Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 65499 văn bản

121

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND về Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu

115/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2014,Tỉnh Lai Châu,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2014/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

122

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 38/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long

115/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2014,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2014/NQ-HĐND Vĩnh Long,

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2015

123

Nghị định 115/2014/NĐ-CP quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước

115/2014/ND-CP,Nghị định 115 2014,Chính phủ,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

124

Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

115/2014/TT-BTC,Thông tư 115 2014,Bộ Tài chính,Chính sách bảo hiểm,Bảo hiểm,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 20/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2014

125

Thông báo 115/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành

115/TB-VPCP,Thông báo 115 2011,Văn phòng Chính phủ,An toàn thực phẩm,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/TB-VPCP Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2011

126

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

115/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2014,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2014/NQ-HĐND Buôn Ma Thuột, ngày

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

127

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND về thông qua Đề án thành lập thị xã Điện Bàn và các phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

115/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2014,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2014/NQ-HĐND  Quảng Nam, ngày 11 tháng 7

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2014

128

Quyết định 115/QĐ-BNN-TCLN năm 2014 về Quy chế quản lý, sử dụng nguồn phí hoạt động của Ban Chỉ đạo nhà nước và Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

115/QD-BNN-TCLN,Quyết định 115 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

129

Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng để xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố và hỗ trợ xây dựng Trung tâm văn hóa xã miền núi do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

115/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2013,Tỉnh Vĩnh Phúc,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2013/NQ-HĐND Vĩnh Yên, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2014

130

Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND về các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An

115/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2013,Tỉnh Nghệ An,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2013/NQ-HĐND  Nghệ An, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

131

Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính

115/2013/ND-CP,Nghị định 115 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm

Ban hành: 03/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

132

Thông tư 115/2013/TT-BTC Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành

115/2013/TT-BTC,Thông tư 115 2013,Bộ Tài chính,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 08

Ban hành: 20/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2013

133

Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

115/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2013,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2013 /NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm

Ban hành: 31/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

134

Nghị quyết 115/2013/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

115/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Giáo dục,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 115/2013/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

135

Báo cáo 115/BC-LĐTBXH về kết quả 9 tháng đầu năm 2009 triển khai thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

115/BC-LDTBXH,Bộ Lao động – Thương binh và X,Hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 115/BC-LĐTBXH Hà

Ban hành: 23/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

136

Nghị định 115/2011/NĐ-CP sửa đổi điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP

115/2011/ND-CP,Nghị định 115 2011,Chính phủ,Lệ phí cấp phép bay,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2011

137

Quyết định 115/QĐ-VTLTNN năm 2009 ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II do Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước ban hành

115/QD-VTLTNN,Quyết định 115 2009,Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nướ,Nguồn nộp lưu tài liệu,Nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ,Danh mục số 1,Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 BỘ NỘI VỤ CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

138

Nghị quyết 115/NQ-HĐND năm 2008 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020

115/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2008,Tỉnh Thái Bình,Phát triển giao thông vận tải,Quy hoạch phát triển giao thông vận tải,Phát triển giao thông vận tải đến 2020,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

139

Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP sửa đổi Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

115/2015/TTLT-BTC-BTP,Thông tư liên tịch 115 2015,Bộ Tài chính,Bộ Tư pháp,Sửa đổi 08/2012/TTLT-BTC-BTC,Quản lý và sử dụng phí công chứng ,Sử dụng phí công chứng ,Phí công chứng ,Lệ phí công chứng,Chế độ thu lệ phí công chứng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 11/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2015

140

Thông báo số 115/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

115/TB-VPCP,Thông báo 115 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 115/TB-VPCP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 08/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171