Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1112/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 177864 văn bản

41

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 ban hành Quy chế về phát hiện, tiếp nhận, xử lý thông tin và chế độ báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

777/QD-UBND,Quyết định 777 2021,Tỉnh Ninh Bình,Xử lý thông tin phục vụ chỉ đạo phòng thiên tai Ninh Bình,Phát hiện báo cáo phục vụ phòng chống thiên tai Ninh Bình,Báo cáo phục vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai tỉnh Ninh Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

42

Quyết định 2800/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

2800/QD-UBND,Quyết định 2800 2021,Tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa,Thủ tục về lý lịch tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

43

Quyết định 1960/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1960/QD-UBND,Quyết định 1960 2021,Tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục của ngành Lao động tỉnh Tiền Giang,Công bố thủ tục hỗ trợ người lao động tỉnh Tiền Giang,Thủ tục hỗ trợ do COVID19 ngành Lao động tỉnh Tiền Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------

Ban hành: 26/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

44

Quyết định 441/QĐ-UBND năm 2021 thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

441/QD-UBND,Quyết định 441 2021,Tỉnh Gia Lai,Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng Gia Lai,Hỗ trợ lao động tự do gặp khó khăn do COVID 19 tỉnh Gia Lai,Hỗ trợ đối tượng đặc thù gặp khó khăn do COVID Gia Lai,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Ban hành: 25/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

45

Quyết định 3096/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

3096/QD-UBND,Quyết định 3096 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Sở Lao động tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục về Việc làm Sở Lao động tỉnh Bình Định,Thủ tục về Lao động tiền lương Sở Lao động tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

46

Quyết định 1795/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La

1795/QD-UBND,Quyết định 1795 2021,Tỉnh Sơn La,Công bố thủ tục của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính của Ban Quản lý khu công nghiệp Sơn La,Danh mục thủ tục của Ban Quản lý khu công nghiệp Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

47

Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1080/QD-UBND,Quyết định 1080 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế Phát ngôn cho báo chí tỉnh Quảng Ngãi,Phát ngôn cho báo chí của cơ quan hành chính Quảng Ngãi,Cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

48

Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

1084/QD-UBND,Quyết định 1084 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID Quảng Ngãi,Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

49

Quyết định 1488/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong các lĩnh vực: Xuất bản; In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái

1488/QD-UBND,Quyết định 1488 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục củaư Sở Thông tin tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục về Xuất bản Sở Thông tin tỉnh Yên Bái,Thủ tục về In và Phát hành Sở Thông tin tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

50

Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

1850/QD-UBND,Quyết định 1850 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục hỗ trợ do COVID 19 Sở Lao động Sóc Trăng,Thủ tục hỗ trợ do COVID 19 Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

51

Quyết định 1491/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch

1491/QD-UBND,Quyết định 1491 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục về Bảo hiểm Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục về việc làm Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Thủ tục về Lao động Tiền lương Sở Lao động tỉnh Yên Bái,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

52

Quyết định 1504/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

1504/QD-UBND,Quyết định 1504 2021,Tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục hành chính của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình,Công bố thủ tục Y tế dự phòng Sở Y tế tỉnh Hòa Bình,Thủ tục lĩnh vực Y tế dự phòng Sở Y tế tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

53

Quyết định 1501/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

1501/QD-UBND,Quyết định 1501 2021,Tỉnh Hòa Bình,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Thông tin tỉnh Hòa Bình,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Thông tin tỉnh Hòa Bình,Cơ chế một cửa giải quyết thủ tục Sở Thông tin Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

54

Quyết định 1823/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận

1823/QD-UBND,Quyết định 1823 2021,Tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục của Sở Thông tin tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục về Xuất bản Sở Thông tin tỉnh Bình Thuận,Thủ tục về In và Phát hành Sở Thông tin tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

55

Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước do Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình là cơ quan chủ trì thẩm tra

761/QD-UBND,Quyết định 761 2021,Tỉnh Ninh Bình,Thẩm tra dự án hoàn thành tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tỉnh Ninh Bình,Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra dự án tỉnh Ninh Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

56

Quyết định 1065/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt diện tích, biện pháp tưới, tiêu hàng năm được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1065/QD-UBND,Quyết định 1065 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt diện tích tưới tiêu hàng năm tỉnh Quảng Ngãi,Biện pháp tưới tiêu hàng năm tỉnh Quảng Ngãi,Diện tích tưới tiêu hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm công ích,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

57

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

2341/QD-UBND,Quyết định 2341 2021,Tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục mới của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh,Danh mục thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2021

58

Quyết định 3016/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp do tỉnh Bình Định ban hành

3016/QD-UBND,Quyết định 3016 2021,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục về Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Thủ tục lĩnh vực Công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bình Định,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

59

Quyết định 3601/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

3601/QD-UBND,Quyết định 3601 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh thành phố Hà Nội,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Anh,Bổ sung kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

60

Quyết định 1517/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

1517/QD-UBND,Quyết định 1517 2021,Thành phố Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục của Ban Quản lý khu chế xuất Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Cần Thơ,Thủ tục Đầu tư của Ban Quản lý khu chế xuất Cần Thơ,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11