Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 4886 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-247:2006 về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat - B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-247:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-247:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Sử dụng trên tàu biển ,Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN 68-247:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 247: 2006 THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT-B SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT INMARSAT-B SHIP EARTH STATION EQUIPMENT

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

202

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-240:2006 về thiết bị điện loại VHF sử dụng trên sông - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-240:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-240:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Sử dụng trên sông,Yêu cầu kỹ thuật ,Thiết bị điện loại VHF ,TCN 68-240:2006 ,Điện - điện tử TCN 68 - 240: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF SỬ DỤNG TRÊN SÔNG YÊU CẦU KỸ THUẬT VHF RADIOTELEPHONE USED ON INLAND WATERWAYS TECHNICAL REQUIREMENTS

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-237:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS - CDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-237:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-237:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điểm,Thiết bị vô tuyến điểm đa điểm ,Yêu cầu kỹ thuật ,Truy nhập DS - CDMA ,TCN 68-237:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 237: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP DS-CDMA YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

204

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-238:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH - CDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-238:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-238:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điểm,Thiết bị vô tuyến điểm đa điểm ,Yêu cầu kỹ thuật ,Truy nhập FH - CDMA ,TCN 68-238:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 238: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP FH-CDMA YÊU

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-239:2006 về thiết bị điện loại VHF dùng trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-239:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-239:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị điện loại VHF,Sử dụng trên tàu cứu nạn ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN 68-239:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 239: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF DÙNG TRÊN TÀU CỨU NẠN YÊU CẦU KỸ THUẬT VHF radiotelephone used on the survival craft Technical

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-235:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-235:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-235:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điểm,Thiết bị vô tuyến điểm đa điểm ,Truy nhập TDMA ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN 68-235:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 235: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP TDMA YÊU CẦU KỸ THUẬT Point to

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

207

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-236:2006 về thiết bị vô tuyến điểm - Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMA - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-236:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-236:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điểm,Thiết bị vô tuyến điểm đa điểm ,Truy nhập FDMA ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN68-236:2006,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 236: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỂM - ĐA ĐIỂM DẢI TẦN DƯỚI 1 GHZ SỬ DỤNG TRUY NHẬP FDMA YÊU CẦU KỸ

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-234:2006 về thiết bị vi ba số SDH điểm - Điểm dải tần tới 25 GHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-234:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-234:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điểm dải tần tới 25 GHz ,Thiết bị vi ba số SDH điểm,TCN 68-234:2006 ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 234: 2006 THIẾT BỊ VI BA SỐ SDH ĐIỂM – ĐIỂM DẢI TẦN TỚI 15 GHz YÊU CẦU KỸ THUẬT POINT-TO-POINT SDH RADIO EQUIPMENTS OPERATING IN THE

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-161:2006 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-161:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-161:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-161:2006,Phòng chống ảnh hưởng đường dây điện lực,Cáp thông tin,Trạm thu phát vô tuyến,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-161:2006 (Soát xét lần 1) PHÒNG CHỐNG ẢNH HƯỞNG

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-246:2006 về thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ trường do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-246:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-246:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị phát hình quảng bá,Sử dụng công nghệ tương tự,Tương thích điện từ,Yêu cầu về phổ tần,Phổ tần và tương thích điện từ,Yêu cầu về tương thích điện từ,TCN 68-246:2006 ,Điện - điện tử TCN 68 - 246: 2006 THIẾT BỊ PHÁT HÌNH QUẢNG BÁ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-245:2006 về thiết bị đầu cuối thông tin di động IMT - 2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W - CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-245:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-245:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị đầu cuối thông tin di động,IMT - 2000 CDMA ,Yêu cầu kỹ thuật ,Trải phổ trực tiếp ,TCN 68-245:2006 ,Điện - điện tử  TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 245: 2006 THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT-2000 CDMA TRẢI PHỔ TRỰC TIẾP (W-CDMA FDD)

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

212

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-243:2006 về thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz - 25 MHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-243:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-243:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến cự ly ngắn,Dải tần từ 9 kHz - 25 MHz ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 243: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LÝ NGẮN DẢI TẦN TỪ 9 kHz – 25 MHz YÊU CẦU KỸ THUẬT SHORT RANGE DEVICES - RADIO EQUIPMENT IN THE FREQUENCY RANGE 9

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-244:2006 về thiết bị vô tuyến nghiệp dư - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-244:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-244:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Yêu cầu kỹ thuật,Thiết bị vô tuyến nghiệp dư,TCN 68-244:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 244: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN NGHIỆP DƯ YÊU CẦU KỸ THUẬT RADIO AMATEUR EQUIPMENT TECHNICAL REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-242:2006 về thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông

TCN68-242:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-242:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị thu phát vô tuyến,Kỹ thuật điều chế trải phổ ,Băng tần 2,4 GHz,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN68-242:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 242: 2006 THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TRẢI PHỔ TRONG BĂNG TẦN 2,4 GHZ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

215

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-241:2006 về thiết bị điện thoại dùng cho nghiệp vụ lưu động hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-241:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-241:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Nghiệp vụ lưu động hàng hải ,Thiết bị điện thoại ,TCN 68-241:2006 ,Yêu cầu kỹ thuật,Điện - điện tử TCN 68 - 241: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF DÙNG CHO NGHIỆP VỤ LƯU ĐỘNG HÀNG HẢI YÊU CẦU KỸ THUẬT VHF RADIOTELEPHONE FOR THE MARITIME MOBILE SERVICE

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

216

Tiêu chuẩn ngành TCN68-174:2006 về quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-174:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-174:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Quy phạm chống sét và tiếp đất,TCN68-174:2006,Công trình viễn thông,Bộ Bưu chính Viễn thông,Tiêu chuẩn ngành,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN68-174:2006 (Soát xét lần 1) QUY PHẠM CHỐNG SÉT VÀ TIẾP ĐẤT CHO CÁC CÔNG

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

217

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 20:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp

11TCN20:2006,Tiêu chuẩn ngành 11TCN20:2006,Bộ Công nghiệp,Điện - điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN Phần III TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP 11 TCN - 20 - 2006 Hà Nội - 2006 MỤC LỤC Phần III Trang bị phân phối vỡ trạm biến áp

Ban hành: 11/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

218

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 21:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động

11TCN21:2006,Tiêu chuẩn ngành 11TCN21:2006,Bộ Công nghiệp,Điện - điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN Phần IV BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG 11 TCN - 21 - 2006 Hà Nội - 2006 Mục lục Phần IV BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG Chương IV.1 BẢO VỆ LƯỚI

Ban hành: 11/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

219

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 19:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

11TCN19:2006,Quy chuẩn 11TCN19:2006,Bộ Công nghiệp,Điện - điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN Phần II HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN 11 TCN - 19 - 2006 Hà Nội - 2006 MỤC LỤC Phần II HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN Chương II.1 HỆ DẪN ĐIỆN NHỎ

Ban hành: 11/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

220

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung

11TCN18:2006,Tiêu chuẩn ngành 11TCN18:2006,Bộ Công nghiệp,Điện - điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 11 TCN - 18 - 2006 Hà Nội - 2006 MỤC LỤC Phần I QUY ĐỊNH CHUNG Chương I.1 PHẦN CHUNG • Phạm vi áp

Ban hành: 11/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69