Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 65547 văn bản

201

Quyết định 115/2004/QĐ-UB ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng công an và lực lượng quân sự tỉnh Hậu Giang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

115/2004/QD-UB,Quyết định 115 2004,Tỉnh Hậu Giang,Quy chế phối hợp,Lực lượng công an,Lực lượng quân sự,Bảo vệ an ninh quốc gia,Tỉnh Hậu Giang,An toàn xã hội,Bộ máy hành chính UBND LÂM THỜI TỈNH HẬU GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc *******

Ban hành: 21/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2007

202

Quyết định 115/2004/QĐ-UB ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2004 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

115/2004/QD-UB,Quyết định 115 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch,Chương trình chống kẹt xe nội thị,Thành phố Hồ Chí Minh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 27/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

203

Quyết định 115/2004/QĐ-UB ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu thầu và đấu giá do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

115/2004/QD-UB,Quyết định 115 2004,Tỉnh Khánh Hòa,Phí đấu thầu,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí đấu giá,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 115

Ban hành: 20/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2010

204

Nghị định 115/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu ở đơn vị bầu cử số 01 và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2004-2009

115/2004/ND-CP,Nghị định 115 2004,Chính phủ,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Đơn vị bầu cử I,Tỉnh Cao Bằng,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

205

Thông tư liên tịch 36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV sửa đổi Thông tư liên tịch 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ban hành

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2011/TTLT-BKHCN-BTC-BNV Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 115/2005/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 9 NĂM 2005

Ban hành: 26/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2012

206

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2020,Tỉnh Vĩnh Long,Thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường Vĩnh Long,Thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Vĩnh Long,Thủ tục hành chính thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2021

207

Quyết định 115-TTg năm 1994 về việc đổi tên Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA Việt Nam thành Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS Việt nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115-TTg,Quyết định 115-TTg 1994,Thủ tướng Chính phủ,Đổi tên ủy ban quốc gia,Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS,Ủy ban quốc gia phòng chống SIDA VN,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

208

Quyết định 115/2004/QĐ-UB thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng Tỉnh Quảng Trị

115/2004/QD-UB,Quyết định 115 2004,Tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2004/QĐ-UB Đông Hà, ngày 28 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 28/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

209

Quyết định 115/2004/QĐ-UB đổi tên Trường Trung học Phổ thông bán công Phan Ngọc Hiển tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học Phổ thông bán công Phan Ngọc Hiển thành phố Cần Thơ

115/2004/QD-UB,Quyết định 115 2004,Thành phố Cần Thơ,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2004/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2004

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

210

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quản lý Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Phước kèm theo Quyết định 115/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 115/2006/QĐ-UBND NGÀY 06/12/2006 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 25/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

211

Quyết định 115/2003/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở do tỉnh Đắk Lắk ban hành

115/2003/QD-UB,Quyết định 115 2003,Tỉnh Đắk Lắk,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2003/QĐ-UB ngày 28 tháng 10 năm 2003

Ban hành: 28/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

212

Quyết định 115/2003/QĐ-BNN ban hành tiêu chuẩn ngành Kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

115/2003/QD-BNN,Quyết định 115 2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm dịch thực vật,Tiêu chuẩn ngành BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115

Ban hành: 15/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

213

Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị

115/2003/ND-CP,Nghị định 115 2003,Chính phủ,Công chức dự bị,Chế độ công chức,Tuyển dụng công chức,Xét tuyển dụng công chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115

Ban hành: 10/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2010

214

Quyết định 115/2003/QĐ-UB về chuyển Trung tâm Thông tin - Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận

115/2003/QD-UB,Quyết định 115 2003,Tỉnh Ninh Thuận,Sở KHCN Ninh Thuận,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UBND TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2003/QĐ-UB ngày 10 tháng

Ban hành: 10/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

215

Quyết định 115/2003/QĐ-UB quy định mức thưởng tiến độ cho các đơn vị di chuyển các sơ sở sản xuất không còn phù hợp quy hoạch hoặc gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực các quận nội thành theo Quyết định 74/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

115/2003/QD-UB,Quyết định 115 2003,Thành phố Hà Nội,Di chuyển cơ sở,Mức thưởng,Di chuyển cơ sở gây ô nhiễm,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm

Ban hành: 29/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

216

Quyết định 115/2003/QĐ-UB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

115/2003/QD-UB,Quyết định 115 2003,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức,Hoạt động,Quy chế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 115

Ban hành: 10/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

217

Quyết định 115/2003/QĐ-BCN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp địa phương do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

115/2003/QD-BCN,Quyết định 115 2003,Bộ Công nghiệp,Cơ cấu tổ chức,Cục Công nghiệp địa phương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

218

Quyết định 115/2003/QĐ-BBCVT ban hành tạm thời cước dịch vụ điện thoại di động trả sau CDMA gói dịch vụ VIP do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

115/2003/QD-BBCVT,Quyết định 115 2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Cước dịch vụ,Máy di động CDMA,Di động trả sau,Gói dịch vụ VIP,Cước thông tin di động trả sau,Công nghệ thông tin BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2003/QĐ-BBCVT Hà

Ban hành: 26/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

219

Quyết định 115/2003/QĐ-TTg phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2003/QD-TTg,Quyết định 115 2003,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp nhà nước,Đổi mới,Sắp xếp,Ủy ban nhân dân,Tỉnh Hà Giang,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115

Ban hành: 10/06/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

220

Quyết định 115/2003/QĐ-UB về Quy chế tạm thời quản lý hoạt động vui chơi giải trí có thưởng dành riêng cho người nước ngoài của Công ty liên doanh Khách sạn quốc tế tỉnh Lào Cai

115/2003/QD-UB,Quyết định 115 2003,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/2003/QĐ-UB Lào Cai, ngày 31 tháng 3 năm 2003

Ban hành: 31/03/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77