Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1112/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 177486 văn bản

121

Quyết định 2784/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Bình Định

2784/QD-UBND,Quyết định 2784 2021,Tỉnh Bình Định,Phòng chống tham nhũng tỉnh Bình Định,Báo cáo định kỳ công tác thanh tra tỉnh Bình Định,Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

122

Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 19 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

1520/QD-UBND,Quyết định 1520 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

123

Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bãi bỏ một số điều, phụ lục của Quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 928/QĐ-UBND

651/QD-UBND,Quyết định 651 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 928/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi thủ tục cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Bắc Giang,Thủ tục hành chính cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

124

Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

1121/QD-UBND,Quyết định 1121 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Bắc Kạn 2021,Thủ tục về bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

125

Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2021 quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

581/QD-UBND,Quyết định 581 2021,Tỉnh Kon Tum,Đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng chống COVID 19,Biện pháp hành chính trong phòng chống COVID 19 Kon Tum,Biện pháp trong phòng chống COVID 19 Kon Tum,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

126

Quyết định 1656/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

1656/QD-UBND,Quyết định 1656 2021,Tỉnh Bình Thuận,Phòng chống bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò tỉnh Bình Thuận,Kế hoạch phòng chống Viêm da nổi cục ở trâu bò Bình Thuận,Phê duyệt Kế hoạch phòng Viêm da nổi cục tỉnh Bình Thuận ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

127

Quyết định 2750/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Bình Định

2750/QD-UBND,Quyết định 2750 2021,Tỉnh Bình Định,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về Y tế Dân số Bình Định,Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách tỉnh Bình Định,Sự nghiệp công lĩnh vực Y tế Dân số tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

128

Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

1232/QD-UBND,Quyết định 1232 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau 2021,Thủ tục quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng Cà Mau,Công bố thủ tục về công trình xây dựng Sở Xây dựng Cà Mau,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

129

Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

759/QD-UBND,Quyết định 759 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Lập Đề cương phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang,Đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang,Phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

130

Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 22/2021/QĐ-UBND “Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"

289/QD-UBND,Quyết định 289 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Bạc Liêu,Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu,Đính chính Quyết định 22/2021/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

131

Quyết định 1762/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

1762/QD-UBND,Quyết định 1762 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chương trình hợp tác phi chính phủ nước ngoài Vũng Tàu,Hợp tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

132

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1753/QD-UBND,Quyết định 1753 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Điều lệ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bà Rịa Vũng Tàu,Điều lệ tổ chức của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng,Hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

133

Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

1305/QD-UBND,Quyết định 1305 2021,Tỉnh Yên Bái,Giải quyết thủ tục đường thủy nội địa Sở Giao thông Yên Bái,Giải quyết thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Yên Bái,Thủ tục về đường thủy nội địa Sở Giao thông tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

134

Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

1306/QD-UBND,Quyết định 1306 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục về xây dựng công trình Sở Nông nghiệp Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp Yên Bái,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

135

Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

1304/QD-UBND,Quyết định 1304 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục giáo dục trung học Sở Giáo dục tỉnh Yên Bái,Thủ tục giáo dục trung học Ủy ban cấp huyện tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

136

Quyết định 2724/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

2724/QD-UBND,Quyết định 2724 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam tỉnh Bình Định,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

137

Quyết định 2744/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

2744/QD-UBND,Quyết định 2744 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp Bình Định,Thủ tục Bồi thường nhà nước Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

138

Quyết định 2745/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

2745/QD-UBND,Quyết định 2745 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục Đầu tư tại Việt Nam tỉnh Bình Định,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

139

Quyết định 2746/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

2746/QD-UBND,Quyết định 2746 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục Đầu tư tại Việt Nam tỉnh Bình Định,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Ban Quản lý Khu kinh tế Bình Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

140

Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

1282/QD-UBND,Quyết định 1282 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng,Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244