Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 65451 văn bản

161

Quyết định 115/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 19/2008/QĐ-UBND quy định về cấp giấy phép xây dựng tạm đối với công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

115/2009/QD-UBND,Quyết định 115 2009,Tỉnh Bắc Giang,Cấp giấy phép xây dựng,Công trình nhà ở riêng lẻ,Vùng đã có quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 30/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

162

Quyết định 115/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục thuế trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2009/QD-TTg,Quyết định 115 2009,Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 115/2009/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

163

Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008 - 2020

115/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2009,Tỉnh Quảng Bình,Quy hoạch bảo vệ rừng,Quy hoạch phát triển rừng ,Quy hoạch bảo vệ rừng Quảng Bình ,Quy hoạch phát triển rừng Quảng Bình ,Quy hoạch phát triển rừng 2008 - 2020,Quy hoạch bảo vệ rừng 2008 - 2020,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH --------

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

164

Thông tư 115/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 119/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 do Bộ Tài chính ban hành

115/2009/TT-BTC,Thông tư 115 2009,Bộ Tài chính,Quản lý vốn đầu tư,Quyết toán vốn đầu tư,Thanh toán vốn đầu tư,Hướng dẫn,Đầu tư,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 115

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

165

Nghị quyết 115/2008/NQ-HĐND về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi do tỉnh Thanh Hóa ban hành

115/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2008,Tỉnh Thanh Hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2008 /NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 20

Ban hành: 20/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2013

166

Quyết định 115/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

115/2008/QD-BTC,Quyết định 115 2008,Bộ Tài chính,Điều chỉnh mức thuế suất,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

167

Quyết định 115/2008/QĐ-BNN ban hành Quy định tạm thời về yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

115/2008/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHÒNG KIỂM NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đư ợc Quốc hội khóa XI

Ban hành: 03/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

168

Thông tư 115/2008/TT-BTC hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do Bộ Tài chính ban hành

25/4/2006, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ và cơ quan Nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ), để thực hiện chế độ cải cách tiền lương trong năm 2009. - Các Bộ, cơ quan Trung ương hướng dẫn các

Ban hành: 02/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

169

Nghị định 115/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 143/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi

115/2008/ND-CP,Nghị định 115 2008,Chính phủ,Pháp lệnh khai thác công trình thủy lợi,Khai thác công trình thủy lợi,Bảo vệ công trình thủy lợi,Pháp lệnh Công trình thủy lợi,Pháp lệnh bảo vệ công trình thủy lợi,Công trình thủy lợi,Hướng dẫn,Sửa đổi,Bổ sung,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------ CỘNG

Ban hành: 14/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2008

170

Quyết định 115/QĐ-QLD về danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục quản lý dược ban hành

115/QD-QLD,Quyết định 115 2004,Cục Quản lý dược,Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng sức khỏe,Mỹ phẩm ảnh hưởng sức khỏe,Mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe,Mỹ phẩm ảnh hưởng sức khoẻ con người ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

171

Quyết định 115/2008/QĐ-TTg về công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2008/QD-TTg,Quyết định 115 2008,Thủ tướng Chính phủ,Sử dụng tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Cơ quan nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 27/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

172

Hiệp định số 115/2004/LPQT về hợp tác trong lĩnh vực đường sắt giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Mông Cổ

Điều ước quốc tế 115 2004,Chính phủ,Hiệp định hợp tác đường sắt,Việt Nam Mông Cổ,115/2004/LPQT,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** Số: 115/2004/LPQT Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2004 Hiệp định riêng giữa Chính

Ban hành: 25/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

173

Nghị quyết 115/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án Phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

115/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2008,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2008/NQ-HĐND Biên Hòa,

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2013

174

Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

115/2012/TTLT-BTC-BLDTBXH,Thông tư liên tịch 115 2012,Bộ Tài chính,Bộ Lao động - Thương binh và X,Quản lý sử dụng kinh phí,Đề án trợ giúp xã hội ,Phục hồi chức năng cho người tâm thần,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

175

Quyết định 115/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy định bồi thường giải phóng mặt bằng thi công Gói thầu số 4 - Hoàn thiện bờ mái rạch Ông Đành, Thầy Năng, Thủ Ngữ dự án Hệ thống thoát nước thị xã Thủ Dầu Một - Giai đoạn II kèm theo Quyết định 189/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

115/2007/QD-UBND,Quyết định 115 2007,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115

Ban hành: 08/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

176

Quyết định 115/2007/QĐ-UBND về việc thu phí đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

115/2007/QD-UBND,Quyết định 115 2007,Thành phố Hà Nội,Thu phí đấu giá,Phí đấu giá,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 115

Ban hành: 22/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2007

177

Quyết định 115/2007/QĐ-UBND về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

115/2007/QD-UBND,Quyết định 115 2007,Tỉnh Nghệ An,Lệ phí hộ tịch,Quản lý sử dụng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Quyền dân sự UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 115/2007/QĐ-UBND Vinh,

Ban hành: 09/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2007

178

Thông tư 115/2007/TT-BTC hướng dẫn về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số: 115/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2007 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Thực hiện Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu

Ban hành: 25/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

179

Quyết định 115/2007/QĐ-UBND về Quy chế trang bị, quản lý, kiểm tra, sử dụng công cụ hỗ trợ trong hoạt động của lực lượng trật tự viên bảo vệ du lịch thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

115/2007/QD-UBND,Quyết định 115 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Lực lượng trật tự viên,Bảo vệ du lịch,Thanh niên xung phong,Công cụ hỗ trợ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******

Ban hành: 16/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2007

180

Thông báo 1041/TB-TTCP năm 2019 kết luận thanh tra về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh do Thanh Tra Chính phủ ban hành

định số 1416/QĐ-TTCP ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm (viết tắt là KĐTM Thủ Thiêm) tại Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Thành phố). Ngày 03/4/2019, tại Trụ sở Chính phủ, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã báo

Ban hành: 26/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224