Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1112/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 177885 văn bản

21

Quyết định 1112/QĐ-BTP năm 2015 Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

1112/QD-BTP,Quyết định 1112 2015,Bộ Tư pháp,Công trình làm trụ sở,Kho vật chứng,Quy chế quản lý kho vật chứng,Hệ thống trụ sở kho vật chứng,Kho vật chứng cơ quan thi hành án,Thủ tục Tố tụng,Xây dựng - Đô thị BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

22

Quyết định 1112/2008/QĐ-UBND về quản lý, vận hành, bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng công trình hạ tầng các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

1112/2008/QD-UBND,Quyết định 1112 2008,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Vận hành,Bảo vệ,Duy tu,Bảo dưỡng,Công trình hạ tầng,Xã miền núi,Đồng bào dân tộc thiểu số,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 12/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2009

23

Quyết định 1112/QĐ-BGTVT năm 2013 phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1112/QD-BGTVT,Quyết định 1112 2013,Bộ Giao thông vận tải,Hệ thống cảng đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1112/QĐ-BGTVT Hà Nội,

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

24

Quyết định 1112/QĐ-BXD năm 2012 công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1112/QD-BXD,Quyết định 1112 2012,Bộ Xây dựng,Công nhận thị xã Tây Ninh,Công nhận đô thị loại III ,Quyết định 1112/QĐ-BXD năm 2012 ,Quyết định công nhận,Đô thị loại III ,Công nhận là đô thị loại III ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2012

25

Quyết định 1112/QĐ-TTg năm 2012 thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1112/QD-TTg,Quyết định 1112 2012,Thủ tướng Chính phủ,Tái xuất thuốc lá còn chất lượng,Nhập lậu bị tịch thu ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

26

Quyết định 1112/QĐ-SXD-VP năm 2011 về Quy định quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố theo Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1112/QD-SXD-VP,Quyết định 1112 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự án phát triển nhà ở thương mại,Đầu tư,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 20/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2011

27

Quyết định 1112/QĐ-BKHCN năm 2007 điều chỉnh cơ cấu tổ chức Cục Kiểm soát An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

1112/QD-BKHCN,Quyết định 1112 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1112/QĐ-BKHCN Hà

Ban hành: 20/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

28

Quyết định 1112/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2010 chuyển Công ty Cà phê Ea Ktur thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

1112/QD-BNN-DMDN,Quyết định 1112 2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tổng công ty Cà phê Việt Nam,Công ty Cà phê Ea Ktur,Doanh nghiệp BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 28/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2010

29

Nghị quyết 1112/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1112/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1112 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Tiền Giang,Bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang,Bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

30

Quyết định 1112/2005/QĐ-UB về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Phú Thọ

1112/2005/QD-UB,Quyết định 1112 2005,Tỉnh Phú Thọ,Quy chế làm việc Uỷ ban Dân số,Uỷ ban Dân số,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1112/2005/QĐ-UB Việt trì,

Ban hành: 28/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

31

Quyết định 1112/QĐ-UB năm 1997 ban hành bản quy định về trật tự an toàn Giao thông – Vận tải trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

1112/QD-UB,Quyết định 1112 1997,Tỉnh Quảng Bình,Trật tự an toàn giao thông,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1112/QĐ-UB Đồng Hới, ngày 06 tháng 9 năm

Ban hành: 06/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

32

Quyết định 978/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

978/QD-UBND,Quyết định 978 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Tuyên Quang,Công bố thủ tục hỗ trợ do COVID 19 tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hỗ trợ do COVID 19 Sở Lao động tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

33

Quyết định 1080/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

1080/QD-UBND,Quyết định 1080 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Quy chế Phát ngôn cho báo chí tỉnh Quảng Ngãi,Phát ngôn cho báo chí của cơ quan hành chính Quảng Ngãi,Cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

34

Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

1084/QD-UBND,Quyết định 1084 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Quảng Ngãi,Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID Quảng Ngãi,Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID 19 tỉnh Quảng Ngãi,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

35

Quyết định 1068/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với nhóm thủ tục hành chính “Đăng ký tuyển sinh đầu cấp” thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

1068/QD-UBND,Quyết định 1068 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục của Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục Đăng ký tuyển sinh Sở Giáo dục Quảng Ngãi,Thủ tục Đăng ký tuyển sinh đầu cấp Sở Giáo dục Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

36

Quyết định 3662/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội

3662/QD-UBND,Quyết định 3662 2021,Thành phố Hà Nội,Công bố thủ tục về tham nhũng Thanh tra Hà Nội,Công bố thủ tục của Thanh tra thành phố Hà Nội,Thủ tục Phòng chống tham nhũng Thanh tra Hà Nội,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

37

Quyết định 1308/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Điện Biên

1308/QD-UBND,Quyết định 1308 2021,Tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục của Sở Y tế tỉnh Điện Biên,Công bố thủ tục Y tế dự phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên,Danh mục thủ tục Y tế dự phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

38

Quyết định 1850/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do tỉnh Sóc Trăng ban hành

1850/QD-UBND,Quyết định 1850 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng,Công bố thủ tục hỗ trợ do COVID 19 Sở Lao động Sóc Trăng,Thủ tục hỗ trợ do COVID 19 Sở Lao động tỉnh Sóc Trăng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------

Ban hành: 22/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

39

Quyết định 767/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình

767/QD-UBND,Quyết định 767 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phê duyệt Đề án sắp xếp Sở Nông nghiệp tỉnh Ninh Bình,Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Đề án sắp xếp và biên chế của Sở Nông nghiệp Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

40

Quyết định 3054/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Giáo dục thường xuyên thuộc phạm vi chức năng thực hiện của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

3054/QD-UBND,Quyết định 3054 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết thủ tục của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định,Thủ tục Giáo dục quốc dân Sở Nội vụ tỉnh Bình Định,Thủ tục Giáo dục thường xuyên Sở Nội vụ tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144