Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1112/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 177486 văn bản

101

Quyết định 1332/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

1332/QD-UBND,Quyết định 1332 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

102

Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2021 về danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn

1333/QD-UBND,Quyết định 1333 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn,Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Lạng Sơn,Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung Lạng Sơn,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

103

Quyết định 1336/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

1336/QD-UBND,Quyết định 1336 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

104

Quyết định 1337/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

1337/QD-UBND,Quyết định 1337 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

105

Quyết định 1338/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

1338/QD-UBND,Quyết định 1338 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn,Quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

106

Quyết định 1769/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội được tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm phúc vụ hành chính công, tại đơn vị trực thuộc Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên

1769/QD-UBND,Quyết định 1769 2021,Tỉnh Bình Phước,Công bố thủ tục ngành Lao động tỉnh Bình Phước,Thủ tục Bảo trợ xã hội ngành Lao động tỉnh Bình Phước,Thủ tục Bảo trợ xã hội tiếp nhận tại Ủy ban cấp xã Bình Phước,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 06/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

107

Quyết định 1247/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau

1247/QD-UBND,Quyết định 1247 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau,Thủ tục về lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

108

Quyết định 1728/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương

1728/QD-UBND,Quyết định 1728 2021,Tỉnh Bình Dương,Công bố thủ tục mới Sở Lao động tỉnh Bình Dương,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Bình Dương,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp xã tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

109

Quyết định 1554/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ 22 thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ 25 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

1554/QD-UBND,Quyết định 1554 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục Đầu tư Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

110

Quyết định 792/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

792/QD-UBND,Quyết định 792 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục về báo chí Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục lĩnh vực báo chí Sở Thông tin tỉnh Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Thông tin Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

111

Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

2833/QD-UBND,Quyết định 2833 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

112

Quyết định 2832/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

2832/QD-UBND,Quyết định 2832 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục về Hộ tịch Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Hộ tịch Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

113

Quyết định 2824/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định

2824/QD-UBND,Quyết định 2824 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về Đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Đất đai Sở Tài nguyên tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 05/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

114

Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

1236/QD-UBND,Quyết định 1236 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Cà Mau 2021,Thủ tục về năng lượng nguyên tử Sở Khoa học tỉnh Cà Mau,Thủ tục an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

115

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Thủ tục về Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

116

Quyết định 1541/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 20 quy trình nội bộ mới, 12 quy trình nội bộ sửa đổi, 12 quy trình nội bộ bãi bỏ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

1541/QD-UBND,Quyết định 1541 2021,Tỉnh Bến Tre,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Giao thông tỉnh Bến Tre,Thủ tục hành chính của Sở Giao thông tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

117

Quyết định 1540/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và danh mục 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

1540/QD-UBND,Quyết định 1540 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Thủ tục lĩnh vực nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

118

Quyết định 1537/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

1537/QD-UBND,Quyết định 1537 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

119

Quyết định 1538/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

1538/QD-UBND,Quyết định 1538 2021,Tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục kinh doanh bất động sản tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

120

Quyết định 1539/QĐ-UBND năm 2021 công bố bãi bỏ 01 Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

1539/QD-UBND,Quyết định 1539 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục lĩnh vực doanh nghiệp Sở Kế hoạch Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục về doanh nghiệp Sở Kế hoạch tỉnh Bến Tre,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.38.244