Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1112/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 177865 văn bản

201

Quyết định 1306/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

1306/QD-UBND,Quyết định 1306 2021,Tỉnh Yên Bái,Thủ tục về xây dựng công trình Sở Nông nghiệp Yên Bái,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Yên Bái 2021,Thủ tục Quản lý xây dựng công trình Sở Nông nghiệp Yên Bái,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

202

Quyết định 289/QĐ-UBND năm 2021 về đính chính Quyết định 22/2021/QĐ-UBND “Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu"

289/QD-UBND,Quyết định 289 2021,Tỉnh Bạc Liêu,Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Bạc Liêu,Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu,Đính chính Quyết định 22/2021/QĐ-UBND tỉnh Bạc Liêu,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

203

Quyết định 1762/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

1762/QD-UBND,Quyết định 1762 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chương trình hợp tác phi chính phủ nước ngoài Vũng Tàu,Hợp tác phi chính phủ nước ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài Vũng Tàu,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

204

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1753/QD-UBND,Quyết định 1753 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Điều lệ của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Bà Rịa Vũng Tàu,Điều lệ tổ chức của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng,Hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Vũng Tàu,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU -------

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2021

205

Quyết định 1222/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định 45/2020/NĐ-CP

1222/QD-UBND,Quyết định 1222 2021,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục tỉnh Cà Mau,Số hóa kết quả giải quyết thủ tục tỉnh Cà Mau 2021 2025,Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

206

Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi chức năng quản lý của Công an tỉnh Quảng Trị

1611/QD-UBND,Quyết định 1611 2021,Tỉnh Quảng Trị,Thủ tục hành chính Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh,Phê duyệt thủ tục hành chính Công an tỉnh,Phê duyệt thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

207

Quyết định 1612/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

1612/QD-UBND,Quyết định 1612 2021,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch Quảng Trị,Công bố thủ tục của Sở Kế hoạch tỉnh Quảng Trị,Thủ tục Đầu tư tại Việt Nam Sở Kế hoạch tỉnh Quảng Trị,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

208

Quyết định 1620/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

1620/QD-UBND,Quyết định 1620 2021,Tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục mới Sở Khoa học tỉnh Quảng Trị,Công bố thủ tục bãi bỏ Sở Khoa học tỉnh Quảng Trị,Danh mục thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

209

Quyết định 2183/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính và quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Đồng Nai

2183/QD-UBND,Quyết định 2183 2021,Tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên tỉnh Đồng Nai,Công bố thủ tục về tài nguyên Sở Tài nguyên tỉnh Đồng Nai,Thủ tục về tài nguyên Ủy ban cấp huyện tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

210

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

559/QD-UBND,Quyết định 559 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục quản lý giá của các sở tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục quản lý giá của ban ngành tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục quản lý giá của Ủy ban huyện tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2021

211

Quyết định 558/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

558/QD-UBND,Quyết định 558 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục giáo dục trung học Sở Giáo dục tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục tỉnh Gia Lai,Thủ tục về giáo dục trung học Ủy ban huyện tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

212

Quyết định 1232/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

1232/QD-UBND,Quyết định 1232 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau 2021,Thủ tục quản lý chất lượng công trình Sở Xây dựng Cà Mau,Công bố thủ tục về công trình xây dựng Sở Xây dựng Cà Mau,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

213

Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

1965/QD-UBND,Quyết định 1965 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục lĩnh vực Việc làm Sở Lao động Quảng Bình,Thủ tục lĩnh vực Việc làm Sở Lao động tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục lĩnh vực Việc làm Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

214

Quyết định 1202/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

1202/QD-UBND,Quyết định 1202 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục Giám định tư pháp Sở Tư pháp Ninh Thuận,Thủ tục về Giám định tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

215

Quyết định 991/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

991/QD-UBND,Quyết định 991 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Sở Tư pháp Bắc Kạn,Giải quyết thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

216

Quyết định 1006/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Quản lý thuế đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

1006/QD-UBND,Quyết định 1006 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Đề án Quản lý thuế hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Quản lý thuế đối với hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Phê duyệt Đề án Quản lý thuế với khoáng sản tỉnh Bắc Kạn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

217

Quyết định 993/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

993/QD-UBND,Quyết định 993 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

218

Quyết định 1282/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

1282/QD-UBND,Quyết định 1282 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng,Quy hoạch sử dụng đất huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

219

Quyết định 1780/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

1780/QD-UBND,Quyết định 1780 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế phối hợp trong phòng cháy chữa cháy Quảng Nam,Phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam,Quy chế trong công tác cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Nam,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

220

Quyết định 1778/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc chức năng giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

1778/QD-UBND,Quyết định 1778 2021,Tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục mới của Sở Văn hóa tỉnh Quảng Nam,Công bố thủ tục sửa đổi Sở Văn hóa tỉnh Quảng Nam,Công bố Danh mục thủ tục Sở Văn hóa tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11