Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1112/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 177823 văn bản

141

Quyết định 1748/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới phương thức kinh doanh, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030

1748/QD-UBND,Quyết định 1748 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Đề án đổi mới phương thức kinh doanh nông sản Lâm Đồng,Đổi mới phương thức tiêu thụ nông sản tỉnh Lâm Đồng,Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản Lâm Đồng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

142

Quyết định 1188/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên

1188/QD-UBND,Quyết định 1188 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục về Thú y Sở Nông nghiệp Điện Biên,Thủ tục lĩnh vực Thú y Sở Nông nghiệp tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

143

Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

1277/QD-UBND,Quyết định 1277 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Ninh Thuận,Thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

144

Quyết định 1189/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Điện Biên

1189/QD-UBND,Quyết định 1189 2021,Tỉnh Điện Biên,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên,Giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên,Giải quyết thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

145

Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

1345/QD-UBND,Quyết định 1345 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Quan,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

146

Quyết định 706/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

706/QD-UBND,Quyết định 706 2021,Tỉnh Ninh Bình,Sắp xếp đơn vị thuộc Ủy ban huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình,Cơ cấu bộ máy thuộc Ủy ban huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình,Kiện toàn bộ máy thuộc Ủy ban huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

147

Quyết định 1600/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

1600/QD-UBND,Quyết định 1600 2021,Tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính của Sở Giao thông tỉnh Sơn La,Giải quyết thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Sơn La,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Giao thông tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

148

Quyết định 1431/QĐ-UBND năm 2021 về Phương án thực hiện các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ

1431/QD-UBND,Quyết định 1431 2021,Thành phố Cần Thơ,Phòng chống dịch bệnh COVID 19 Cần Thơ,Phương án phòng chống dịch bệnh COVID 19 Cần Thơ,Phòng chống COVID 19 theo từng cấp độ phù hợp Cần Thơ,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

149

Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng

1943/QD-UBND,Quyết định 1943 2021,Thành phố Hải Phòng,Công bố thủ tục sửa đổi lĩnh vực Lao động Hải Phòng,Công bố thủ tục bổ sung lĩnh vực Lao động Hải Phòng,Thủ tục sửa đổi bổ sung lĩnh vực Lao động Hải Phòng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

150

Quyết định 1601/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La

1601/QD-UBND,Quyết định 1601 2021,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Sơn La,Danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Sơn La,Công bố Danh mục thủ tục Sở Thông tin tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

151

Quyết định 1430/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ

1430/QD-UBND,Quyết định 1430 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục Sở Tư pháp Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

152

Quyết định 2863/QĐ-UBND quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2021 do tỉnh Bình Định ban hành

2863/QD-UBND,Quyết định 2863 2021,Tỉnh Bình Định,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Bình Định,Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Hè Thu,Giá thóc thu thuế sử dụng đất vụ Hè Thu tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

153

Quyết định 3033/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội do thành phố Hà Nội ban hành

3033/QD-UBND,Quyết định 3033 2021,Thành phố Hà Nội,Phương án đơn giản hóa thủ tục Sở Lao động Hà Nội,Đơn giản hóa thủ tục Sở Lao động thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính thuộc Sở Lao động thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

154

Quyết định 2338/QĐ-UBND năm 2021 về Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

2338/QD-UBND,Quyết định 2338 2021,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn miền núi Nghệ An,Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tỉnh Nghệ An,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

155

Quyết định 3059/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

3059/QD-UBND,Quyết định 3059 2021,Thành phố Hà Nội,Giải quyết thủ tục thuộc Sở Nông nghiệp Hà Nội,Thủ tục Quản lý xây dựng Sở Nông nghiệp Hà Nội,Thủ tục Quản lý công trình Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

156

Quyết định 3158/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội

3158/QD-UBND,Quyết định 3158 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục hành chính thuộc Sở Giao thông Hà Nội,Giải quyết thủ tục thuộc Sở Giao thông Hà Nội,Quy trình giải quyết thủ tục thuộc Sở Giao thông Hà Nội,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

157

Quyết định 3058/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội

3058/QD-UBND,Quyết định 3058 2021,Thành phố Hà Nội,Thủ tục Quản lý xây dựng Sở Nông nghiệp Hà Nội,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp Hà Nội 2021,Thủ tục Quản lý công trình Sở Nông nghiệp Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

158

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2341/QD-UBND,Quyết định 2341 2021,Tỉnh Nghệ An,Quy chế phối hợp giải quyết nuôi con nuôi tỉnh Nghệ An,Giải quyết nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài tỉnh Nghệ An,Phối hợp giải quyết nuôi con nuôi yếu tố nước ngoài Nghệ An,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

159

Quyết định 1446/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Nam Định

1446/QD-UBND,Quyết định 1446 2021,Tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Nam Định,Công bố thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Nam Định,Thủ tục Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp huyện tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

160

Quyết định 1710/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực đầu tư và lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng

1710/QD-UBND,Quyết định 1710 2021,Tỉnh Lâm Đồng,Công bố thủ tục của Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng,Thủ tục đầu tư Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục về lao động Ban quản lý khu công nghiệp Lâm Đồng,Đầu tư,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG --------

Ban hành: 07/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.120.150