Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 112/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29325 văn bản

1

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành

Số: 112/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020 NGHỊ QUYẾT TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 117/2020/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2020 CỦA QUỐC HỘI VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN THÀNH PHẦN TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 52/2017/QH14 VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

2

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2019 sửa đổi nội dung mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 kèm theo Nghị quyết 26/NQ-CP về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2019,Chính phủ,Địa giới hành chính,Xác định địa giới hành chính,Bản đồ,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2019

3

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2017,Chính phủ,Đơn giản hóa,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2017

4

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2016 về thành lập Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia trực thuộc Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2016,Chính phủ,Mua sắm tập trung,Mua sắm tập trung cấp quốc gia,Danh mục thuốc,Thành lập trung tâm,Thương mại,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/NQ-CP

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

5

Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9

112/NQ-CP,Nghị quyết 112 2013,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 9,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 112/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2013

6

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Phê duyệt đầu tư công tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2021,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

7

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Quảng Bình,Chương trình giám sát Hội đồng tỉnh,Chương trình giám sát tỉnh Quảng Bình,Chương trình giám sát năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

8

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2019 thông qua “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/NQ-HĐND Bà Rịa-Vũng Tàu,

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

9

Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

112/2020/ND-CP,Nghị định 112 2020,Chính phủ,Quy định xử lý kỷ luật cán bộ,Quy định xử lý kỷ luật công chức,Quy định xử lý kỷ luật viên chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

10

Nghị quyết 112/2021/NQ-HĐND về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND đến năm 2025

112/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2021,Tỉnh Quảng Trị,Kéo dài thời gian Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND Quảng Trị,Cơ chế tài chính để quản lý hồ sơ địa chính tỉnh Quảng Trị,Khai thác sử dụng hồ sơ địa chính tỉnh Quảng Trị,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2021

11

Nghị quyết 112/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/NQ-HĐND Sơn La, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2019

12

Nghị quyết 112/2020/NQ-HĐND tiếp tục thực hiện Nghị quyết 34/2018/NQ-HĐND về xóa phòng học tạm, phòng học mượn từ giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

112/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Quảng Trị,Tiếp tục thực hiện 34/2018/NQ-HĐND Quảng Trị,Xóa phòng học tạm Quảng Trị 2019 2021,Xóa phòng học mượn Quảng Trị 2019 2021,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

13

Nghị quyết 112/2020/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND quy định chính sách xây dựng nông thôn mới áp dụng cho xã: Ninh Nhất, Ninh Tiến, Ninh Phúc để các xã xây dựng đạt tiêu chí trở thành phường thuộc thành phố Ninh Bình giai đoạn 2017-2020 do tỉnh Ninh Bình ban hành

112/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2020,Tỉnh Ninh Bình,Ninh Bình thực hiện Nghị quyết 07/2018/NQ-HĐND,Thực hiện Nghị quyết xây dựng nông thôn mới,Chính sách xây dựng nông thôn mới Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

15

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2018,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 13 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 13/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

16

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2018 thông qua điều chỉnh Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2018,Tỉnh Vĩnh Long HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/NQ-HĐND Vĩnh Long, ngày 06 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

17

Nghị quyết 112/NQ-HĐND năm 2017 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Kiên Giang ban hành

112/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2017,Tỉnh Kiên Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

18

Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 32/2004/NQ-HĐND phê chuẩn quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Mộc Châu do Tỉnh Sơn La ban hành

112/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2019,Tỉnh Sơn La HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2019/NQ-HĐND Sơn La, ngày 17 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 17/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

19

Nghị quyết 112/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

112/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 112 2019,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2019/NQ-HĐND Gia Lai, ngày

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2019

20

Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975

112/2017/ND-CP,Nghị định 112 2017,Chính phủ,Chế độ chính sách,Thanh niên xung phong,Tham gia kháng chiến,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251