Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 1112/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 177865 văn bản

181

Quyết định 1237/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau

1237/QD-UBND,Quyết định 1237 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Cà Mau 2021,Công bố thủ tục Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Thủ tục về Bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

182

Quyết định 1236/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau

1236/QD-UBND,Quyết định 1236 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Khoa học tỉnh Cà Mau 2021,Thủ tục về năng lượng nguyên tử Sở Khoa học tỉnh Cà Mau,Thủ tục an toàn bức xạ hạt nhân Sở Khoa học tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

183

Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt các quy trình nội bộ liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo, Thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

2003/QD-UBND,Quyết định 2003 2021,Tỉnh Quảng Bình,Quy trình giải quyết thủ tục về Giáo dục tỉnh Quảng Bình,Thủ tục hành chính về Giáo dục Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Thủ tục về Thi và tuyển sinh Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

184

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2021 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

1414/QD-UBND,Quyết định 1414 2021,Thành phố Cần Thơ,Phương án đơn giản hóa thủ tục lĩnh vực Y tế Cần Thơ,Thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế Ủy ban Cần Thơ,Đơn giản hóa thủ tục lĩnh vực Y tế Ủy ban Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

185

Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2021 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

1606/QD-UBND,Quyết định 1606 2021,Tỉnh Đắk Lắk,Chương trình phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk,Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk,Thực hiện Chiến lược phát triển khu vực dịch vụ tỉnh Đắk Lắk,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

186

Quyết định 2001/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

2001/QD-UBND,Quyết định 2001 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục về Biển Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục về Hải đảo Ủy ban tỉnh Quảng Bình,Thủ tục về Biển và Hải đảo Sở Tài nguyên tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

187

Quyết định 2000/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

2000/QD-UBND,Quyết định 2000 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục về Biển Ủy ban cấp huyện tỉnh Quảng Bình,Thủ tục về Hải đảo Ủy ban cấp huyện tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

188

Quyết định 1227/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

1227/QD-UBND,Quyết định 1227 2021,Tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Công bố thủ tục về công chứng Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Thủ tục lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2021

189

Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn

1121/QD-UBND,Quyết định 1121 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục của Sở Lao động tỉnh Bắc Kạn 2021,Thủ tục về bảo trợ xã hội Sở Lao động tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

190

Quyết định 581/QĐ-UBND năm 2021 quy định đánh giá mức độ nguy cơ và biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

581/QD-UBND,Quyết định 581 2021,Tỉnh Kon Tum,Đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng chống COVID 19,Biện pháp hành chính trong phòng chống COVID 19 Kon Tum,Biện pháp trong phòng chống COVID 19 Kon Tum,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2021

191

Quyết định 651/QĐ-UBND năm 2021 sửa đổi, bãi bỏ một số điều, phụ lục của Quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 928/QĐ-UBND

651/QD-UBND,Quyết định 651 2021,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi Quyết định 928/QĐ-UBND tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi thủ tục cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Bắc Giang,Thủ tục hành chính cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2021

192

Quyết định 1520/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục 19 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 21 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

1520/QD-UBND,Quyết định 1520 2021,Tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục về công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Công bố thủ tục của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre 2021,Thủ tục lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

193

Quyết định 1822/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế Phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam

1822/QD-UBND,Quyết định 1822 2021,Tỉnh Quảng Nam,Quy chế Phối hợp trong giải quyết thủ tục Quảng Nam,Giải quyết thủ tục tại Trung tâm hành chính công Quảng Nam,Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2021

194

Quyết định 1831/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Xây dựng được công bố tại Quyết định 1076/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

1831/QD-UBND,Quyết định 1831 2021,Tỉnh Quảng Nam,Thủ tục hành chính Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

195

Quyết định 1830/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam được công bố tại Quyết định 1107/QĐ-UBND

1830/QD-UBND,Quyết định 1830 2021,Tỉnh Quảng Nam,Thủ tục hành chính Sở Giao thông tỉnh Quảng Nam,Giải quyết thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Quảng Nam,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Giao thông Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

196

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2021 công bố 153 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang

770/QD-UBND,Quyết định 770 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Quy trình giải quyết thủ tục của Sở Văn hóa Tuyên Quang,Giải quyết thủ tục của Sở Văn hóa tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính Sở Văn hóa tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

197

Quyết định 1610/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

1610/QD-UBND,Quyết định 1610 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp xã Huế,Thủ tục Bảo trợ xã hội Ủy ban cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG

Ban hành: 01/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

198

Quyết định 1305/QĐ-UBND năm 2021 công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng của Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

1305/QD-UBND,Quyết định 1305 2021,Tỉnh Yên Bái,Giải quyết thủ tục đường thủy nội địa Sở Giao thông Yên Bái,Giải quyết thủ tục của Sở Giao thông tỉnh Yên Bái,Thủ tục về đường thủy nội địa Sở Giao thông tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

199

Quyết định 759/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề cương lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

759/QD-UBND,Quyết định 759 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Lập Đề cương phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang,Đề cương Chương trình phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang,Phát triển đô thị thành phố Tuyên Quang tỉnh Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

200

Quyết định 1304/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

1304/QD-UBND,Quyết định 1304 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục giáo dục trung học Sở Giáo dục tỉnh Yên Bái,Thủ tục giáo dục trung học Ủy ban cấp huyện tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11