Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 1112/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 2268 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 153:2006 về đất xây dựng công trình thủy lợi - phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước thí nghiệm trong hố đào và trong hố khoan

nước bị tiêu tốn do thấm nhiều hay ít. Trong quá trình quan trắc, cần tính lưu lượng nước cấp vào hố (Q,cm3/s) của từng khoảng thời gian đọc số đo trên thang đo của thùng cấp nước (xem điều 2.1.5.1). Tiến hành thí nghiệm cho tới khi lưu lượng nước đạt đến ổn định thì dừng (khi lưu lượng nước xác định được từ 4-6 lần đo liên tiếp trong khoảng 2 giờ

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

42

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

nhận n ước thải Lưu lượng dòng chảy của nguồn tiếp nhận n ước thải (Q) Đơn vị tính: mét khối/giây (m 3/s) Hệ số Kq Q £ 50 0,9 50 < Q £ 200 1 200 < Q £ 500 1,1 Q > 500

Ban hành: 28/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2015

44

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 95:2016/BGTVT về Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme

bị gãy (Kiểu không hoàn thiện); (o) Tính toán giá riêng lẻ của năng lượng làm đứt (Ew và Er); (p) Tính toán giá trị của hệ số hàn năng lượng kéo (fc); (q) Sự nhận dạng của thư viện; (r) Dữ liệu thử; và (s) Tên và chữ ký của người tương ứng với báo cáo thử. 4.4.6 Dữ liệu thông số quy trình hàn Bảng ma trận

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

45

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7790-2:2015 (ISO 2859-2:1985) về Quy trình lấy mẫu để kiểm tra định tính - Phần 2: Phương án lấy mẫu xác định theo mức giới hạn chất lượng (LQ) để kiểm tra lô riêng lẻ

phương án một cỡ tương ứng. Vì các phương án của quy trình A và quy trình B có các đường OC tương tự đối với số chấp nhận khác không nên cũng có thể sử dụng các phương án lấy mẫu hai lần và nhiều lần trong quy trình A để thay cho phương án lấy mẫu một lần tương ứng. Người sử dụng tham khảo 11.1.2 và 11.1.3 trong TCVN 7790-1 (ISO 2859-1) về hoạt động

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

47

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 102:2016/BTTTT về Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành

ứng. - Mã K00 và các mã từ K64 đến K99 để dự trữ. Bảng A.4 - Mã cấp 1 (MX1X2) cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương STT Tên tỉnh/thành phố Mã 1 UBND tỉnh An Giang H01 2 UBND

Ban hành: 01/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

48

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11808:2017 về Nhựa đường - Xác định các đặc tính lưu biến bằng lưu biến kế cắt động

thí nghiệm (mục 1.1.1.1) hoặc ở giữa phạm vi dự kiến của nhiệt độ thí nghiệm (mục 11.1.2). Xem Mục 5 để được hướng dẫn về thiết lập khoảng hở. Thông thường, kết quả thí nghiệm đáng tin cậy có thể có được với một mẫu đơn thí nghiệm ở nhiệt độ khoảng 12oC, khi đó khoảng cách đó khoảng hở được xác định. 10.5  Tạo phình cho mẫu thử: Ngay sau

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2018

49

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12854-4:2020 (ISO/IEC 29192-4:2013 With amendment 1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Mật mã hạng nhẹ - Phần 4: Các cơ chế sử dụng kỹ thuật phi đối xứng

[n]P Phép nhân lấy đầu vào là một số nguyên dương n và một điểm P trên đường cong E và đưa ra đầu ra là điểm Q trên đường cong E với Q = [n]P = P + P+....+P là tổng số lần xuất hiện của P. Phép toán thỏa mãn [0]P = 0E (điểm tại vô hạn), và [-n]P = [n](-P) P Điểm cơ sở trên

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

50

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9985-6:2014 (ISO 9328-6:2011) về Thép dạng phẳng chịu áp lực - Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp - Phần 6: Thép hạt mịn hàn được, tôi và ram

này đều là các thép hợp kim đặc biệt. 4.2. Ký hiệu Xem TCVN 9985-1 (ISO 9328-1). Tiêu chuẩn này bao gồm các mác thép được quy định trong các Phụ lục A và B với bốn loại: a) Loại cơ bản (P …Q; PT …Q); b) Loại có các đặc tính nhiệt độ cao (P … QH, PT…QH); c) Loại có các đặc tính nhiệt độ thấp xuống − 40 °C (P … QL1);

