Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 4890 tiêu chuẩn

221

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-19:2006 (IEC 60601-2-19:1990, With Amendment 1:1996) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-19: Yêu cầu riêng về an toàn của lồng ấp trẻ sơ sinh

TCVN7303-2-19:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-19:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7303-2-19:2006 IEC 60601-2-19:1990 WITH AMENDMENT 1:1996 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-19: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH Medical electrical equipment - Part 2-19: Particular requirements

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

222

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-22:2006 (IEC 60601-2-22:1995) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-22: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị chẩn đoán và điều trị bằng laze

TCVN7303-2-22:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-22:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7303-2-22:2006 IEC 60601-2-22:1995 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-22: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG LAZE Medical electrical equipment - Part 2-22: Particular requirements for the

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

223

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-2:2006 (IEC 60601-2-2:2002) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-2: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị phẫu thuật cao tần

TCVN7303-2-2:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-2:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7303-2-2:2006 IEC 60601-2-2:1998 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-2: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ PHẪU THUẬT CAO TẦN Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the safety of high

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

224

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-3:2006 (IEC 60601-2-3:1991, With Amendment 1:1998) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-3: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị điều trị bằng sóng ngắn

TCVN7303-2-3:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-3:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7303-2-3:2006 IEC 60601-2-3:1991 WITH AMENDMENT 1:1998 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-3: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ BẰNG SÓNG NGẮN Medical electrical equipment - Part 2-3: Particular requirements

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

225

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-5:2006 (IEC 60601-2-5:2000) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-5: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị vật lý trị liệu bằng siêu âm

TCVN7303-2-5:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-5:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7303-2-5:2006 IEC 60601-2-5:2000 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-5: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ VẬT LÝ TRỊ LIỆU BẰNG SIÊU ÂM Medical electrical equipment - Part 2-5: Particular requirements for the safety

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

226

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-7:2006 (IEC 60601-2-7:1998) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-7: Yêu cầu riêng về an toàn của bộ nguồn cao áp dùng cho máy X quang chẩn đoán

TCVN7303-2-7:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-7:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7303-2-7:2006 IEC 60601-2-7:1998 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-7: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA BỘ NGUỒN CAO ÁP DÙNG CHO MÁY X QUANG CHẨN ĐOÁN Medical electrical equipment - Part 2-7: Particular requirements for the

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

227

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-8:2006 (IEC 60601-2-8 : 1987, With Amendment 1 : 1997) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-8: Yêu cầu riêng về an toàn của máy X quang điều trị hoạt động ở dải điện áp từ 10 kV đến 1 MV

TCVN7303-2-8:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-8:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-8 : 2006 IEC 60601-2-8 : 1987 WITH AMENDMENT 1 : 1997 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-8: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA MÁY X QUANG ĐIỀU TRỊ HOẠT ĐỘNG Ở DẢI ĐIỆN ÁP TỪ 10 kV ĐẾN 1 MV

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

228

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-18:2006 (IEC 60601-2-18:1996, With Amendment 1:2000) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-18: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị nội soi

TCVN7303-2-18:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-18:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7303-2-18:2006 IEC 60601-2-18:1996 WITH AMENDMENT 1:2000 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-18: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ NỘI SOI Medical electrical equipment - Part 2-18: Particular requirements for the

Ban hành: 28/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

229

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 04:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - thạch anh do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN04:2006,Tiêu chuẩn ngành 24TCN04:2006,Bộ Công nghiệp,Nguyên liệu để sản xuất ,Sứ dân dụng cao cấp,Bộ Công nghiệp,Thạch anh ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24TCN 04:2006 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SỨ DÂN DỤNG CAO CẤP - THẠCH ANH Raw material for producing hard porcelain tableware - Quartz LỜI NÓI ĐẦU 24 TCN 04: 2006

Ban hành: 25/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

230

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 692:2006 về Giống dưa chuột - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

10TCN692:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN692:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 692 : 2006 GIỐNG DƯA CHUỘT-QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Cucumber Varieties-Procedure to conduct tests for Value of Cultivation and Use (Ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

