Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 112/2009/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 21584 văn bản

1

Thông tư 112/2009/TT-BTC hướng dẫn điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% đối với vận tải quốc tế và dịch vụ của ngành hàng không, hàng hải do Bộ Tài chính ban hành

------------------- Số: 112/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2009 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THUẾ SUẤT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 0% ĐỐI VỚI VẬN TẢI QUỐC TẾ VÀ DỊCH VỤ CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG, HÀNG HẢI Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6

Ban hành: 02/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

2

Thông tư 112/2020/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

112/2020/TT-BTC,Thông tư 112 2020,Bộ Tài chính,Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất ứng phó Covid-19,Mức thu lệ phí hỗ trợ tháo gỡ khó khăn ứng phó Covid-19,Mức thu phí hỗ trợ tháo gỡ khó khăn ứng phó Covid-19,Mức thu phí lệ phí hỗ trợ khó khăn bảo đảm an sinh xã hội,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

3

Thông tư 112/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 174/2015/TT-BTC hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

112/2018/TT-BTC,Thông tư 112 2018,Bộ Tài chính,Nghiệp vụ thuế,Kế toán nghiệp vụ thuế,Hàng hóa xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2018

4

Thông tư 112/2017/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

112/2017/TT-BTC,Thông tư 112 2017,Bộ Tài chính,Phí kiểm định,Phí kiểm định phương tiện phòng chữa cháy,Thu phí kiểm định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2017/TT-BTC

Ban hành: 20/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

5

Thông tư 112/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 75/2013/TT-BTC hướng dẫn về hoạt động kinh doanh xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

112/2014/TT-BTC,Thông tư 112 2014,Bộ Tài chính,Doanh nghiệp,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 112/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

6

Thông tư 112/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và phí sử dụng tần số vô tuyến điện do Bộ Tài chính ban hành

112/2013/TT-BTC,Thông tư 112 2013,Bộ Tài chính,Quản lý lệ phí cấp giấy phép,Lệ phí cấp giấy phép,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2013/TT-BTC

Ban hành: 15/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

7

Thông tư 112/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 101/2009/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện dự án, chương trình thuộc Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Số: 112/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 101/2009/TT-BTC NGÀY 20/5/2009 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THUỘC ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ THANH NIÊN HỌC NGHỀ VÀ TẠO VIỆC

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2012

8

Thông tư 112/2008/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 17/2007/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

112/2008/TT-BTC,Thông tư 112 2008,Bộ Tài chính,Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán,Sửa đổi,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 112/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 26/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2008

9

Thông tư 112/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Công ty Xổ số kiến thiết do Bộ Tài chính ban hành

112/2007/TT-BTC,Thông tư 112 2007,Bộ Tài chính,Chế độ quản lý tài chính,Quản lý tài chính,Công ty xổ số kiến thiết,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2007/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 19/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2007

10

Thông tư 112/2006/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập kèm theo Quyết định 202/2006/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

112/2006/TT-BTC,Thông tư 112 2006,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý tài sản nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 112 /2006/TT-BTC

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2007

11

Thông tư 112/2005/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

112/2005/TT-BTC,Thông tư 112 2005,Bộ Tài chính,Giám sát hải quan,Kiểm tra hải quan,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 112/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư 112/2004/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

112/2004/TT-BTC,Thông tư 112 2004,Bộ Tài chính,Quản lý Quỹ bảo trợ trẻ em,Sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em,Quỹ bảo trợ trẻ em,Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 24/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

13

Thông tư 112/2003/TT-BTC hướng dẫn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị định 129/2003/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

112/2003/TT-BTC,Thông tư 112 2003,Bộ Tài chính,Giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp,Hướng dẫn,Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/11/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2011

14

Thông tư 112/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch do Bộ tài chính ban hành

112/2000/TT-BTC,Thông tư 112 2000,Bộ Tài chính,Lệ phí đăng ký hộ tịch,Quản lý lệ phí,Sử dụng lệ phí,Đăng ký hộ tịch,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 21/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

15

Thông tư 112/1999/TT-BTC hướng dẫn thuế Giá trị gia tăng áp dụng đối với hàng hoá do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bán cho người mua nước ngoài nhưng giao hàng tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

112/1999/TT-BTC,Thông tư 112 1999,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Thuế giá trị gia tăng,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hàng hóa bán cho người nước ngoài,Giao tại Việt Nam theo chỉ định,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

16

Thông tư 112/1998/TT/BTC hướng dẫn miễn, giảm thuế theo quy định tại Điều 9 Nghị định 20/1998/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc do Bộ tài chính ban hành

112/1998/TT/BTC,Thông tư 112 1998,Bộ Tài chính,Phát triển thương mại hải đảo,Phát triển thương mại miền núi,Phát triển thương mại,Thương mại vùng đồng bào dân tộc,Thương mại miền núi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

17

Thông tư 245/2009/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 52/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

245/2009/TT-BTC,Thông tư 245 2009,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 245/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

18

Thông tư 243/2009/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

243/2009/TT-BTC,Thông tư 243 2009,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Kế toán áp dụng,Quỹ phát triển khoa học công nghệ,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 243/2009/TT-BTC

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2010

19

Thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

244/2009/TT-BTC,Thông tư 244 2009,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Sửa đổi,Bổ sung,Chế độ kế toán doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 244/2009/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2010

20

Thông tư 242/2009/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác kèm theo Nghị định 09/2009/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

242/2009/TT-BTC,Thông tư 242 2009,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Quy chế quản lý tài chính,Công ty nhà nước,Quản lý vốn Nhà nước,Vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 30/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.56