Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 115/2006/TLST-KDTM "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 65396 văn bản

181

Quyết định 115/2007/QĐ-TTg về Quy chế bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2007/QD-TTg,Quyết định 115 2007,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2007

182

Nghị định 115/2007/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải biển

115/2007/ND-CP,Nghị định 115 2007,Chính phủ,Vận tải biển,Kinh doanh dịch vụ vận tải biển,Dịch vụ vận tải biển,Điều kiện kinh doanh vận tải biển,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2007

183

Quyết định 115/QĐ-TTg - 2003 phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau giai đoạn 2002 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/QD-TTg,Quyết định 115 2003,Thủ tướng Chính phủ,Đổi mới doanh nghiệp nhà nước,Tỉnh Cà Mau,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm

Ban hành: 27/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2007

184

Quyết định 115/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại 22 sở, ban, ngành thuộc tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

115/2007/QD-UBND,Quyết định 115 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Cơ chế một cửa,Giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 115

Ban hành: 25/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

185

Nghị quyết liên tịch 115/NQ-LT năm 2002 ban hành Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cần Thơ

115/NQ-LT,Nghị quyết 115 2002,Tỉnh Cần Thơ,Bộ máy hành chính TỈNH CẦN THƠ HĐND- UBND- UBMTTQVN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 115/NQ-LT Cần Thơ, ngày 20 tháng 12 năm 2002

Ban hành: 20/12/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2014

186

Thông tư 115/2005/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 156/2005/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

115/2005/TT-BTC,Thông tư 115 2005,Bộ Tài chính,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế giá trị gia tăng,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 16/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

187

Quyết định 115/2005/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Phước

115/2005/QD-UBND,Quyết định 115 2005,Tỉnh Bình Phước,Quy chế quản lý các cơ sở lưu trú du lịch,Quản lý cơ sở lưu trú du lịch Bình Phước,Cơ sở lưu trú du lịch tỉnh Bình Phước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

188

Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

115/2005/ND-CP,Nghị định 115 2005,Chính phủ,Tổ chức khoa học công nghệ công lập,Cơ chế tự chịu trách nhiệm,Tự chịu trách nhiệm,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115

Ban hành: 05/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

189

Quyết định 115/2005/QĐ-UBND về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

115/2005/QD-UBND,Quyết định 115 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Sử dụng nguồn thu,Đấu giá quyền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 07/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2008

190

Quyết định 115-TTg năm 1996 phê duyệt dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh lạng sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115-TTg,Quyết định 115-TTg 1996,Thủ tướng Chính phủ,Trồng rừng,Tỉnh Lạng Sơn,Tỉnh Hà Bắc,Liên bang Đức viện trợ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 1996

Ban hành: 17/02/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

191

Quyết định 115/2005/QĐ-TTg phê duyệt bổ sung phương án sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nguyễn Tấn Dũng (Đã ký) PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC TRỰC THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI ĐẾN NĂM 2005 – 2006 (Ban hành kèm theo Quyết định số 115

Ban hành: 27/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

192

Thông báo số 115/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị chuyên đề về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2000 do Văn phòng Chính phủ ban hành

115/TB-VPCP,Thông báo 115 2000,Văn phòng Chính phủ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2000

Ban hành: 28/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

193

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2020,Tỉnh Phú Yên,Công bố thủ tục quy hoạch kiến trúc Sở Xây dựng Phú Yên,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,Thủ tục quy hoạch kiến trúc Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

194

Thông tư 115/2004/TT-BTC sửa đổi Thông tư 34/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

115/2004/TT-BTC,Thông tư 115 2004,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp biển số,Lệ phí cấp giấy đăng ký,Phương tiện giao thông,Phương tiện giao thông đường bộ,Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới,Phương tiện cơ giới đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2011

195

Quyết định 2006/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09 công dân hiện đang cư trú tại Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

2006/QD-CTN,Quyết định 2006 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú tại Hà Lan,Cho thôi quốc tịch công dân cư trú nước ngoài,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2020

196

Quyết định 115/2004/QĐ-BCN ban hành tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

115/2004/QD-BCN,Quyết định 115 2004,Bộ Công nghiệp,Doanh nghiệp sản xuất ô tô,Lắp ráp ôtô,Tiêu chuẩn,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG NGHIỆP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

197

Quyết định 2006/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (mầm non) áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

2006/QD-UBND,Quyết định 2006 2020,Tỉnh Cà Mau,Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục ,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

198

Quyết định 115/2004/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long-giai đoạn II, tỷ lệ 1/500 (Phần Quy hoạch sử dụng đất và Giao thông) địa điểm: Các Phường Phú Thượng, Xuân La - Quận Tây Hồ và các Xã Đông Ngạc, Xuân Đỉnh - Huyện Từ Liêm - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

115/2004/QD-UB,Quyết định 115 2004,Thành phố Hà Nội,Điều lệ Quản lý xây dựng,Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới,Nam Thăng Long,Tỷ lệ 1-500,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 28/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2010

199

Quyết định 115/2004/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 193/2001/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

115/2004/QD-TTg,Quyết định 115 2004,Thủ tướng Chính phủ,Quỹ bảo lãnh tín dụng,Bổ sung,Sửa đổi,Tổ chức và hoạt động,Doanh nghiệp nhỏ và vừa,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

200

Nghị định 115-CP năm 1994 về Quy chế Hoạt động của Trường dạy nghề của nước ngoài tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

115-CP,Nghị định 115-CP 1994,Chính phủ,Quy chế hoạt động,Trường dạy nghề nước ngoài,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 1994

Ban hành: 05/09/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.21.182