Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1119/SXD - KTKH ngày 24/12/2007 của Sở xây dựng Lâm Đồng "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 51 văn bản

1

Thông báo 794/SXD-KTKH về cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 794/SXD-KTKH Đà Lạt, ngày 03 tháng 09 năm 2008 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ

Ban hành: 03/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

2

Hướng dẫn 631/SXD-KTKH về nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An ban hành

UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 631/SXD-KTKH Vinh, ngày 05 tháng 5 năm 2009 HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ KỸ

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2011

3

Hướng dẫn 155/SXD-KTKH về trình tự, thủ tục, nộp hồ đăng ký cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Kèm theo văn bản số 155/SXD-KTKH ngày 31 tháng 03 năm 2009 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Ví dụ 1. Họ và tên: Trần Văn A 2. Địa chỉ công tác hoặc chủ đầu tư: Công ty X 3. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn

Ban hành: 31/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

4

Thông báo 571/TB-SXD-KTKH về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 571/TB-SXD-KTKH Đà Lạt, ngày 24 tháng 07 năm 2009 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Ban hành: 24/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2011

5

Hướng dẫn 449/SXD-KTKH lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông do Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông ban hành

sát xây dựng đã được Sở Xây dựng công bố tại Công văn 664/SXD-KTKH ngày 03/10/2007, thì: “Cột đơn giá của từng loại công việc khảo sát” được xác định theo công thức sau: Cột đơn giá = [Cột VL + Cột NC x 1,2 x 1,7 x (1 + (1/H x F)) + Cột MTC] x 1,06 Trong đó: + Cột VL: Bao gồm vật liệu trong đơn giá đã công bố cộng (+) bù giá

Ban hành: 01/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2011

6

Thông báo 557/TB-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

chi phí nhiên liệu (mục 1.1) và nhân công điều khiển máy (mục 1.2) được cộng vào chi phí máy thi công (tính theo đơn giá xây dựng được công bố tại văn bản số 1119/SXD-KTKH ngày 24/12/2008 của Sở Xây dựng) trong bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng. 2. Các nội dung khác thực hiện theo thông báo số 458/TB-SXD-KTXD ngày 15/6/2010 của Sở Xây

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

7

Thông báo 207/TB-SXD-KTXD về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

bố kèm theo văn bản số 1119/SXD-KTKH ngày 24/12/2007 của Sở Xây dựng Lâm Đồng: 1. Khu vực thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc: 1.1. Điều chỉnh chi phí nhân công: Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở: - Lương tối thiểu: 1.200.000 đồng. - Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày

Ban hành: 18/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

8

Thông báo 458/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

điểm lập dự toán so với chi phí máy thi công đã được Sở Xây dựng công bố tại văn bản số 1119/SXD-KTKH ngày 24/12/2008. 3.1. Chênh lệch chi phí nhân công điều khiển máy thi công giữa 02 thời điểm. Qnc(A): Chi phí nhân công (nhóm II) tại thời điểm xây dựng giá ca máy (năm 2006): Nhân công bậc 3/7: 45.810 đồng/công; nhân công bậc 4/7:

Ban hành: 15/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

9

Hướng dẫn 974/SXD-KTXD lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Thông tư 04/2010/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

định của các văn bản nêu tại khoản 6, hướng dẫn này. 4. Hệ số áp dụng cho các công trình lập dự toán trên cơ sở các bộ đơn giá xây dựng được công bố kèm theo văn bản số 1119/SXD-KTKH ngày 24/12/2007 của Sở Xây dựng Lâm Đồng. 4.1. Khu vực thành phố Đà Lạt và Thành phố Bảo Lộc: Điều chỉnh chi phí nhân công: Lương tối thiểu: 810.000

