Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 65409 văn bản

141

Thông báo số 115/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc làm việc với quỹ cơ sở hạ tầng Việt Nam (VNI) – Tập đoàn Vinacapital do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

115/TB-BGTVT,Thông báo 115 2008,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số: 115/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm

Ban hành: 28/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2008

142

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể và 32 cá nhân thuộc tỉnh Bình Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Tặng thưởng Bằng khen,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 23/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2008

143

Thông tư 115/2011/TT-BTC hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch thu, chi và sử dụng ngoại tệ phải nộp ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi ngoại tệ của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

115/2011/TT-BTC,Thông tư 115 2011,Bộ Tài chính,Kế hoạch thu chi ngoại tệ ,Sử dụng ngoại tệ,Công ty mẹ,Nộp ngân sách nhà nước,Cân đối cho nhu cầu chi ngoại tệ ,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2011

144

Quy định 115-QĐ/TW năm 2007 về những điều đảng viên không được làm do Bộ Chính trị ban hành

115-QD/TW,Quy định 115-QD 2007,Bộ Chính trị,Những điều đảng viên không được làm,Bộ máy hành chính BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 115-QĐ/TW Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2007 QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG ĐIỀU

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2008

145

Nghị định 115/2010/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

115/2010/ND-CP,Nghị định 115 2010,Chính phủ,Quản lý nhà,Quản lý nhà nước về giáo dục,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2010

Ban hành: 24/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2010

146

Quyết định 115/QĐ-UBCK năm 2007 về Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán do chủ tịch Ủy ban chứng khóan nhà nước ban hành

115/QD-UBCK,Quyết định 115 2007,Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước,Quy chế mẫu,Bán đấu giá cổ phần,Trung tâm giao dịch chứng khoán,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC ********* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 13/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2007

147

Quyết định 105/QĐ-UBDT năm 2014 thành lập Hội đồng thẩm định nội dung đề án đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, 115/2005/NĐ-CP, 96/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2014

148

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức mạng lưới thú y cơ sở do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

115/QD-UBND,Quyết định 115 2006,Tỉnh Bắc Ninh,Tổ chức mạng lưới thú y cơ sở,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 115/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

149

Thông tư 115/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

115/2010/TT-BTC,Thông tư 115 2010,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 115/2010/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 04/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

150

Nghị quyết 115/2010/NQ-HĐND điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do tỉnh Kiên Giang ban hành

115/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2010,Tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 115/2010/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày 09 tháng 7 năm

Ban hành: 09/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

151

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND17 quy định chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển kỹ thuật chuyên môn trong ngành y tế tỉnh Bắc Ninh

115/2014/NQ-HDND17,Nghị quyết 115 2014,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2014/NQ-HĐND17 Bắc Ninh, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2014

152

Thông báo số 115/TB-BYT về chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại tỉnh Cao Bằng do Bộ Y tế ban hành

115/TB-BYT,Thông báo 115 2006,Bộ Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/TB-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO VỀ CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ TẠI TỈNH CAO BẰNG

Ban hành: 17/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

153

Quyết định 115/QĐ-BNN-HTQT năm 2010 ban hành Quy chế quản lý văn bản đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

115/QD-BNN-HTQT,Quyết định 115 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chế quản lý,Văn bản đối ngoại,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 115

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2010

154

Quyết định 115/QĐ-TTg năm 2006 về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Cảnh sát nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2006,Thủ tướng Chính phủ,Nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ,Giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ,Trường Đại học Cảnh sát nhân dân,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115

Ban hành: 20/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

155

Nghị định 115/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2000/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí kèm theo Nghị định 34/2001/NĐ-CP

115/2009/ND-CP,Nghị định 115 2009,Chính phủ,Sửa đổi,Hướng dẫn,Luật Dầu khí,Tìm kiếm thăm dò dầu khí,Quy chế đấu thầu dự án,Khai thác dầu khí,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2009

156

Quyết định 115/2009/QĐ-UBND ban hành những giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  TỈNH NGHỆ AN NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quyết định số 115/2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Nghệ An) Năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2006-2010, vì vậy việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2010 là tiền đề quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2010

157

Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND về phê duyệt mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên; định mức hợp đồng lao động và hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm kế toán, y tế tại trường mầm non công lập, dân lập do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

115/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2009,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2009/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2019

158

Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ chức ấp, khóm do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 17 ban hành

115/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Chức danh,Mức phụ cấp,Người hoạt động không chuyên trách,Xã phường thị trấn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2010

159

Nghị quyết 115/2009/NQ-HĐND về phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2010 và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố Tân An do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 ban hành

115/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2009,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 115/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009.

Ban hành: 07/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2010

160

Quyết định 115/2009/QĐ-UBND về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

115/2009/QD-UBND,Quyết định 115 2009,Thành phố Hà Nội,Hoạt động khoáng sản,Quản lý hoạt động,Thành phố Hà Nội,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215