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

51

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7817-4:2010 (ISO/IEC 11770-4:2006) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh quản lý khoá - Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu

A,B Định danh phân biệt của thực thể b, bi bit (tức là 0 hoặc 1) BS2I Hàm biến đổi chuỗi bit thành số nguyên c Số nguyên xác định trong 1 ≤ c ≤ q - 1 C,CDL,CEC Hàm tạo ra thẻ khóa dựa trên mật khẩu và hệ số thẻ khóa D,DDL,DEC Hàm tạo ra thẻ khóa chỉ dựa trên duy nhất hệ số thẻ khóa E Đường cong elliptic được xác

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

52

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT/SĐ 2:2016 về Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa

trong chương này áp dụng cho việc kiểm tra kết cấu, thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm lắp đặt trên phương tiện thủy nội địa. 1.1.1.2 Kết quả kiểm tra kết cấu thiết bị ngăn ngừa ô nhiễm của phương tiện được ghi vào Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo Thông tư số 15/2013/TT-BGTVT ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận

Ban hành: 22/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7898:2018 về Bình đun nước nóng có dự trữ dùng cho mục đích gia dụng - Hiệu suất năng lượng

thiểu (MEPS) của bình đun nước nóng được xác định theo dung tích thực tế của bình đun nước nóng theo phương trình sau: Rmin = -0,001Q + 0,1066 trong đó Rmin là hiệu suất năng lượng tối thiểu; Q là dung tích thực tế của bình đun nước nóng, được làm tròn đến 0,1 l gần nhất. 4.2.2  Các cấp hiệu suất năng lượng được quy định

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9192-2:2012 (ISO 12003-2 : 2008) về Máy kéo nông lâm nghiệp - Kết cấu bảo vệ phòng lật trên máy kéo vết bánh hẹp - Phần 2: Kết cấu bảo vệ phòng lật gắn phía sau

định trong i) và nối với mặt phẳng nằm ngang được xác định trong a) cách mặt phẳng tham chiếu ít nhất 100 mm ở phía bên có lực tác động vào; k) hai phần của các mặt phẳng thẳng đứng (Q1 P1 N1 M1) và (Q2 P2 N2 M2), song song với mặt phẳng tham chiếu, cách hai bên của mặt phẳng tham chiếu là 200 mm và giới hạn về phía đỉnh là 300 mm trên mặt

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9347:2012 về Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt

CHÚ DẪN: 1. Neo; 2. Gối tựa dưới; 3. Gối tựa trên; 4. Cấu kiện thí nghiệm; CHÚ THÍCH: q - tải trọng phân bổ đều trên cấu kiện. a1 = 1/6 l ng; a2 = 5/6 l ng Hình 2 - Sơ đồ thí nghiệm cấu kiện conson CHÚ DẪN: 1. Gối cố định; 2. Con lăn; 3. Panen thí nghiệm;

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

59

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN8193-1:2009 (ISO 1438-1:1980/AMD:1998) về Đo lưu lượng nước trong kênh hở bằng đập trành thàn mỏng và máng lường venturi - Phần 1 : Đập tràn thành mỏng

a) Đập tràn thành mỏng hình chữ nhật tiêu chuẩn (cho mọi giá trị của b/B). b) Đập tràn mỏng hình chữ nhật đỉnh rộng (cho b/B = 1,0). Các ký hiệu sử dụng trong biểu thức được quy định dưới đây: Q - lưu lượng dòng chảy, m3/s; C - hệ số lưu lượng (không thứ nguyên); g - gia tốc trọng trường, m/s2; b - chiều rộng

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

60

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

n Chiều dài tính bằng bit của khối bản rõ/bản mã của mã khối. m Số khối bản mã được lưu trữ. P Khối bản rõ. q Số lượng các biến bản rõ/bản mã. r Kích thước của bộ đệm phản

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server250