chất tẩy trung tính ,TCVN 9590:2013 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9590:2013 ISO 16472:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ XỬ LÝ BẰNG CHẤT TẨY TRUNG TÍNH VÀ AMYLAZA (aNDF) Animal feeding stuffs -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

415

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9970:2013 (ISO 12078:2006) về Chất béo sữa dạng khan – Xác định thành phần sterol bằng sắc ký khí lỏng (Phương pháp chuẩn)

TCVN9970:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9970:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9970:2013 ISO 12078:2006 CHẤT BÉO SỮA DẠNG KHAN – XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN STEROL BẰNG SẮC KÝ KHÍ LỎNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Anhydrous milk fat – Determination of sterol composition by gas liquid chromatography

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

416

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9312:2013 (ISO 14245 : 2006) về Chai chứa khí - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm van chai LPG - Van tự đóng kín

TCVN9312:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9312:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9312 : 2013 ISO 14245 : 2006 CHAI CHỨA KHÍ - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ THỬ NGHIỆM VAN CHAI LPG - VAN TỰ ĐÓNG KÍN Gas cylinders - Specifications and testing of LPG cylinder valves - Self closing Lời nói đầu TCVN 9312:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

417

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9313:2013 (ISO 15995:2006) về Chai chứa khí - Đặc tính kỹ thuật và thử nghiệm van chai LPG - Van vận hành bằng tay

TCVN9313:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9313:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9313:2013 ISO 15995:2006 CHAI CHỨA KHÍ - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ THỬ NGHIỆM VAN CHAI LPG - VAN VẬN HÀNH BẰNG TAY Gas cylinders - Specification and testing of LPG cylinder valves - Manually operated Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

418

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9636:2013 (ISO 8870 : 2006) về Sữa và sản phẩm sữa - Phương pháp phát hiện thermonuclease tạo thành do staphylococci dương tính với coagulase

TCVN9636:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9636:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9636 : 2013 ISO 8870 : 2006 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA – PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN THERMONUCLEASE TẠO THÀNH DO STAPHYLOCOCCI DƯƠNG TÍNH VỚI COAGULASE Milk and milk-based products – Detection of thermononuclease produced

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

419

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-6:2017 (ISO 11064-6:2006) về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 6: Các yêu cầu về môi trường đối với trung tâm điều khiển

TCVN12108-6:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12108-6:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12108-6:2017 ISO 11064-6:2006 THIẾT KẾ ECGÔNÔMI CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN - PHẦN 6: CÁC YÊU CẦU VỀ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN Ergonomic design of control centres - Part 6: Environmental requirements

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

420

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11925:2017 (ISO 20837:2006) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm - Yêu cầu về chuẩn bị mẫu để phát hiện định tính

TCVN11925:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11925:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11925:2017 ISO 20837:2006 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHẢN ỨNG CHUỖI POLYMERASE (PCR) ĐỂ PHÁT HIỆN VI SINH VẬT GÂY BỆNH TỪ THỰC PHẨM - YÊU CẦU VỀ CHUẨN BỊ MẪU ĐỂ PHÁT HIỆN ĐỊNH TÍNH

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251