231

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 688:2006 về Giống su hào - Khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng

10TCN688:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN688:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 688 : 2006 GIỐNG SU HÀO-QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Kohlrabi Varieties-Procedure to conduct tests for Value of Cultivation and Use (Ban hành kèm theo

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

232

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 690:2006 về Giống ớt - Khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định

10TCN690:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN690:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 690 : 2006 GIỐNG ỚT-QUI PHẠM KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH Sweet pepper, Hot pepper, Paprika, Chilli Varieties-Procedure to conduct tests for Distinctness, Uniformity

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

233

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 691:2006 về Giống ớt - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

10TCN691:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN691:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 691 : 2006 GIỐNG ỚT-QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Hot pepper and Sweet pepper Varieties-Procedure to conduct tests for Value of Cultivation and Use (Ban hành kèm theo

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

234

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 340:2006 về Giống lạc - Quy phạm khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng

10TCN340:2006,Tiêu chuẩn ngành 10TCN340:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 340 : 2006 GIỐNG LẠC-QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ GIÁ TRỊ SỬ DỤNG Groundnut Varieties-Procedure to conduct tests for Value of Cultivation and Use (Soát xét lần 2) (Ban hành kèm

Ban hành: 12/06/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

235

Tiêu chuẩn ngành 24TCN 05:2006 về nguyên liệu để sản xuất sứ dân dụng cao cấp - đất sét do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN05:2006,Tiêu chuẩn ngành 24TCN05:2006,Bộ Công nghiệp,24TCN 05:2006 ,Nguyên liệu để sản xuất ,Sứ dân dụng cao cấp,Bộ Công nghiệp,Đất sét ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 24TCN 05:2006 NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SỨ DÂN DỤNG CAO CẤP - ĐẤT SÉT Raw material for producing hard porcelain tableware - Clay Lời nói đầu 24 TCN

Ban hành: 26/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

236

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 307:2006 về phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - ôtô – yêu cầu an toàn chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN307:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN307:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 307:06,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Ôtô ,Yêu cầu an toàn chung,Bộ Giao thông vận tải,Tiêu chuẩn ngành 22TCN 307:06 ,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 307:2006 VỀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ - ÔTÔ – YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG Ban

Ban hành: 10/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

237

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 347:2006 về phương tiện giao thông đường sắt - toa xe khách – yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN347:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN347:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 347:2006 ,Phương tiện giao thông đường sắt,Yêu cầu kỹ thuật,Toa xe khách ,Sản xuất lắp ráp mới ,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 347:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - TOA XE KHÁCH – YÊU CẦU KỸ THUẬT KHI SẢN XUẤT,

Ban hành: 04/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

238

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 349:2006 về phương tiện giao thông đường sắt - toa xe - phương pháp kiểm tra khi sản xuất, lắp ráp mới do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN349:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN349:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 349:2006 ,Phương tiện giao thông đường sắt,Toa xe ,Phương pháp kiểm tra,Bộ Giao thông vận tải,Sản xuất lắp ráp mới ,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 349:2006 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT - TOA XE - PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHI SẢN XUẤT, LẮP RÁP

Ban hành: 04/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

239

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 348:2006 về yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN348:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN348:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 348:2006 ,Yêu cầu về an toàn kỹ thuật ,Bảo vệ môi trường,Phương tiện giao thông đường sắt,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 348:2006 YÊU CẦU VỀ AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT (Ban

Ban hành: 04/05/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2013

240

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 345:2006 về quy trình công nghệ thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN345:2006,Tiêu chuẩn ngành 22TCN345:2006,Bộ Giao thông vận tải,22TCN 345:2006 ,Quy trình công nghệ,Thi công và nghiệm thu,Lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao ,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 345:2006 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU LỚP PHỦ MỎNG BÊ TÔNG NHỰA CÓ ĐỘ NHÁM CAO  (Ban hành kèm theo Quyết

Ban hành: 19/04/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250