Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1112/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 125601 văn bản

81

Quyết định 3569/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của thành phố Hà Nội

3569/QD-UBND,Quyết định 3569 2021,Thành phố Hà Nội,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí Hà Nội,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021 2025,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

82

Quyết định 626/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

626/QD-UBND,Quyết định 626 2021,Tỉnh Gia Lai,Giải quyết thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Gia Lai,Giải quyết thủ tục của Sở Lao động tỉnh Gia Lai 2021,Thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

83

Quyết định 1793/QĐ-UBND năm 2021 về hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

1793/QD-UBND,Quyết định 1793 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do COVID19,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn tỉnh Sóc Trăng,Hỗ trợ đối lao động tự do gặp khó khăn do Covid19,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

84

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị định 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy do thành phố Hà Nội ban hành

166/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Nghị định 42/2021/NĐ-CP thành phố Hà Nội,Thực hiện xây dựng Công an xã chính quy Hà Nội,Xây dựng Công an thị trấn chính quy thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2021

85

Quyết định 3567/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030

3567/QD-UBND,Quyết định 3567 2021,Thành phố Hà Nội,Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội,Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội,Phát triển tài sản trí tuệ Hà Nội đến 2030,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

86

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2021 triển khai Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn thành phố Hà Nội

167/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Triển khai Luật Cư trú 2020 Hà Nội,Triển khai văn bản hướng dẫn Luật Cư trú 2020 Hà Nội,Triển khai Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn Hà Nội,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

87

Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, đảm bảo môi trường an toàn, văn minh phục vụ phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2026

747/QD-UBND,Quyết định 747 2021,Tỉnh Ninh Bình,Nâng cao hiệu quả quản lý về an ninh trật tự tỉnh Ninh Bình,Đảm bảo môi trường an toàn văn minh tỉnh Ninh Bình,Phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

88

Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành

80/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU tỉnh Nam Định,Tập trung xây dựng thành phố Nam Định tỉnh Nam Định,Xây dựng phát triển thành phố Nam Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

89

Kế hoạch 79/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Nam Định ban hành

79/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU tỉnh Nam Định,Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nam Định,Nâng cao năng lực cạnh tranh xúc tiến đầu tư Nam Định,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

90

Kế hoạch 81/KH-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

81/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU tỉnh Nam Định,Xây dựng vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định,Phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

91

Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư pháp, công chứng, lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

569/QD-UBND,Quyết định 569 2021,Tỉnh Ninh Bình,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình 2021,Thủ tục về giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình,Thủ tục về công chứng lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Ninh Bình,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

92

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2021 về triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Triển khai phòng chống dịch COVID 19 tỉnh Ninh Thuận,Phòng chống dịch COVID 19 tỉnh Ninh Thuận,Triển khai đợt cao điểm phòng COVID 19 tỉnh Ninh Thuận,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

93

Quyết định 1012/QĐ-UBND năm 2021 về phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

1012/QD-UBND,Quyết định 1012 2021,Tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

94

Quyết định 1970/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

1970/QD-UBND,Quyết định 1970 2021,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phát triển vùng Đông Nam tỉnh Quảng Nam,Thực hiện định hướng phát triển vùng Đông Nam,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

95

Kế hoạch 131/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình “có việc làm” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025

131/KH-UBND,Thành phố Đà Nẵng,Thực hiện Chương trình có việc làm thành phố Đà Nẵng,Chương trình có việc làm Đà Nẵng giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch thực hiện Chương trình có việc làm Đà Nẵng,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

96

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2021 thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

111/KH-UBND,Tỉnh Sóc Trăng,Chính sách hỗ trợ lao động gặp khó khăn do Covid Sóc Trăng,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid Sóc Trăng,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid 19,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

97

Quyết định 1495/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ

1495/QD-UBND,Quyết định 1495 2021,Thành phố Cần Thơ,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Cần Thơ,Danh mục thủ tục hành chính Sở Thông tin Cần Thơ,Công bố Danh mục thủ tục Sở Thông tin Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

98

Quyết định 1345/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, lĩnh vực nhà ở, thị trường bất động sản và quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

1345/QD-UBND,Quyết định 1345 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Nhà ở,Công bố thủ tục hành chính Sở Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

99

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

99/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thực hiện Chiến lược phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau,Phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau đến 2030,Chiến lược Quốc gia phòng chống thiên tai tỉnh Cà Mau,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

100

Quyết định 1330/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ; phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông và điện tử thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

1330/QD-UBND,Quyết định 1330 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục về nhà ở Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau,Thủ tục kinh doanh bất động sản Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242