Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 113/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 71798 công văn

1

Công văn 113/BTC-TCHQ năm 2015 về miễn thuế hàng viện trợ do Bộ Tài chính ban hành

113/BTC-TCHQ,Công văn 113 2015,Bộ Tài chính,Miễn thuế hàng viện trợ ,Miễn thuế,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/BTC-TCHQ V/v: miễn thuế hàng viện trợ

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

2

Công văn 113/BTC-TCHQ về thuế đối với sản phẩm cơ khí trọng điểm do Bộ Tài chính ban hành

113/BTC-TCHQ,Công văn 113 2013,Bộ Tài chính,Sản phẩm cơ khí trọng điểm,Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,Thuế sản phẩm cơ khí ,Dự án đóng mới giàn khoan ,Công ty Chế tạo giàn khoan dầu khí,Ưu đãi thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

3

Công văn 507/KBNN-THPC năm 2013 hướng dẫn thực hiện Thông tư 113/2008/TT-BTC về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

--------------- Số: 507/KBNN-THPC V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 113/2008/TT-BTC về quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2013 Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày

Ban hành: 22/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

4

Công văn 113/TANDTC-VP năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

113/TANDTC-VP,Công văn 113 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Phòng chống dịch bệnh,Phòng lây nhiễm,Cán Bộ Y tế,Thể thao - Y tế TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/TANDTC-VP V/v phòng, chống

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

5

Công văn 113/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 về chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

113/QHLDTL-CSLD,Công văn 113 2019,Cục Quan hệ lao động và Tiền l,Chế độ trợ cấp thôi việc,Chi trả trợ cấp thôi việc ,Tiền trợ cấp thôi việc,Lao động - Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

6

Công văn 3859/TCT-TNCN về thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng Cục Tài chính - Bộ Công an có công văn số 2318/V22-P1 ngày 18/8/2011 phản ánh vướng mắc khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo hướng dẫn tại Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/8/2011 của Bộ Tài chính đối với đối tượng nộp thuế

Ban hành: 27/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

7

Công văn 113/BXD-QHKT năm 2018 về lập quy hoạch xây dựng Khu vực phía Bắc huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành

113/BXD-QHKT,Công văn 113 2018,Bộ Xây dựng,Lập quy hoạch xây dựng,Đơn giá lập quy hoạch xây dựng,Lập quy hoạch,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/BXD-QHKT V/v lập quy hoạch xây

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

8

Công văn 113/BXD-QLN năm 2017 về cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

113/BXD-QLN,Công văn 113 2017,Bộ Xây dựng,Chứng chỉ hành nghề,Chứng chỉ môi giới bất động sản,Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản,Môi giới bất động sản,Bất động sản,Giáo dục BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2017

9

Công văn 113/TY-TS năm 2017 cung cấp thông tin về dịch bệnh và diện tích nuôi trồng thủy sản do Cục Thú y ban hành

tính từ đầu năm đến thời điểm báo cáo. PHỤ LỤC 2 ĐỊA CHỈ GỬI BÁO CÁO CỦA CỤC THÚ Y VÀ CƠ QUAN THÚ Y VÙNG (Ban hành kèm theo công văn số 113/TY-TS ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Cục Thú y) TT Tên đơn vị Địa chỉ Email Số điện thoại/Fax

Ban hành: 20/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2018

10

Công văn 812/TCT-DNL năm 2019 về ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 32/2011/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 812/TCT-DNL V/v: ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 287/CT-HCQT,TV,AC ngày 18/01/2019 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa báo cáo vướng mắc và đề nghị hướng

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

11

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Về việc sửa đổi Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 và Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

12

Công văn 946/VPCP-CN năm 2019 về quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

BOT, BT trước thời điểm Thông tư số 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Xây dựng; - Kiểm toán nhà nước; Về đề nghị của Bộ Tài

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

13

Công văn 3914/TCT-TNCN giải đáp vướng mắc trong việc kê khai thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

việc kê khai thuế thu nhập cá nhân Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Giang Trả lời công văn số 676/CT-TNCN ngày 10/10/2011 của Cục thuế tỉnh Hà Giang về việc kê khai thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày

Ban hành: 01/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2012

14

Công văn 8268/VPCP-CN năm 2018 quyết toán dự án BOT, BT trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC có hiệu lực do Văn phòng Chính phủ ban hành

trước thời điểm Thông tư 166/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 9039/BGTVT-ĐTCT ngày 15 tháng 8 năm 2018) về chủ trương

Ban hành: 31/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

15

Công văn 113/GSQL-GQ5 năm 2018 về thủ tục đối với hàng xuất khẩu gửi kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: 1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 84 Nghị định số 08/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính: “Hợp đồng thuê kho ngoại quan do chủ kho ngoại quan và chủ hàng thỏa thuận theo quy định của pháp luật”. Theo đó, bên bán Việt Nam thực hiện các thủ tục xuất khẩu hàng hóa, gửi vào kho ngoại quan giao cho bên mua

Ban hành: 12/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

16

Công văn 217/TCHQ-TVQT năm 2018 về vướng mắc thông báo phát hành biên lai theo Thông tư 178/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 217/tchq-tvqt V/v vướng mắc thông báo phát hành biên lai theo TT 178/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh. Trả lời Công văn số 3850/HQHCM-TXNK ngày 18/12/2017 và Công văn số 3992/HQHCM-TXNK ngày 27/12/2017 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng

Ban hành: 15/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2018

17

Công văn 1987/BTC-VP đính chính Thông tư 193/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

1987/BTC-VP,Công văn 1987 2012,Bộ Tài chính,Quỹ OPEC tài trợ,Đính chính Thông tư 193/2011/TT-BTC ,Nguồn vốn Quỹ OPEC ,Giải ngân dự án ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1987/BTC

Ban hành: 17/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

18

Công văn 113/CT-HTr năm 2015 trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với việc mua phần mềm của nước ngoài do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

28/10/2014 của Công ty TNHH Truyền thông Alpha hỏi về chính sách thuế GTGT đối với việc mua phần mềm của nước ngoài, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại

Ban hành: 05/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2015

19

Công văn 113/VPCP-V.I năm 2017 xử lý trách nhiệm đối với cán bộ liên quan đến khiếu nại của bà Đàm Thị Lích (tỉnh Lâm Đồng) do Văn phòng Chính phủ ban hành

113/VPCP-V.I,Công văn 113,Văn phòng Chính phủ,Xử lý trách nhiệm,Xử lý trách nhiệm cán bộ,Giải quyết khiếu nại,Thu tiền sử dụng đất,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

20

Công văn 16571/BTC-HCSN năm 2014 về chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư 21/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

16571/BTC-HCSN V/v Chúc thọ, mừng thọ theo Thông tư số 21/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 28/2/2011, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2011/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.40.250