Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 113/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5453 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với thóc do Bộ Tài chính ban hành

thế QCVN 1:2008/BTC và QCVN 11:2010/BTC; QCVN 14: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 204/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với gạo do Bộ Tài chính ban hành

06: 2009/BTC; QCVN 06: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với gạo biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 205/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính. 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định các

Ban hành: 30/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 12:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với kim loại do Bộ Tài chính ban hành

Lời nói đầu QCVN 12: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với kim loại biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ Tài chính. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI KIM LOẠI

Ban hành: 07/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 113:2017/BTTTT về Tương thích điện từ đối với thiết bị DECT

nói đầu QCVN 113:2017/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-6 V1.4.1 (2015-05) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu. QCVN 113:2017/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 26 /2017/TT-BTTTT ngày

Ban hành: 17/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2017

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 13:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng do Bộ Tài chính ban hành

reserve of automobiles, Special machinery and equipments HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 13: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với ô tô, xe và máy chuyên dùng biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 03/2011/TT-BTC ngày 07 tháng

Ban hành: 07/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ do Bộ Tài chính ban hành

type relief tents HÀ NỘI - 2011 Lời nói đầu QCVN 03: 2011/BTC thay thế QCVN 3: 2008/BTC; QCVN 03: 2011/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh loại nhẹ biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 04/2011/TT-BTC ngày 07 tháng 01 năm

Ban hành: 07/01/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-113:2012/BNNPTNT về quy trình kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-113:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-113:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu ,Cây quả hạch nhập khẩu ,Kiểm dịch cây quả hạch trong khu cách ly ,QCVN 01-113:2012/BNNPTNT ,Nông nghiệp QCVN 01 - 113 : 2012/BNN PTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY TRÌNH  KIỂM DỊCH CÂY QUẢ HẠCH

Ban hành: 14/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 113:1999 về chất tẩy rửa tổng hợp bột giặt tổng hợp - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Công nghiệp ban hành

64TCN113:1999,Tiêu chuẩn ngành 64TCN113:1999,Bộ Công nghiệp,64TCN 113:1999 ,Chất tẩy rửa tổng hợp,Bột giặt tổng hợp,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 113:1999 CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP BỘT GIẶT TỔNG HỢP - YÊU CẦU KỸ THUẬT 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này thay thế cho 64 TCN 31 - 92 và chỉ

Ban hành: 30/09/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11980:2017 (ISO 113:2010) về Ổ lăn - Gối đỡ ghép để đỡ ổ lăn - Kích thước bao

TCVN11980:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11980:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11980:2017 ISO 113:2010 Ổ LĂN - GÓI ĐỠ GHÉP ĐỂ ĐỠ Ổ LĂN - KÍCH THƯỚC BAO Rolling bearings - Plummer block housings - Boundary dimensions Lời nói đầu TCVN 11980:2017 hoàn toàn tương đương ISO 113:2010 TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8936:2011/SĐ1:2019 (ISO 8217:2010) về Sản phẩm dầu mỏ - Nhiên liệu (loại F) - Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng hải

TCVN8936:2011/SD1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8936:2011,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA SỬA ĐỔI 1:2019 TCVN 8936:2011 (ISO 8217:2010) SẢN PHẨM DẦU MỎ - NHIÊN LIỆU (LOẠI F) - YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU HÀNG HẢI Petroleum products - Fuels (class F) - Specifications of marine fuels Lời nói

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

12

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 113:1988 về cây cam con - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN113:1988,Tiêu chuẩn ngành 10TCN113:1988,***,Cây cam con ,Cây cam,Yêu cầu kỹ thuật,10 TCN 113:1988 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 113:1988 CÂY CAM CON1 YÊU CẦU KỸ THUẬT Citrus Chinensis Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cây cam con (loại ghép) khi đưa từ vườn ươm ra trồng ở vườn sản

Ban hành: 17/12/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

5.5. Thẻ lô hàng 5.6. Chế độ ghi chép sổ sách theo dõi bảo quản hàng hóa 5.7. Thủ tục xuất kho 5.8. Thời hạn bảo quản 5.9. Phòng chống cháy nổ 5.10. An toàn lao động 6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Lời nói đầu QCVN 06:2019/BTC thay thế QCVN 06:2011/BTC do Tổng

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8877:2011 về Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở Autoclave

TCVN8877:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8877:2011,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8877:2011 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP THỬ - XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ AUTOCLAVE Cement – Test method for autoclave expansion Lời nói đầu TCVN 8877:2011 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ASTM C151-09, Standard Test Method for Autoclave

Ban hành: 24/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8794:2011 về trường trung học - yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN8794:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8794:2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu thiết kế,Trường trung học,TCVN 8794:2011,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8794 : 2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ Secondary school - Design requirements MỤC LỤC 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3

Ban hành: 23/08/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4530:2011 về cửa hàng xăng dầu – yêu cầu thiết kế do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4530:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4530:2011,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN4530:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam,Cửa hàng xăng dầu,Yêu cầu thiết kế,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4530:2011 CỬA HÀNG XĂNG DẦU – YÊU CẦU THIẾT KẾ Filling station - Specifications for design Lời nói đầu

Ban hành: 21/04/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

tại Thông tư số 134/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high Speed Craft for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, giao nhận (nhập, xuất)

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8707:2011 về Công nghệ thông tin - Đánh giá sản phẩm phần mềm - Phần 3: Quy trình cho người phát triển

TCVN8707:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8707:2011,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8707:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM PHẦN MỀM - PHẦN 3: QUY TRÌNH CHO NGƯỜI PHÁT TRIỂN Information technology - Software product evaluation - Part 3: Process for developers Lời nói đầu TCVN 8707:2011 được xây dựng trên

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8702:2011 về Công nghệ thông tin - Chất lượng sản phẩm phần mềm - Phần 1: Các phép đánh giá ngoài

TCVN8702:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8702:2011,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8702:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM PHẦN MỀM - PHẦN 1: CÁC PHÉP ĐÁNH GIÁ NGOÀI Information technology - Software product quality- Part 1: External metrics Lời nói đầu TCVN 8702:2011 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9093:2011 (ISO/IEC 24700:2005) về Công nghệ thông tin - Chất lượng và hiệu năng của thiết bị văn phòng có chứa các thành phần sử dụng lại

TCVN9093:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9093:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9093:2011 ISO/IEC 24700:2005 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU NĂNG CỦA THIẾT BỊ VĂN PHòNG CÓ CHỨA CÁC THÀNH PHẦN SỬ DỤNG LẠI Information Technology - Quality and performance of office equipment that contains

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.96.22