Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 65396 văn bản

101

Thông tư 115/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 196/2011/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

115/2016/TT-BTC,Thông tư 115 2016,Bộ Tài chính,Bán cổ phần lần đầu,Cổ phần hóa doanh nghiệp ,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

102

Nghị quyết 115/2016/QH13 năm 2016 bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIII và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội ban hành

115/2016/QH13,Nghị quyết 115 2016,Quốc hội,Hội đồng bầu cử quốc gia ,Chủ tịch Quốc hội,Ban bầu cử,Thành lập Hội đồng bầu cử Quốc gia ,Chủ tịch hội đồng,Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

103

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

115/QD-UBND,Quyết định 115 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 26 tháng 4 năm 2013

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2015

104

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực thị xã Đồng Xoài giai đoạn 2013-2016 có xét đến năm 2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

115/QD-UBND,Quyết định 115 2013,Tỉnh Bình Phước,Quy hoạch phát triển điện lực ,Giai đoạn 2013-2016,Phát triển điện lực thị xã Đồng Xoài ,Điện lực thị xã Đồng Xoài ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

105

Quyết định 115/QĐ-BYT năm 2013 về công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 1) và danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (đợt 2) do Bộ Y tế ban hành

115/QD-BYT,Quyết định 115 2013,Bộ Y tế,Công bố danh mục thuốc biệt dược gốc,Danh mục thuốc biệt dược gốc,Thuốc có tài liệu chứng minh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115

Ban hành: 11/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

106

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025

115/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2015,Tỉnh Quảng Bình,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NQ-HĐND Quảng Bình, ngày

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2015

107

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2012 thực hiện Chương trình chỉnh trang đô thị và xây dựng nếp sống văn minh đô thị do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

115/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

108

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016

115/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2015,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

109

Thông báo 115-TB/TW năm 2012 kết luận của Ban Bí thư về Đề án “Phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

115-TB/TW,Thông báo 115-TB 2012,Ban Chấp hành Trung ương,Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới,Đảng viên có dấu hiệu vi phạm,Kiểm tra tổ chức Đảng, Đảng Viên,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 115

Ban hành: 17/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2015

110

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

115/2015/ND-CP,Nghị định 115 2015,Chính phủ,Luật Bảo hiểm xã hội 2014,Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội ,Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2015

111

Quyết định 115-QĐ/BDVTW năm 2012 về Quy chế tổ chức bộ máy, làm việc của Ban Dân vận Trung ương

115-QD/BDVTW,Quyết định 115-QD 2012,Ban Dân vận Trung ương,Quy chế tổ chức bộ máy làm việc ,Ban Dân vận Trung ương,Bộ máy hành chính BAN DÂN VẬN TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 115-QĐ/BDVTW Hà Nội, ngày 4 tháng 10 năm

Ban hành: 04/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2013

112

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các nội dung, công việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 do tỉnh Sơn La ban hành

115/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2015,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NQ-HĐND Sơn La, ngày

Ban hành: 10/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

113

Quyết định 115/QĐ-TA-TĐKT năm 2015 phê duyệt Biểu trưng của Tòa án nhân dân Việt Nam do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

115/QD-TA-TDKT,Quyết định 115 2015,Tòa án nhân dân tối cao,Biểu trưng của tòa án nhân dân,Huy hiệu biểu trưng ,Huy hiệu tòa án nhân dân TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2015

114

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ cho người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

115/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2015,Tỉnh Tiền Giang,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày

Ban hành: 17/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

115

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

115/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2015,Tỉnh Kiên Giang,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

116

Nghị quyết 115/2015/NQ-HĐND quy định tỷ lệ điều tiết nguồn thu cấp quyền khai thác khoáng sản do tỉnh Hòa Bình ban hành

115/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2015,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2015/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 03 tháng 07 năm

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

117

Quyết định 115/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên đến 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

115/QD-UBND,Quyết định 115 2012,Tỉnh Điện Biên,Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước,Kế hoạch cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2012

118

Quyết định 115/QĐ-BTTTT năm 2012 về thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

115/QD-BTTTT,Quyết định 115 2012,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thừa nhận phòng đo kiểm,Northwest EMC Inc. – US0017,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

119

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND công nhận trung tâm xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

115/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 115/2014/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

120

Nghị quyết 115/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

115/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 115 2014,Tỉnh Hà Tĩnh,Bảng giá đất,Bảng giá đất 2015,Tỉnh Hà Tĩnh,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115

Ban hành: 20/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36