Ban hành: 22/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2010

10

Thông báo 376/TB-SXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2010

11

Thông báo 261/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành

điểm lập dự toán so với chi phí máy thi công đã được Sở Xây dựng công bố tại văn bản số 1119/SXD-KTKH ngày 24/12/2008. 3.1. Chênh lệch chi phí nhiên liệu giữa 02 thời điểm. Qnl: Qnl(A) = CA x Mnl x (G2 G1) Qnl(A): chênh lệch nhiên liệu của loại máy thi công A. CA: Số ca máy của loại máy thi công A. Mnl: Định mức nhiên

Ban hành: 08/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

12

Thông báo 1291/TB-SXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng áp dụng từ 01/10/2011

xây dựng được công bố kèm theo văn bản số 1119/SXD-KTKH ngày 24/12/2007 của Sở Xây dựng Lâm Đồng: 1. Khu vực thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc: Chi phí nhân công được điều chỉnh trên cơ sở: - Lương tối thiểu: 1.780.000 đồng. - Lương cấp bậc: thang bảng lương A.1.8 Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2012

13

Hướng dẫn 02/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường: - Công trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng và bộ đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh, xây dựng theo địa bàn khu vực, chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số sau: + Đối với khu vực 1: b1

Ban hành: 02/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

14

Hướng dẫn 01/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường: - Công trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng và bộ đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh, xây dựng theo địa bàn khu vực, chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số sau: +

Ban hành: 25/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

15

Hướng dẫn 1029/HD-SXD điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu đường: - Công trình áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng và bộ đơn giá xây dựng công trình - phần lắp đặt được công bố theo văn bản số 10385/UBND-CNN ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh, xây dựng theo địa bàn khu vực, chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số sau:

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2010

16

Hướng dẫn 1040/HD-SXD về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ban hành

. 2. Dự án đầu tư xây dựng phê duyệt trước ngày 01/8/2010 nhưng chưa triển khai hoặc đang triển khai thì các công việc về quản lý chi phí thì thực hiện theo các quy định của văn bản số 2106/HD-SXD ngày 31/12/2007 của Sở Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trường hợp thực hiện quản lý

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2011

17

Quyết định 45/QĐ-SXD.BSTCSG năm 2013 công bố Chỉ số giá xây dựng Quý 4 và năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sở, Ban ngành cấp tỉnh; - UBND huyện, thành, thị; - Giám đốc sở XD (B/c); - Các Phó giám đốc sở XD; - Lưu VT, KTKH. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Huỳnh Thanh Cảnh CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-SXD.BSTCSG ngày 10/01/2013 của Giám đốc Sở Xây dựng

Ban hành: 10/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

18

Quyết định 1706/QĐ-SXD.BSTCSG công bố Chỉ số giá xây dựng Quý 3 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

, Ban ngành cấp tỉnh; - UBND huyện, thành, thị; - Giám đốc sở XD (B/c); - Các Phó giám đốc sở XD; - Lưu VT, KTKH. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Huỳnh Thanh Cảnh CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 1706/QĐ-SXD.BSTCSG ngày 16/10/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ

Ban hành: 16/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

19

Quyết định 1129/QĐ-SXD.BSTCSG công bố Chỉ số giá xây dựng Quý 2 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

ngành cấp tỉnh; - UBND huyện, thành, thị; - Giám đốc sở XD (B/c); - Các Phó giám đốc sở XD; - Lưu VT, KTKH. KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Huỳnh Thanh Cảnh CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG (Kèm theo Quyết định số 1129/QĐ-SXD.BSTCSG ngày 17/7/2012 của Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An về

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2014

20

Thông báo liên sở 24/TBLS-CN-XD-TC hướng dẫn việc lập tổng dự toán và dự toán chi phí đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Sở Công nghiệp - Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng ban hành

Xây dựng - Tài chính được áp dụng để lập tổng dự toán, dự toán chi phí đầu tư, thẩm định tổng dự toán, dự toán và làmsở để thanh quyết toán các công trình điện được áp dụng từ ngày 01/10/2006 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. II. Tổ chức thực hiện: Áp dụng theo “Mục II/- Việc xử lý chuyển tiếp” tại Thông báo số 1022/SXD-KTKH ngày 25/12

Ban hành: 19/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status